دیاگرام 3 فازی

lord van

عضو جدید
سلام دوستان مرجعی برای پیدا کردن دیاگرام های 2 فازی یه 3 فازی صنعت سرامیک سراغ نداره ؟
من دربدر دنبال دیاگرام 2 فازی NaCl- SiO2 می گردم
یا دیاگرام 3 فازی CaO - NaCl- SiO2
دیاگرام 3 فازی CaO - Na2O - SiO2 هم فقط قسمت یوتکتیکش هست ، شکل کاملش را گیر نیاوردم
 
بالا