دستورات مبتدی شبکه

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
در این تاپیک دستورات اولیه شبکه که لازمه برقراری یک شبکه ایمن و بدون نقص است را ارائه میدهم

علاقه مندان به بحث شبکه با این دستوارت درحد مبتدی میتوانند شبکه خود را برقرار و اشکال زدایی کنند
 

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
در مرحله اول بعد از برقراری شبکه برای مثال دو سیستم از لحاظ سخت افزاری دوشبکه از لحاظ نرم افزاری هم باید همدیگر را بشناسند

در یک شبکه باید توجه داشت سیستم ها یا از یک رنج IPدریافت کنند یا اگر یک رنج نیستند IPهای دیگر را برای هر سیستم ADDکنیم

مورد دیگر هنگام اتصال حتما باید fire wall سیستم و آنتی ویروس خاموش بود مگر fire wall از قبل خصوصی کرده باشید


در صورتی که با نحوه کار با موارد گفته شده در این پست مشکل داشتید یا نحوه کار را نمیدانستید در صورت درخواست تصویری توضیح میدهم

بعد از اطمینان پیدا کردن از اتصال دوشبکه ازلحاظ سخت افزار و چک کردن موارد بالا دوسیستم باید همدیگر را پینگ کنند

مثال

Run-----cmd
ping 172.168.1.1​
شما درجواب این دستور سه نوع پاسخ ممکن است مشاهده کنید
1- reply --------به معنی اتصال بین دوسیستم برقرار و شبکه شما تشکیل شده است
2-request time out------سیستم ما به مقصد متصل نیست
3-distination unrechable-------آدرسی که پینگ کردیم درمحدوده شبکه نیست ..که باید موارد addرا رعایت کنیم
 

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
Run...cmd​


ارتباطات شبکه فعلی و پورت هایی که د رحال گوش کردن به ارتباط ورودی هستند را نمایش می دهد.......netstat -a

اطلاعات آماری و ترافیک ورودی و خروجی شبکه....netstat -eاطلاعات آماری ترافیک شبکه مربو طبه پروتکل IP,ICMP,TCP,UDPمیباشد.........netstat -S

ارتباط فعلی مربوط به یک پروتکل خاص..........نام پروتکل netstat -P

چدول مسیریابی............netstat -r
 

آوای علم

مدیر تالار مشاوره
مدیر تالار
دستورات netbios مخصوص سیستم فردی در یک شبکه میباشد

نام های netbios ثبت شده روی سیستم را توسط متغیر نام نشان میدهد.....nbtstat -a

نام های netbios ثبت شده روی سیستم را توسط آدرس IP نشان میدهد.....nbtstat -A

CACHEمربوط به netbios رانشان میدهد....nbtstat -c

نام های netbios ثبت شده روی سیستم را نشان میدهد.....nbtstat -n

نام های netbios ثبت شده و تحلیل شده روی سیستم را نشان میدهد....nbtstat -r

حافظه netbaios از تمام ورودی ها پاک میکند و فایل lmhostمجددا بارگذاری میکند......nbtstat -R
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا