رد پای احساس ...

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
 

AvA-6586

کاربر فعال تالار حسابداری ,
کاربر ممتاز
در "نقاشی هایم" تنهاییم را پنهان می کنم...
در "دلم" دلتنگی ام را...
در "سکوتم" حرف های نگفته ام را...
در "لبخندم" غصه هایم را...
دل من...
چه خردساااااال است !!!
ساده می نگرد !
ساده می خندد !
ساده می پوشد !
دل من...
از تبار دیوارهای کاهگلی است!!!
ساده می افتد !
ساده می شکند !
ساده می میرد !
ساااااااااااااا ­ااااااااده
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


معلم پایه تخته نوشت یک با یک برابر است یکی از دانش اموزان بلند شد و گفت اقا یک با یک برابر نیست معلم بهش بر خورد و گفت بیا پایه تخته و ثابت کن یک با یک برابر نیست اگر ثابت نکنی تنبیه میشی پسر کوچک امد پایه تخته گفت اقا من هشت سالمه و علی هم هشت سالشه اما شب وقتی که پدر علی میاد خونه با علی بازی میکنه اما وقتی پدر من میاد خونه منو کتک میزنه چرا علی بعد از مدرسه میره تو کوچه بازی میکنه اما من باید برم ترازومو بردارم سر پل کار کنم محسن هم هشت سالشه چرا هر شب از خونه محسن بوی برنج میاد اما من بیشتر شبها گرسنه میخوابیم شایان مثل من هشت سالشه چرا اون هر سه ماه یک بار کفش میخره اما من یک کفشو باید سه سال بپوشم حمید مثل من هشت سالشه چرا اون همش با مادرش میره پارک بازی میکنه اما من باید پاهای مادر مریضم رو ماساژ بدم معلم اشکهایش را پاک کرد و روی تخته نوشت یک با یک برابر نیست.
 

آرزوخانوم

عضو جدید
ســکـوتـــــم رو دوسـتـــــ دارم ،

چـــــون در آن گـلـه ای نـیـسـتــــ

گـاهـی سـکـوتـــــ دلــی را مـی شـکـنـد

گـاهـی دلـی را بـدسـتـــــ مـی آورد

گـاهـی از دل تـنـگـی حـکـایـت مـی کـنـد

گـاهـی بـغـض در گـلـو خـفـتـه اسـتــــ

گـاهـی حــــرفــــ در راه مـانــــــده اسـتـــــ

سـکوتــــــ سـخـن بـی کـلام اسـتـــــ

و گـاهـی سـکـوت گـریـه بـی صـدای دل یـکـ دل است
 

آرزوخانوم

عضو جدید
زمـیــن قـانـون عــجــیــبـی دارد

هفـــت مــیــلـیــارد آدم و فــقـط بـایـکی از آنــهـا احــسـاس تــنــہایے نــمــی کـنـی

و خـــدا نــکــنـہ کــہ اون یــہ نــفــر تــنـہــات بــــذارہ،

اونــوفــت حــتی بــــا خـــــــودت هـــــــم غریـــبــہ مــیــشــوی . . .
 

معماربرتر

عضو جدید
کاربر ممتاز
ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟــــﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺸﯿــــﻨﯽ ...
ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮت ﻟــــــــﺒﺮﯾﺰ ...
ﮐﺎﻏﺬ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍت ﻣﭽــــــــﺎﻟﻪ ...
ﻭ ﮔﻮﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺯﻧگ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ...
ﻫﺮ ﻃﺮفﮐﻪ ﺑﻨﮕﺮﯼ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳت...
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧــــــــﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﯿـــــــــﺎﻭﺭ ...
ﻭ ﻧــــــــــﻪ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺍﯼ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎیت ...
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩلت ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿــــﺎﻭﺭ ...
ﺍﮔﺮﺧﻄ ﺧﻄﯽ ﻫﺎﯾﻢ
ﺧﻮﺍﻧـــــــﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﯾت ...
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﻤـــــﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﺳت ...
ﻣـﺨــﺎﻃــﺒــــ ﺧـﺎﺻـــــــــﯽ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﻧـﻮﺷـﺘــــﻪ ﻫـﺎﯾـﻢ
ﺍﻣــــــﺎ
ﺗــﺎ ﺩﻟــت ﺑــﺨــﻮﺍﻫــــــــــﺪ
ﻫــﻤـــــــــــﺪﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺍﻍِ ﺗــــﻤــــﺎﻡِ ﻧـــﻮﺷـــﺘــﻪ ﻫـــﺎﯾـــﻢ
 

معماربرتر

عضو جدید
کاربر ممتاز
تنهــــــــــایی ...!
بی هـــــوایی ...!
آدم راخفه میکند ...!
گاهی هوایی شـــــدن بدون روسیاهی ...!
ارام ارام خاموشتـــــ میکند...!

هستند کســـــانی که ازشدت دلتنـــــگی به کمـــــا رفته اند ...!
حرف نمیزنند فقط ...!
راه میروند ...!
نفس میکشند ...!
ولی چیزی حس نمیکنند ...!
فقط ' 'فکــــــــــر '' میکنند ...!
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خسرو شکیبایی: ماهی مون هی میخواست یه چیزی بگه تا دهنشو باز میکرد آب میرفت تو دهنش و نمیتونست بگه... دست کردم تو آکواریوم و درش آوردم شروع کرد از خوشحالی بالا و پایین پریدن.. دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو، انقد بالا پایین پرید خسته شد خوابید...!! دیدم تا خوابه بهترین موقست بذارمش توی آکواریوم ولی الان چند ساعته بیدار نشده.. یعنی فک کنم بیدار شده دیده انداختمش اون تو قهر کرده خودشو زده به خواب...!!
این داستان رفتار ما با بعضی از آدم های اطراف مونه... دوسشون داریم... دوسمون دارن... ولی اونارو نمیفهمیم!!!! فقط تو دنیای خودمون داریم بهترین رفتار رو با اونا میکنیم..
 

معماربرتر

عضو جدید
کاربر ممتاز
روزی که نوشتی
زندگی یعنی "من _ تو" ،
به اندازه ی آن خطِ باریک و کوچک
دلتنگت شدم ؛

و امروز
آن خط باریک
به اندازه ی خط کشی خیابان هاییست
که از تو دور شده ام ...

محمد_دولت_آبادی
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم یک میــــــــز دو نفــــــــره دو صنـــــــــدلــی یــــــــکی مـــــــن یـــــــــکی خــــــدا حــــــرف نمـــــــیزنم نـــــــگاهم کافیــــــست میـــــــــدانم برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!!
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
این قانون آدم هاست...
تا زمانی که هستی آسوده اند از بودنت…
گاهی تنهایت میگذارند ، گاهی آزارت میدهند
و گاهی… گمان میکنند قرار است این بودن ها همیشگی باشد.. اما، زمانی برایشان عزیز میشوی که دیگر نیستی .....
 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آدمهاي ساده را بايد مثل يک تابلوي نقاشي ساعتها تماشا کرد؛
عمرشان کوتاه است! بسکه هر کسي از راه ميرسد يا ازشان سوءاستفاده ميکند يا زمينشان ميزند يا درس ساده نبودن بهشان ميدهد.
آدمهاي ساده را دوست دارم آنان که بوي ناب
" آدمي " ميدهند.....
 

*محیا*

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
کاربر ممتاز
آدمهاي ساده را بايد مثل يک تابلوي نقاشي ساعتها تماشا کرد؛
عمرشان کوتاه است! بسکه هر کسي از راه ميرسد يا ازشان سوءاستفاده ميکند يا زمينشان ميزند يا درس ساده نبودن بهشان ميدهد.
آدمهاي ساده را دوست دارم آنان که بوي ناب
" آدمي " ميدهند.....
آدم های ساده باید یاد بگیرند با حفظ سادگیشون زمین نخورند مورد سو استفاده قرار نگیرند بجای یاد گرفتن درس ساده نبودن با دل های بزرگشون درس بی غل و غش بودن رو یاد بدهند و با ذکاوت و هوشیاری توام با مهربانی بوی ناب آدمی را ارزشمند کنند
 

masoud_2000

کاربر بیش فعال
ذهن را درگير با عشقي خيالي كرد و رفت
جمله هاي واضح دل را سوالي كرد و رفت
من در اين زندان تن حس رهايي داشتم
فرصت آزاديم را او محالي كرد و رفت
چون رميدنهاي آهو ، ناز كردنهاي او
دشت چشمان مرا حالي به حالي كرد و رفت
كهنه اي بودم براي اشكهاي اين و آن
هركسي ما را به نوعي دستمالي كرد و رفت !
ابر هم در بارشش قصد فداكاري نداشت
عقده در دل داشت ، روي خاك خالي كرد و رفت
آرزويم با تو بودن بود ، كوشيدم ، ولي
واقعيت را به من تقدير حالي كرد و رفت
در وصالش تا ابد مشتاق ديدارم ، كه او ...
رتبه ي صبر مرا آهسته عالي كرد و رفت

 

***##***

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زندگي رسم خوشايندي است
زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ
پرشي دارد اندازه عشق
زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه عادت از يادمن و تو برود
زندگي جذبه دستي است كه مي چيند
زندگي نوبر انجير سياه در دهان گس تابستان است
زندگي بعد درخت است به چشم حشره
زندگي تجربه شب پره در تاريكي است
زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهاجر دارد
زندگي سوت قطاري است كه درخواب پلي مي پيچد
زندگي ديدن يك باغچه از شيشه مسدود هواپيماست
خبر رفتن موشك به فضا
لمس تنهايي ماه
فكر بوييدن گل در كره اي ديگر
زندگي شستن يك بشقاب است
زندگي يافتن سكه دهشاهي در جوي خيابان است
زندگي مجذور آينه است
زندگي گل به توان ابديت
زندگي ضرب زمين در ضربان دل ما
زندگي هندسه ساده و يكسان نفسهاست...
زندگي تر شدن پي در پي
زندگي آب تني كردن در حوضچه اكنون است
رخت ها را بكنيم
آب در يك قدمي است...

سهراب سپهری
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M *** ♥♥♥ در خلوت احساس ♥♥♥ *** ادبیات 2235

Similar threads

بالا