رنگ‌پذیری و تحول؛ مطالعات آکسفورد درباره تئوری موسیقی

Hasti21

عضو جدیدسال 2011 | 270 صفحه | ISBN: 9780195384277 | 1,64 MB |معرفی: این کتاب مطالعه‌ای پیشگامانه در رابطه با تجزیه‌وتحلیل موسیقی تونال است. نویسنده این کتاب Steven Rings، با تاکید بر تجربیات شنوندگان، در رابطه با تئوری موسیقی درحال تحول به بحث و بررسی پرداخته و به روشن‌سازی جنبه‌های متنوعی از پدیده شنیدن موسیقی تونال می‌پردازد.
در این فرایند، نویسنده یک میزبان تکنیک‌های نوین تحلیلی را برای مطالعه کاتالوگ مربوط به آهنگ صدا، نشان دادن درخواست قطعات، و تفسیری واضح در زمینه موسیقی باخ تا مالر، معرفی می‌نماید.
علاوه‌براین، نویسنده در رابطه با تئوری نئو-ریمانی، به عنوان یک شاخه محبوب از تحول فکری و همچنین روابط حسنه و نزدیک با مفاهیم سنتی مربوط به اهنگ صدا نیز مطالبی را بیان نموده است.
در این کتاب مقدمه‌ای بسیار عالی برای تحول فکری، و تشریح بنیادهای مفهومی تئوری‌وار و دستگاه‌های رسمی، و همچنین واژه‌نامه مشترک از لحاظ فنی ارائه شده است.کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. " مک لوهان"
 

بامداد 2

عضو جدیدسال 2011 | 270 صفحه | ISBN: 9780195384277 | 1,64 MB |معرفی: این کتاب مطالعه‌ای پیشگامانه در رابطه با تجزیه‌وتحلیل موسیقی تونال است. نویسنده این کتاب Steven Rings، با تاکید بر تجربیات شنوندگان، در رابطه با تئوری موسیقی درحال تحول به بحث و بررسی پرداخته و به روشن‌سازی جنبه‌های متنوعی از پدیده شنیدن موسیقی تونال می‌پردازد.
در این فرایند، نویسنده یک میزبان تکنیک‌های نوین تحلیلی را برای مطالعه کاتالوگ مربوط به آهنگ صدا، نشان دادن درخواست قطعات، و تفسیری واضح در زمینه موسیقی باخ تا مالر، معرفی می‌نماید.
علاوه‌براین، نویسنده در رابطه با تئوری نئو-ریمانی، به عنوان یک شاخه محبوب از تحول فکری و همچنین روابط حسنه و نزدیک با مفاهیم سنتی مربوط به اهنگ صدا نیز مطالبی را بیان نموده است.
در این کتاب مقدمه‌ای بسیار عالی برای تحول فکری، و تشریح بنیادهای مفهومی تئوری‌وار و دستگاه‌های رسمی، و همچنین واژه‌نامه مشترک از لحاظ فنی ارائه شده است.کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید. " مک لوهان"سلام مرسي ممنون :)
 
بالا