دانلود پادکست های ویدیوئی و صوتی آموزش زبان فرانسه FrenchPod101

Mʀ Yᴀsɪɴ

کاربر حرفه ای
کاربر ممتازVideo Lessons

01-Learn with Pictures and Video (25 Lessons)
02-Video Vocabulary Season 1 (26 Lessons)
03-Learn French in Three Minutes (25 Lessons)
04-Video Vocabulary Season 2 (25 Lessons)
05-Video Culture Class-French Holidays (17 Lessons)
06-French Listening Comprehension for Absolute Beginners (5 Lessons)
07-French Listening Comprehension for Beginners (5 Lessons)

Audio Lessons

01-Introduction (3 Lessons)
02-All About (15 Lessons)
03-Basic Bootcamp (5 Lessons)
04-Culture Class (7 Lessons)
05-Pronunciation (5 Lessons)
06-Culture Class Essential French Vocabulary (25 Lessons)
07-Newbie Season 1 (25 Lessons)
08-Newbie Season 2 (23 Lessons)
09-Top 25 French Questions You Need to Know (25 Lessons)
10-Absolute Beginner Season 1 (25 Lessons)
11-Survival Phrases (50 Lessons)
12-Lower Beginner (25 Lessons)
13-Beginner Season 1 (25 Lessons)
14-Upper Beginner (25 Lessons)
15-Gengo French (30 Lessons)
16-Lower Intermediate Season 1 (23 Lessons)
17-Lower Intermediate Season 2 (8 Lessons)
18-Intermediate Season 1 (25 Lessons)
19-Upper Intermediate (25 Lessons)
20-Advanced Audio Blog 1 (15 Lessons)
21-Advanced Audio Blog 2 (25 Lessons)
22-Advanced Audio Blog 3 (25 Lessons)
23-Advanced Audio Blog 4 (25 Lessons)
24-Idioms and Proverbs (5 Lessons)


رمز عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


راهنما: پس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

 

Similar threads

بالا