دانلود Oracle Software

spitman

عضو جدید
من این محصولات رو از سایت Oracle دانلود کردم. هر کس بخواد و البته در شهر زنجان زندگی می کنه می تونه با من تماس بگیره تا DVD ها رو بهش بدم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

spitman

عضو جدید
نام محصولات

نام محصولات

SOA Suite
Repository Creation Utility
Complex Event Processing
Content Management for WebCenter
Identity Management
SSO Metadata Repository Creation Assistant
Access Manager Core Components
Access Manager WebGates
GCC Libraries
Oracle Secure Enterprise Search 10g Release 1 (10.1.8.2) for Linux x86
WebCenter Suite
Oracle WebLogic Server 11gR1 (10.3.1) + OEPE - Package Installer (International Languages)
Web Tier Utilities
Oracle JDeveloper 10g (10.1.2.3) Download - Base

*** Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) for Linux x86

Oracle Data Miner
Oracle Designer Downloads for Windows
Oracle SQL Developer 1.5.5 (1.5.5.59.69)
Oracle Developer Suite 10g (10.1.2.0.2) for Linux
Oracle SQL Developer Data Modeler
Oracle SQL Developer Data Modeler Viewer
Oracle Application Testing Suite 9.0.0 - Linux Load Testing Agent

این محصولات رو در اختیار دارم.


 

spitman

عضو جدید
جزئیات محصولات

جزئیات محصولات

IMPORTANT
--------------
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_soa_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip ## SOA Suite :: 1.5 GB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_rcu_linux_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip ## Repository Creation Utility :: 367 MB @@ ***Completed***
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/cep/ofm_ocep_linux_11.1.1.1.0_32_disk1_1of1.zip ## Complex Event Processing :: 269 MB @@ ***Completed***
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_ucm_generic_10.1.3.4.1_disk1_1of1.zip ## Content Management for WebCenter :: 1.7 GB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_idm_linux_11.1.1.1.0_32_disk1_1of1.zip ## Identity Management :: 1.4 GB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_sso_rcu_linux_10.1.4.3.0_disk1_1of2.zip ## SSO Metadata Repository Creation Assistant Disk1 :: 567 MB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_sso_rcu_linux_10.1.4.3.0_disk1_2of2.zip ## SSO Metadata Repository Creation Assistant Disk2 :: 185 MB @@ ***Completed***
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_oam_core_linux_10.1.4.3.0_disk1_1of1.zip ## Access Manager Core Components :: 654 MB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_oam_webgates_linux_10.1.4.3.0_disk1_1of1.zip ## Access Manager WebGates :: 92 MB @@ ***Completed*** Crashed - try again
http://download.oracle.com/otn/linu...86_gcc_runtime_lib_access_manager_101401.cpio ## GCC Libraries :: 1.5 MB @@ ***Completed***
http://download.oracle.com/otn/linux/ses/ses_10182_linux.zip ## Oracle Secure Enterprise Search 10g Release 1 (10.1.8.2) for Linux x86 :: 619 MB
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_wc_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip ## WebCenter Suite :: 1 GB

http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/wls/oepe11_ccjk_wls1031_linux32.bin ## Oracle WebLogic Server 11gR1 (10.3.1) + OEPE - Package Installer (International Languages) :: 805 MB
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_webtier_linux_11.1.1.1.0_32_disk1_1of1.zip ## Web Tier Utilities :: 1 GB
http://download.oracle.com/otn/java/jdeveloper/10123/jdev1012_base.zip ## Oracle JDeveloper 10g (10.1.2.3) Download - Base :: 138 MB
http://download.oracle.com/otn/java/jdeveloper/10123/jdev1012_doc.zip ## Oracle JDeveloper 10g (10.1.2.3) Download - Doc :: 38 MB

(UnNeeded) http://download.oracle.com/otn/nt/ses/ses_10182_win32.zip ## Oracle Secure Enterprise Search 10g Release 1 (10.1.8.2) for Microsoft Windows :: 623 MB
&& SUM: 10.476 GB

ORACLE DATABASE 11G R2
--------------------------------
http://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/R2/linux_11gR2_database_1of2.zip ## Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) for Linux x86 - Disk 1 :: 1.3 GB @@ ADDED
http://download.oracle.com/otn/linux/oracle11g/R2/linux_11gR2_database_2of2.zip ## Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0) for Linux x86 - Disk 2 :: 1 GB @@ ADDED
&& SUM: 2.3 GB

Utility
-------
|
| Oracle Data Miner
| -----------------
| http://download.oracle.com/odm/odminer/11.1/odminer11_1_0_2.zip ## Oracle Data Miner :: 46 MB
| http://download.oracle.com/odm/odminer/tutorial/11.1/Oracle-Data-Miner-11g-Tutorial.zip ## Tutorial :: 6.8 MB
| http://download.oracle.com/odm/odminer/11.1/ODMrExtJDev.zip ## PL/SQL Code Generator for JDeveloper :: 5 MB
| http://download.oracle.com/odm/odminer/11.1/ODMrExtSQLDev15.zip ## PL/SQL Code Generator SQL Developer 1.5 :: 5 MB
|
| Oracle Designer Downloads for Windows
| -------------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/nt/designer/10gR2_designer_10125.zip ## Oracle10gR2 Designer Release 10.1.2.5 :: 172 MB
|
| Oracle SQL Developer 1.5.5 (1.5.5.59.69)
| ----------------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/java/sqldeveloper/sqldeveloper-1.5.5.59.69-1.noarch.rpm ## Oracle SQL Developer for other platforms (This zip does not include a JDK) :: 73 MB
| $$ Help: Need Latest JDK (Form Sun)
|
| Oracle Developer Suite 10g (10.1.2.0.2) for Linux
| -------------------------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/linux/ias/101202/as_linux_x86_ids_101202_disk1.cpio ## Disk1 :: 621 MB
| http://download.oracle.com/otn/linux/ias/101202/as_linux_x86_ids_101202_disk2.cpio ## Disk2 :: 177 MB
| $$ Dirctions: To extract the cpio file, move the cpio file to an empty directory, then do: cat filename.cpio | cpio -icd
|
| Oracle SQL Developer Data Modeler
| ---------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/java/datamodeler/datamodeler-2.0.0-570-no-jre.zip ## Oracle SQL Developer Data Modeler for Linux (This zip does not include a JRE) :: 24 MB
| $$ HELP: Need JRE from (http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp#need)
|
| Oracle SQL Developer Data Modeler Viewer
| ----------------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/java/datamodeler/datamodeler_viewer-2.0.0-570-no-jre.zip ## Oracle SQL Developer Data Modeler Viewer for Linux (This zip does not include a JRE) :: 24 MB
|
| Oracle Application Testing Suite 9.0.0 - Linux Load Testing Agent
| -----------------------------------------------------------------
| http://download.oracle.com/otn/linux/apptesting/oats-linux-agent-9.00.1355.zip
| http://download.oracle.com/otn/nt/apptesting/oats-docs-9.00.1355.zip (Documantion)
Oracle Software
--------------------------
& http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_soa_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip
& http://download.oracle.com/otn/java/jdeveloper/111/jdevstudio11111install.exe
& http://download.oracle.com/otn/linux/ses/ses_10182_linux.zip
& http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/wls/oepe11_ccjk_wls1031_linux32.bin
http://download.oracle.com/otn/nt/ses/ses_10182_win32.zip
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/cep/ofm_ocep_linux_11.1.1.1.0_32_disk1_1of1.zip
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_wc_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip
http://download.oracle.com/otn/linux/middleware/11g/ofm_idm_linux_11.1.1.1.0_32_disk1_1of1.zip
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_companion_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_appdev_generic_11.1.1.1.0_disk1_1of1.zip
http://download.oracle.com/otn/nt/middleware/11g/ofm_ucm_generic_10.1.3.4.1_disk1_1of1.zip
 

SH-SW

عضو جدید
سلام
oracle Express 11g برای windows 32 bit رو ندارین ؟ سایتش بهم اجازه دانلود نمی ده؟
 

sayyad84

متخصص زبان Assembly
کاربر ممتاز
سلام
oracle Express 11g برای windows 32 bit رو ندارین ؟ سایتش بهم اجازه دانلود نمی ده؟
با سلام،
این نرم افزار حجم زیادی داره پس یا باید لینک مستقیم داشته باشید که تحریم هستیم یا از تورنت دانلود کنید! برای دانلود به این لینک برید! همون طور که حتماً بلد هستید باید فایل تورنت رو دانلود کنید و به کمک نرم افزار utorrent دانلود نرم افزار رو انجام بدید!
 

Similar threads

بالا