[دانلود] مجله صفه

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۴

"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۴


دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

سال پانزدهم، شماره ۴۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۴

 • جستارهایی در تعریف ، شرح و مراتب نظریه - مهندس محمد ایرانمنش
 • مقدمه ای بر مدیریت شهری ، باورها و اصول راهبردی - دکتر علیرضا فلاحی
 • مناسب سازی تکنیک تحلیلی «سوآت» برای کاربرد در طراحی شهری - دکتر کورش گلکار
 • در جستجوی اصول حاکم بر نوپردازی شهری - دکتر سیدمحسن حبیبی ، مهندس مرتضی هادی جابری مقدم
 • تاثیر طراحی شهری بر پیشگیری و کاهش جرائم و نابهنجاری ها - مهندس محمد حشمتی
 • حیاط مرکزی در معماری ایران - مهندس فرهاد احمدی
 • استفاده از آب دریا برای تهیه مصالح ساختمانی - دکتر محسن سرتیپی
 • برنامه ریزی راهبردی مدارس معماری ، چرا و چگونه ؟ - دکتر حمید ندیمی
 • ماخذ شناسی شهرهای قلمرو فرهنگی اسلامی - دکتر اشرف السادات باقری
 • تازه های بازار کتاب
 • اخبار

لینک دانلود
حجم فایل 10.5 مگابایت
 

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵

"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه


سال پانزدهم، شماره ۴۲، بهار و تابستان ۱۳۸۵

 • الگوی بهینه طراحی شهری در عصر فناروی اطلاعات- توران علیزاده
 • اهمیت مرکز شهر و ضرورت توجه به آن واحیای آن- اردشیر جوادی ، دکتر کریم حسین زاده دلیر
 • اولین پژواک نوآوری و دومین پژواک نووارگی الگوی تهران- دکتر زهرا اهری ، دکتر سیدمحسن حبیبی
 • درآمدی بر مبنای الگوی تعامل- دکتر حسن ذوالفقارزاده
 • آموزش معماری در دوران پیش از مدرن بر مبنای رساله معماریه- مهندس مهرداد قیومی
 • داوری طراحی معماری و پیامدهای آن- دکتر سعید میرریاحی
 • آموزش معماری روستا ، چرا و چگونه ؟- دکتر مهران علی الحسابی
 • کوچی برای همیشه ( بررسی و جابجایی روستاها )- مهندس حسین مرتضوی


 

پیوست ها

 • Soffeh 42.pdf
  7 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

"صفه" – سال پانزدهم، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه


سال پانزدهم، شماره ۴۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۵

 • کاربرد مهندسی ارزش در کشور : ضرورت ها ، مشکلات و راهکارها- دکتر احد نظری ، مهندس کامران قوامی فر
 • نگاهی به انگاره محله و پیشنهاد یک راهکار- مهندس مریم غروی الخوانساری
 • انسان دوپا … انسان چهار رخ : هزینه و فایده خودرو در ایرانشهر- مهندس سیاوش انصاری نیا
 • شهرسازی مشارکتی : تمایز مفهومی و ارزیابی تجربیات ایرانی- دکتر سیدمحسن حبیبی ، مهندس هادی سعیدی رضوانی
 • ارزیابی پنج ساله کارایی خانه خورشیدی- دکتر سیدمحمدحسین آیت اللهی
 • طرح تکثیر و انتشار کتاب های ارزشمند نایاب در مورد معماری ایران- دکتر فرهاد فخاری تهرانی
 • نگرشی بر ارزش یابی در نظام آموزشی طراحی معماری- دکتر سعید میرریاحی
 • در جست و جوی مدلی برای آموزش بهتر درس ایستایی در رشته معماری در ایران ( بهره گیری از طبیعت برای آموزش ) - مهندس عباسعلی شاهرودی ، دکتر همایون اربابیان
 

پیوست ها

 • Soffeh 43.pdf
  6 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال شانزدهم، شماره ۴۴، بهار و تابستان ۱۳۸۶

"صفه" – سال شانزدهم، شماره ۴۴، بهار و تابستان ۱۳۸۶دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

سال شانزدهم، شماره ۴۴، بهار و تابستان ۱۳۸۶
 • کاربرد نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس در شهرسازی : موافقان و مخالفان - حمید محمدی ماکرانی
 • توسعه پایدار حمل و نقل شهری از طریق حساب رسی هزینه های بیرونی نگرش و چارچوبی برای تحقیق در مقیاس منطقه کلانشهر - سیاوش انصاری نیا
 • لزوم پیاده سازی از طریق تحلیل جریان آمد و شد پیاده در فضاهای شهری ( مورد مطالعه : بافت مرکزی تجریش )- محمدرضا پورجعفر ، سولماز فرزبود
 • مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری- کورش گلکار
 • ارتقای عرصه های عمومی و میدان های شهری جست و جوی راهکارها- مهندس فریبرز کریمی
 • چشم انداز معماری دوره صفوی در ایران- کامبیز حاجی قاسمی
 • یکروز خوش در خانه باستانی- دکتر بهمن ادیب زاده ، مهندس فاطمه عظیمی
 • مقدمه ای بر همرفت آزاد در معماری-. دکتر شهرام پوردیهیمی مهندس امید صابری
 • مطالعه تاثیر اقلیم در طراحی و ساخت گرمابه های ایران- دکترمحسن طبسی ، دکترمجتبی انصاری ، دکترمحمود طاووسی ، دکترفرهاد فخاری تهرانی
 

پیوست ها

 • Soffeh 44.pdf
  9.5 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال شانزدهم، شماره ۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۶

"صفه" – سال شانزدهم، شماره ۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۶دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

سال شانزدهم، شماره ۴۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۶

 • واحه ، جنبه های بوم شناختی و پایداری در پردازش محیط و منظر - دکتر سیدحسن تقوائی
 • مقدمه ای بر استفاده از GIS در مکان یابی زمین های دفن زباله شهری - محسن کوچک زاده ، نگین شعبانی
 • روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزله لرستان - بابک امیدوار ، رضا قاسمی ، حسین ظفری
 • باززنده سازی بافت های فرسوده و با ارزش از طریق استقرار کاربری های مناسب نمونه موردی : بافت قدیم بوشهر - نگین شعبانی ، محسن کوچکزاده ، عباس شعیبی
 • بررسی اقدامات مرمت شهری در بخشی از بافت تاریخی تهران ( کوچه مروی ) - سمیه فدایی نژاد
 • رویکرد اندیشه ای در تداوم معماری ایران - دکتر محمدرضا پورجعفر ، دکتر رضا اکبریان ، دکتر مجتبی انصاری ، حسن علی پورمند
 • تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن - دکتر یوسف گرجی مهلبانی
 • بازخوانی و توضیح یک پدیده معماری در ایوان های مسجد جامع اصفهان - حسین پورنادری
 • ضوابط کلی برنامه ریزی ساخت و ساز شهری بر اساس ملاحظات ژئوتکنیک لرزه ای - دکتر محسن کمالیان ، دکتر محمدکاظم جعفری
 

پیوست ها

 • Soffeh 45.pdf
  5.1 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال هفدهم، شماره ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۷

"صفه" – سال هفدهم، شماره ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۷
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه


سال هفدهم، شماره ۴۶، بهار و تابستان ۱۳۸۷
 • باغ های خراسان در تاریخ بیهقی - مهرداد قیومی بیدهندی
 • مانی و تاثیر او بر هنر دوره خود - گیسو قائم
 • طراحی شهری سیاست گذار و طراحی شهری طرح ریز - کورش گلکار
 • تاثیر نور روز بر انسان -. شهرام پوردیهیمی ، فریبرز حاجی سیدجوادی
 • بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکم روایی شهری ایران -عباس احمد آخوندی ، ناصر برک پور ، ایرج اسدی ، میثم بصیرت ، حبیب الله طاهرخانی
 • بن مایه های هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت - محسن سرتیپی پور
 • پل بازارهای تبریز- نیلوفر نواری ، ساینا خلیل زاده ، فرهاد تهرانی
 • طراحی و کاربرد مدل های فضایی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری لرزه ای در برنامه ریزی و مدیریت شهری - محمدحسین شریف زادگان ، حمید فتحی
 • تاملی در تبعات رشد کمی دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های کشور .. زهرا طاقی
 • آماده سازی مناطق تاریخی و مناظر فرهنگی بم ، این میراث جهانی در خطر ، برای مقابله با زلزله - علیرضا فلاحی
 • مشارکت زیست محیطی زنان برای توسعه پایدار شهری - بتول مجیدی خامنه
 • شناخت هویت شهری بندر عباس- محمد کمیلی
 

پیوست ها

 • Soffeh 46.pdf
  5.2 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
"صفه" – سال هفدهم، شماره ۴۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۷

"صفه" – سال هفدهم، شماره ۴۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۷دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه


سال هفدهم، شماره ۴۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۷
 • معماران اساطیری به روایت شاهنامه - محمود ارژمند
 • استعاره چیست و چگونه در طرح مایه اثر می گذارد ؟ - سمیه داوودی ، سیدمحمدحسین آیت الهی
 • پرسش از فناوری و جایگاه آن در پیدایی معماری مدرن - محمدرضا رحیم زاده
 • تاملی در شیوه ارزشیابی و داوری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آدلاید استرالیا - سعید میرریاحی
 • بررسی و معرفی آثار معماری هخامنشیان در مصر - رحیم ولایتی ، رضا قاسمی
 • واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران- احد نظری ، سعید رکوعی
 • ریخت شناسی فضاهای شهری با اعمال اصول پرسپکتیو بر اسناد تصویری - وحید وحدت زاده
 • چالش های نظام مدیریت محله محور در توسعه پایدار در کلان شهر تهران - زهره فنی ، فریده صارمی
 • ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز - رسول قربانی
 

پیوست ها

 • Soffeh 47.pdf
  4.8 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
صفه- سال هجدهم شماره 48 بهار و تابستان 1388 / مقالات

صفه- سال هجدهم شماره 48 بهار و تابستان 1388 / مقالات

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

سال هجدهم - شماره 48 بهار و تابستان 1388

مقالات
 • تاملي در معماري سنتي - صادقي پي ناهيد
 • باغ هاي چهارگانه، ترجمان باورهاي مقدس، نمونه موردي فين - منصوري سيما
 • معرفي باغ تخت شيراز بر پايه اسناد مصور و مكتوب - خويي حميدرضا,گراوندپور محمدرضا
 • سياليت معنايي بنا - منصوري سيدامير,آزاد ارمكي مرضيه
 • از سرشك تا پارگين اطوار حضور اب در شهر به روايت متون نثر فارسي - قيومي بيدهندي مهرداد
 • معماري در عصر تغيير اقليم - فرشچي رفيعه
 • بررسي آثار مدرنيته غرب بر شهرسازي ايران - محمدزاده رحمت‌
 • اولويت بندي برنامه هاي شهرداري با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي، مطالعه موردي: شهرداري شهرستان سردشت - سلطان پناه هيرش,صادقي هيبت اله,محمدي مهران

لینک دانلود
حجم دانلود : 10.5 مگابایت

 

DDDIQ

مدیر ارشد
صفه- سال هجدهم , شماره 49 پاييز و زمستان 1388

صفه- سال هجدهم , شماره 49 پاييز و زمستان 1388

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

سال هجدهم , شماره 49 پاييز و زمستان 1388


مقالات


 • تنوع در طرح معماری باغ های تاریخی شیراز - علی علائی
 • ابراهیم سلطان و کتیبه نگاری - محمدصادق میرزاابوالقاسمی
 • پیام چلیپا بر سفالینه های ایران - گیسو قائم
 • بررسی تحلیل مسکن روستایی در ایران - محسن سرتیپی پور
 • سنجش مهارت های طراحی در آموزش معماری - سعید میرریاحی
 • بررسی شیوه های طراحی سیستم های فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان - راحیل وفایی
 • برنامه ریزی راهبردی توسعه فعالیت های گردشگری منطقه پیر بکران - سیدمجتبی قاضی میرسعید ، مهدی صفری
 • ظرفیت سنجی توسعه محله ای در فرایند توسعه پایدار شهری - مجتبی رفیعیان ، علی اکبر تقوایی ، حسن وحدان
 

پیوست ها

 • sofe 49.zip
  6.9 مگایابت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

DDDIQ

مدیر ارشد
صفه - سال نوزدهم , شماره 50 , بهار و تابستان 1389 / مقالات

صفه - سال نوزدهم , شماره 50 , بهار و تابستان 1389 / مقالات

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

صفه- سال نوزدهم , شماره 50 , بهار و تابستان 1389

مقالات

 • باري ديگر در آغاز راه (يادداشتي به مناسبت انتشار پنجاهمين شماره صفه و تقارن آن با پنجاهمين سالگرد تاسيس دانشگاه شهيد بهشتي) - نديمي هادي
 • نگاهي به ارزيابي طرح هاي معماري - نديمي حميد
 • جايگاه آموزش پايداري در معماري و ساختمان - خاتمي سيدمحمدجعفر,فلاح محمدحسن
 • استدلال منطقي به مثابه روش پژوهش - ميرجاني حميد
 • طرح فرضي «ربع» و «شهرستان» رشيدي - بلالي اسكويي آزيتا,كي نژاد محمدعلي,نقره كار عبدالحميد
 • طراحي ديوار انباره حرارتي آبي با استفاده از زباله هاي ماندگار - خليلي ميترا,مشهدي باقرموخر حوريه,قيابكلو زهرا
 • از فرو ريختن باروها تا انديشه شاهراه ها (پيشينه طرح هاي شهري و انگاره هاي شهر تهران از 1309 تا 1345) - حبيبي سيدمحسن,اهري زهرا,امامي رشيد
 • بررسي نقش فضاهاي باز و شبکه ارتباطي در کاهش آسيب زمين لرزه (مورد مطالعه منطقه باغميشه تبريز) - محمدزاده رحمت‌
 

پیوست ها

 • soffe 50.zip
  4.3 مگایابت · بازدیدها: 0

DDDIQ

مدیر ارشد
صفه- سال نوزدهم , شماره 51 پاييز و زمستان 1389

صفه- سال نوزدهم , شماره 51 پاييز و زمستان 1389

دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده معماری و شهرسازی

نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی "صفه

[FONT=Tahoma, sans-serif] سال نوزدهم شماره 51 پاييز و زمستان 1389


[/FONT]
[FONT=Tahoma, sans-serif]مقالات[/FONT] • شرح معماري باغ تخت شيراز - حميدرضا خويي ,محمدرضا گراوندپور
 • تحول و تکوين دولت خانه نقش جهان، عالي قاپو (نظري بر مطالعات موسسه ايزمئو در دوره شناسي عالي قاپو) - حسين پورنادري
 • مفهوم «عملکرد» در انديشه لويي کان - افرا غريب پور
 • افزايش تعداد پذيرفته شدگان رشته مهندسي معماري و تبعات آن - علي علايي
 • کاربرد مهندسي ارزش در بهبود طراحي پروژه هاي ساختماني - احد نظري ,ناصر جمالي هرسيني ,ياسر گلدوست جويباري
 • بررسي موقعيت و وضعيت حمام هاي تاريخي شهر تبريز - عطيه رشيدنجفي
 • اصول پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني از ديد جامعه صاحب نظران و متخصصان ايراني - پروين السادات سجادي قائم مقامي ,شهرام پورديهيمي ,اسماعيل ضرغامي
 • فناوري اطلاعات و ارتباطات و بستر نوين طراحي شهري- فرناز مقتدري اصفهاني
[FONT=Tahoma, sans-serif][/FONT][FONT=Tahoma, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, sans-serif][/FONT]
 

پیوست ها

 • soffe 51.zip
  6.3 مگایابت · بازدیدها: 0

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
ضمن عرض تشکر از صدیق عزیز و دستندرکاران گرداوری این مجموعه ارزشمند، تقاضا میشه شمارگان نام برده در ذیل را مجدد آپ بفرمایید
از شماره 37 الی 41
با تشکر و احترام
گل
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
سلام
شماره های جدیدشو نمیذارین؟
 

Faeze Ardeshiry

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
نشرية تخصصي اين دانشكده تحت عنوان مجلة علمي‌ پژوهشي صفّه به چاپ مي‌رسد. اين نشريه كه به عنوان مجله تخصصي معماري و شهرسازي از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ارزشيابي شده، نزدیک به دو دهه است که از انتشار آن مي‌گذرد و به صورت رسمي در تابستان 1369 با انتشار اولين شماره فعاليت خود را آغاز نمود. اين نشريه قبلاً دو شماره در سال چاپ مي‌شد و اكنون چهار شماره در سال برای چاپ آماده می‌گردد. قابل توجه است که از شماره 56 این نشریه به صورت الکترونیکی در دسترس علاقمندان قرار دارد.

دوست عزیزی میتونه لینک بزاره؟ پیدا کنه؟من که پیدا نکردم
http://sbu.ac.ir/Cols/archurb/Pages/%D8%B5%D9%81%D9%87.aspx
 

yalda95

عضو جدید
متاسفانه 20 صفحه اول شماره 13 و 14 این مجله قرار داده نشده ممنون میشم فایل کاملش رو هم لود کنید، به شدت نیاز دارم اون مقاله رو:(
 

Similar threads

بالا