روش استخراج احداث شبکه چوب بست Square-net stopinh

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
درست است که این روش منسوخ شده ولی به علت اینکه هنوز متاسفانه در ایران تدریس میشه گذاشتن این مطلب خارج از لطف نیست.

روش با نگهداری فضای استخراج شده در معادن زیرزمینی کانسارهای فلزی
  • انباره ای Shrinkage stoping
  • کندن و آکندن Cut and fill
  • احداث شبکه چوب بست Square
  • احداث شبکه چوب بست Square-net stopinh

این روش یکی از روش های با نگهداری فضای استخراج شده می باشد، این روش به دلایل اقتصادی امروزه در جهان منسوخ شده است. در قدیم این روش خود با دو روش نگهداری فضای استخراجی استفاده می شده است:
۱) با چوب مکعبی توپر
۲) با چوب مکعبی توخالی​

همانگونه که در بالا ذکر شد، امروزه به دلایل گرانی چوب و غیرمکانیزه بودن این روش، منسوخ گردیده است.


چگونگی استخراج برای انواع سختی سنگ ها
۱) در سنگ های نرم و ریزشی از بالا به پایین
۲) در سنگ های سفت از پایین به بالا​

برای استخراج سنگ های نرم و ریزشی از بالا به پایین شروع به استخراج نموده و در سنگ های سخت از پایین به بالا، ولی بهتر است که از بالا به پایین استخراج می شود، چون باید زیر پای ما همواره محکم باشد.

برای استخراج کانسارهایی با ضخامت و شکل
۱) برای کانسارهایی که دارای ضخامت غیر یکنواخت است
۲) برای کانسارهایی که شکل نامنظمی دارند​


مراحل آماده سازی
۱) زدن تونل
۲) طراحی شبکه شطرنجی
۳) حفر دویل در صورت امکان در مرکز
۴) استخراج از کنار دویل یا مجاورت دویل​


Square-net-stopinh-1.jpg
شکل زیر نمای سه بعدی از روش کرسی چینی است که برش خورده است و ماده ی معدنی نیز استخراج شده، فضای استخراج شده توسط چوب بست و خاک پر شده است. همچنین شکل (ب) نمای سه بعدی یک دست کرسی چینی را نشان می دهد.
۱) کانسنگ ضعیف
۲) کمرها
۳) تونل باربری
۴) فضای استخراج شده نگهداری شده دویل​

Square-net-stopinh-2.jpgشرایط کاربردی روش کرسی چینی
۱) مقاومت کانسار و کمرها: از ضعیف تا بسیار ضعیف (در روش از بالا به پایین) و برای کانسارهای محکم از پایین به بالا استخراج می شوند.
۲) عمق کانسار: برای کانسارهای عمیق
۳) شیب کانسار: برای هر شیئی مناسب است و بهتر است بالای ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد باشد.
۴) عیار کانسار: برای کانسارهایی که عیار بالایی دارند مناسب است.
۵) ضخامت کانسار: برای هر ضخامتی مناسب است.
۶) شکل کانسار: برای کانسارهایی با هر شکلی مناسب است.
۷) شرایط ویژه: شرایط خاصی ندارد.
۸) نوع کارگاه: امتدادی
۹) انتخابی یا غیر انتخابی: انتخابی
۱۰) نوع استخراج: برای کانسارهای سست و ضعیف از بالا به پایین، برای کانسارهای سخت از پایین به بالا​


مزایا و معایب روش کرسی چینی (چوب بست)

مزایا:
۱) یک روش انتخابی است
۲) بازیابی عالی است
۳) هزینه آماده سازی پایین است​

معایب:
۱) توان تولید پایین است
۲) هزینه ۱۰۰% مربوط به استخراج است
۳) کارگر برترین است (به کارگرهای زیادی نیاز دارد)
۴) به کارگران ماهر نیاز دارد
۵) متعلقات چوبی زیادی را نیاز دارد
۶) خطر آتش سوزی بسیار بالا است
۷) به دلیل اقتصادی نبودن، منسوخ شده است​
 

Similar threads

بالا