در خواست: کتاب زبان تخصصی معماری و ساختمان +آقای محمد ابراهیم زاده یزدی

گندم زار

عضو جدید
سلام ما این ترم زبان تخصصی دازیم کتاب معرفی شده توسط استاد رو گیر نیاوردم از دوستانی که به کتاب دسترسی دارند خواهش می کنم ،در مورد این کتاب منو راهنمایی کنند .با تشکر:smile:
 
بالا