رد پای احساس ...

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
کودکی با پای برهنه روی برف ها ایستاده بود و به ویترین فروشگاهی نگاه می کرد...زنی در حال عبور او را دید و دلش سوخت، او را به داخل فروشگاه برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت: مواظب خودت باش!..کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم...کودک گفت: می دانستم با او نسبتی دارید!
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
روزگاری کسی از عمق دلش درد نداشت....!!
هیچ کسی غصه ی اینی که چه میکرد نداشت.....!!!
چشمه ی سادگی از عمق زمین میجوشید...!! خودمانیم، زمین... این همه " نامرد " نداشت...!!!
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩ. ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ 2
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻮﺩ!
ﺳﻪ .. ﭼﻬﺎﺭ .. ﭘﻨﺞ ...... ﻫﺸﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﻓﻘﻂ
ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻮﺩ
ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪ
ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﻫﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻉ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪه
ﺭﻭﯼِ ﺗﺨﺖ ﺭﺳﯿﺪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺷﺪ
ﺯﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ : ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﮐﻞِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﺪ.
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
روی ویترین یک کتاب فروشی در شهر رم نوشته شده: همیشه دلخوری ها را‌‌‌... نگرانی ها را‌... به موقع بگویید حرفهای خود را به یکدیگر با « کلام » مطرح کنید نه با رفتار که از کلام همان برداشت میشود که شما می گویید ولی از رفتارتان هزاران برداشت... قدر بدانید « داشتنها » را مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است
 

♥@SH!M♥

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
هَـــر آבَم مـــی مآنـَد بــِین ِ بوבَن یـــآ نَبوבَن !

مـــیخواهی بــِمآنـــی ،

رَفتـآری مـــی بینی کِـــه اِنگآر بـآیـَב بـــــِرَوی !

بـــــِه رَفـــتَن کِـــه فِکـــر مـــی کُنـــی

اِتــِفآقـــی می اُفتـَב کِـــه مُنصَـــرف مـــی شَوی

ایـــن بــِلآتــَکـــلیفی خـــوבَش کُلـــی جَهـنـَمـ اَســـت...
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ﻣﺎﺩﺭﺵ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ ﺩﺍﺷﺖ...

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻤﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ...
ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﯽ؟
ﮔﻔﺖ آﻟﺰﺍﯾﻤﺮ......
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ...
مادر ﮔﻔﺖ: مثل اینکه ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻫﻤﯿﻦ بیماری رو ﺩﺍﺭﯼ...
ﮔﻔﺖ: ﭼﻄﻮﺭ؟
مادر ﮔﻔﺖ: ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﮐﺮﺩﻡ...
ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﯽ...
کمر ﺧﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﻗﺪ ﺭﺍﺳﺖ ﮐﻨﯽ...
ﭘﺴﺮ ﺭﻓﺖ ﺗﻮﯼ ﻓﮑر...
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ...
مادر ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟
ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ....
ﻣﺎﺩﺭ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﯾﺎﺩﻡ نمیاد ...
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زندگی سخت نیست ٬ غم سختش میڪند...
دلها تنگ نیست ٬ انتظار تنگش میڪند...
عشق قشنگ است ٬ دروغ زشتش میڪند...
دل هیچڪس از سنگ نیست ٬
" روزگـــــار سنگش میڪند..."
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تازگیا خوب بودن از مد افتاده
اگه خوب باشی ممکنه..
خیلی از دوستات رو از دست بدی
ممکنه خیلیا ازت سو استفاده کنن...
این روزا باید با هرکی مثل خودش باشی
تا مبادا از دستش بدی
یا جوری باهات رفتار کنه که بعد پشیمون بشی.
این روزا نمیشه خودت باشی..
خودت باش
دیگه ساده بودن
خوب بودن های بی دلیل
نه مشتری داره ، نه کسی رو واست نگه میداره
با کسی خوب باش که با رفتارش
بهت ثابت کرده باشه که دوستت داره
نه کسی که هر روز بگه دوستت دارم
حتیٰ رفیق.....
این روزا تا واسه کسی چیزی فراهم نکنی...
تا مثل خودشون نباشی...
اگه بدونن از تو چیزی بهشون نمیماسه...
یا ولت میکنن، یا اونقد واسشون مهم نیسی..
حتی صمیمی ترین دوستت...
سعی نکن برای اینکه واسه یکی مهم باشی خودت رو عوض کنی..ژ
خودت باش، اونی که تورو بخواد
اونی که واست ارزش قائله
تورو با همین سادگیت قبول میکنه،

خودت باش
این روزا خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است...

بگذار انان که تو را همینگونه نمیخواهند بروند...
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خوب بودن زیاد سخت نیست
کافیست مهربانی کنی
زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند
همین خوبیست
وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست
وقتی محبتت بی منت باشد
وقتی عشق بورزی
وقتی زیبایی اشخاص را ببینی
وقتی خوبی هایشان را ببینی
همین خوبیست
مهم نیست که آدم ها چگونه اند
مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه
تو سلام کن
سر به سر دلشان بگذار
شیطنت کن
بخند
همین خوبیست
مهم این است که تو خوب باشی
آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ می شود باور کن....
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
از مرگ نمیترسم..من فقط نگرانم که در شلوغی آن دنیا..

مادرم را پیدا نکنم...

سرم را نه ظلم میتواند خم کند..نه مرگ.. نه ترس..

سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم میشود..مادرم...

مادر.. من هرگز بهشت را زیر پایت ندیدم

زیر پای تو آرزوهایی بود که تو از آن گذشتی به خاطر من....

مادر..روسری ات را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشسته است...

تا من به بهار رسیده ام...

به جرم اینکه بهشت زیر پایشان بود دنیا را برای خود جهنم کرده اند...
 

tara75

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
دلم برای کسی تنگ است ک..

اینجامی آید نوشته هایم را می خواند...

ومی خواهد دوستم نداشته باشد:cry:
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم
این جهان را عاری از هر غصه وغم میکشم

بهر دلها مهربانی بی قراری یک دلی
هر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشم

اندر این دنیا کسی بر کس ندارد برتری
من غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشم

زشت وزیبا خالق وپروردگار ما یکیست
زشت وزیبا ، پیش هم ، اما انسان میکشم

عشق هایی که در آن بوی خیانت میدهند
تا ابد محکوم دل تنگی به زندان میکشم

هرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایم
اری اری بهردلهای شکسته،نیز درمان میکشم

من در این دنیا تمام مردمش را بی درنگ
با تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشم
 

♥@SH!M♥

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
از این تلخ تر که منشراب کهنه ای باشمپشت تنهایی رف؟از این تلخ تر که سرنکشیحتی جرعه ای از مرا؟من این کهنگی تلخ بی تو را چه کنم؟

رسول زاده
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چایی که سرد میشه روش آبجوش میریزن گرم میشه…
درسته , گرم میشه اما کمرنگ میشه…!!
رابطه ام همینه…
میشه دوباره زندش کرد اما نه مثل اول…!!
مواظب رابطه ها باشید که لازم نشه اب داغ روش بریزید...
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه ها شو سیر کنه…
گوشت بدن خودشو میکند و میداد به جوجه هاش میخوردند…
زمستان تمام شد و کلاغ مرد…
اما بچه هاش نجات پیدا کردند وگفتند: اخ خوب شد مرد راحت شدیم از این غذای تکراری این است واقعیت تلخ روزگار ما…
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
هميشه مقداري دلگرمي داخل جيبت بايد باشد
‎که اگر ناگهان در خيابان
‎يا در گوشه يک کافه
‎يا حتي در خواب
‎سرماي نا اميدي به سراغت آمد
‎يا بغضي دهانت را تلخ کرد
‎دلگرميت را از جيب در بياوري
‎گوشه دهانت بگذاري تا ارام ارام شيرينيش در وجودت بپيچد
‎يا مثل ژاکتي گرم دور خودت بپيچي و منتظر تابش خورشيد بماني
‎دلگرمي هميشه بايد باشد
‎و ... واي به تمام لحظه هايي
‎که هرچه جيب ها و کيفت رابگردي
‎دلگرمي پيدا نکني...!

‎همیشه دوستت دارم ها را....
‎دلخوری ها را...
‎نگرانی ها را....
‎به موقع بگویید....
‎قدر بدانید" داشتنها " را
‎مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است
 

♥@SH!M♥

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من خسته ام از اینکه هر روز فقط باشم

از اینکه عده ای سیب های یک درخت را به تاراج ببرند ولی من هنوز سیب سرخ بالای درخت را حتی بو هم نکره ام

باور نمیکنید دستانم را بو کنید
بوی سیب نمیدهد
بوی نم دارد
نم باران دیروز است
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M *** ♥♥♥ در خلوت احساس ♥♥♥ *** ادبیات 2235

Similar threads

بالا