درخت چریش عاملی بیولوژیک!

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
گیاه "چریش" جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی آفت كش‌ها است

محقق آزمایشگاه عصاره‌های گیاهی بخش تحقیقات آفت كش‌های موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور گفت: تحقیقات نشان می‌دهد كه گیاه "چریش" با نام علمی (‪ (neemجایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی دفع آفات گیاهی است.
مهندس لیدا جباری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: با تحقیقات انجام شده مشخص شد گیاه چریش برای نابود كردن ‪ ۲۰۰گونه آفت موثر است.
وی اظهارداشت:این گیاه، بومی هندوستان است اما در كشورهایی با آب و هوای مشابه هند نیز رشد می‌كند.
به گفته وی، گیاه چریش در مناطق جنوبی كشور ما قابل رشد است.
وی با اشاره به اینكه موثرترین بخش این گیاه در مغز دانه آن وجود دارد گفت: تعدادی سموم گیاهی حاصل از چریش در دنیا تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینكه باید تاثیر گیاه با توجه به نوع اقلیم مورد بررسی قرار گیرد افزود: در كشور ما تحقیقات بر روی خواص قارچ كشی، آفات انباری سازگاری با محیط و غیره انجام شده كه خوشبختانه نتیجه مثبت داشته است.
جباری كه خود مجری این طرح است اضافه كرد: هم‌اكنون با همكاری برخی دیگراز محققان این مركز در حال تهیه فرمولاسیونی مناسب برای این محصول هستیم كه به زودی به مرحله تولید خواهد رسید.
وی در خصوص خواص این جایگزین گفت: چون این ماده از خود طبیعت گرفته شده به راحتی در طبیعت جذب می‌شود بنابراین هیچ گونه آلودگی زیست محیطی نیز به دنبال ندارد.
 
بالا