دوست دارین رو سنگ قبرتون چی بنویسن؟

فانوس خیس

عضو جدید
کاربر ممتاز
از رنگ بریدیم و ز دیدار گذشتیم......با چشم فرو بسته ز گلزار گذشتیم
در باغ جهان پا نگرفتیم چون سرو........چون سایه سبک از سر دیوار گذشتیم..
 

|PlaNeT|

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شب را نوشیده اَم

و بر این شآخـہ ـهآی شکستہ می گریم

مَرا تنـــــــــــــهآ گذار

×اِی چشم تبدار سرگردان×


:gol:

 

Hosse!N_206

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دوست دارین رو سنگ قبرتون چی بنویسن؟؟؟؟؟؟؟:cry:
هیچی ننویسن...
فقط کنار مزار پسرم خاکم کنن
 
بالا