دوربين‌هاي مداربسته ...

azarbay

عضو جدید
دوربين‌هاي مداربسته
............
هدف چیست؟

حريم خصوصي يا پیشگیری از جرم
.................

وجوددوربین های مدار بسته ، برخي را نگران كرده است. آنها اعتقاد دارند كه استفاده از اين دوربين‌ها لطمه جدي به حق شهروندان در داشتن حريم خصوصي مي‌زند. از سوي ديگر، كساني هستند كه معتقدند كنترل آمار رو به رشد جرم ممكن نيست؛ مگر با نظارت دقيق‌تر و دوربين‌ها بهترين وسيله براي تحقق اين نظارت همه‌جانبه و دقيق هستند. نصب دوربين مدار بسته در مناطق جرم‌خيز و مكان‌هايي كه امكان وقوع جرم در آنها وجود دارد يكي از راه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم است اما آِيا نصب اين دوربين حريم شخصي افراد را نقض مي‌كند؟
استفاده از دوربين‌هاي مدار بسته دو جنبه دارد؛ از يك سو مي‌تواند ابزاري براي پيشگيري از جرم باشد واز سوي ديگر تهديدي براي نقض حريم خصوصي افراد جامعه ايجاد كند. در حقيقت، تعارض ميان دو مطلوب است؛ يكي حفظ نظم در جامعه و ديگري رعايت حقوق شهروندي. آيا مي‌توان اين دو مطلوب را با هم جمع كرد يا بايد يكي را بر ديگري ترجيح داد؟

حريم خصوصي
حريم خصوصي یعنی حق افراد براي حمايت شدن در مقابل وارد شدن به امورشخصی زندگي افراد و خانواده‌هاي آنها، با ابزار مستقيم فيزيكي يا به وسيله نشر اطلاعات
پذيرش و شناخت حريم خصوصي به عنوان يك حق، ريشه در تاريخ دارد. دركتاب‌هاي آسماني نظير قرآن، انجيل و قوانين يهود از اين حق سخن گفته شده و حق حريم خصوصي در سوگند بقراط نيز وجود دارد.
پيشگيري از جرم
در تمامي قوانين به اهميت پيشگيري از وقوع جرم و انجام كارهاي بازدارنده از اجراي جرم تاكيد شده است. حال بايد ديد مورد نصب دوربين در حريم شهر‌ها جزو كدام دسته قرار مي‌گيرد، نقض حقوق و حريم خصوصي افراد و يا عامل پيشگيرنده از وقوع جرم


جمع ميان حريم خصوصي و امنيت
استفاده از دوربين مداربسته براي اهداف مشروع قانوني و براي حفظ امنيت مشكلي به وجود نمي‌آورد. استفاده از دوربين مداربسته در حريم عمومي و براي حفظ امنيت مشكل قانوني ندارد؛ اما استفاده از دوربين در حريم شخصي افراد نقض آشكار حقوق افراد و حريم خصوصي آنهاست.
يكي از موارد نقض آشكار حقوق بشر استفاده از دوربين‌هاي مداربسته در حريم خصوصي افراد و براي كنترل افرادي خاص است، در انگلستان دوربين‌هاي بسياري يافت مي‌شود كه آنها هم براي حفظ امنيت و در مكان‌هاي عمومي نصب مي‌شوند. براي مثال در فروشگاه‌ها براي پيشگيري از وقوع سرقت كه منافاتي هم با قانون ندارند.اما همين اقدام، ممكن است به حريم خصوصي افراد آسيب زده و آن را نقض كند.


استفاده غيرقانوني از تصاوير ممنوع
استفاده از تصاوير دوربين‌هاي مدار بسته در كارهايي غير از اهداف اصلي نصب آنها، ممنوع است. دوربين‌ها هر كدام با اهداف خاصي نصب شده و تنها مجوز استفاده در راستاي آن هدف را دارند و در صورتي كه قرار باشد از اين تصاوير در جهات ديگري استفاده شود بايد مجوزهاي لازم را اخذ و در همين راستا اقدامات قانوني نيز طي شود: در صورت صدور مجوزهاي لازم و اهميت استفاده از تصاوير در راستاي حراست از امنيت مردم اين كار غيرقانوني نخواهد بود.


واقعیت انست که در تمامي خيابان‌ها، مدارس و گاهي حتي در داخل اتاق‌هاي كار از اين دستگاه‌هاي كنترل استفاده مي‌شود و امروز در واقع اين ابزار موثر در تمام دنيا با كميت و كيفيت متفاوت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در كشورمااز يك دهه قبل از دوربين‌هاي مدار بسته براي كنترل برخي مناطق و البته بانك‌ها استفاده شده است، برخي حقوق‌دانان و مردم معتقدند كه استفاده از اين ابزار موجب سوءاستفاده از افراد توسط سازمان‌ها مي‌شود كه اين تعارض با حفظ حريم خصوصي است؛ اما با رعايت قانون و براي امنيت جامعه استفاده از اين روش و نصب دوربين منفعت بيشتري نسبت به مضرات آن دارد.

تا جايي كه استفاده از دوربين‌ها براي حراست از امنيت عمومي و پيشگيري از جرم به شرط آنكه به حريم خصوصي افراد وارد نشده و براي آنها مشكلي پديد نياورد، مشكلي ندارد. در كل منفعت اين اتفاق از مضراتش بيشتر بوده و تمامي كشورهاي دنيا نيز به اين نتيجه رسيده‌اند.

تعارض ميان دو حق امنيت و حريم خصوصي، باعث شده كه صاحب‌نظران در خصوص استفاده از دوربين‌ها در سطح شهرها، هم‌نظر نباشند. گروهي حريم خصوصي را حق اساسي بشر مي‌دانند كه به هيچ بهانه‌اي نبايد استثنا بخورد. اين افراد، برقراري امنيت را بهانه خوبي براي زيرنظر گرفتن زندگي روزمره شهروندان نمي‌دانند به خصوص اينكه با پيشرفت دانش پليس علمي و استفاده از روش‌هاي جديد، مي‌توان روش‌هاي ديگري را جايگزين استفاده از دوربين‌ها كرد. در مقابل برخي ديگر، اولويت را به حفظ نظم و امنيت مي‌دهند و برآنند كه شهروندان وقتي بدانند كه هر چه بر آنها مي‌گذرد ضبط مي‌شود، آسوده به زندگي روزمره خواهند پرداخت چراكه مي‌دانند در صورت بروز مشكلي مي‌توان به آنچه در حافظه دوربين‌ها ذخيره شده است، مراجعه كرد و از آنها به عنوان سند بهره برد.
 

نامریی

عضو جدید
تحقیقات جدید نشون داده جمله " این مکان مجهز به دوربین مداربسته است " موثر تر از جمله "عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید "می باشد
 
بالا