دانلود صوتی: نیروی فکر یا قدرت ذهن نیمه هوشیار

گونه کتاب نیروی ذهن نیمه هوشیار می تواند در زندگی شما معجزه بیافریند؟

معجزه های بسیار را دیده ام که برای مردم از همه طبقات اجتماعی اتفاق افتاده است.
اگر استفاده از ذهن نیمه هوشیار خود را شروع کنید، این معجزه ها برای شما نیز روی خواهد داد.
این کتاب صوتی به شما می آموزد که تفکرات و تصورات عادی و امروزه شما سرنوشتتان را طراحی و قالب زده و آن را خلق می کند.
چرا که یک انسان همان طوری است که در ذهن نیمه هوشیار خود می اندیشد.

آموزش استفاده از ذهن نیمه هوشیارفهرست :

فصل اول: گنجینه درونی شما
نصل دوم: ذهن شما چگونه کار می کند
فصل سوم: نیروی معجزه آسای ذهن نیمه هوشیار
فصل چهارم: شفای ذهنی در دوران باستان
فصل پنجم: شفای ذهنی در دوران جدید
فصل ششم: تکنیک های عملی در شفاهای ذهنی
فصل هفتم: گرایش ذهن نیمه هوشیار در جهت زندگی
فصل هشتم: چگونه نتایج دلخواه را بدست آوریم
فصل نهم: چگونه نیروی ذهن نیمه هوشیار خود را برای کسب ثروت بکار ببریم
فصل دهم: ثروتمند بودن حق شماست
فصل یازدهم: ذهن نیمه هوشیار
فصل دوازدهم: دانشمندان از ذهن نیمه هوشیار استفاده می کنند
فصل سیزدهم: ذهن نیمه هوشیار و عجایب خواب
فصل چهاردهم: ذهن نیمه هوشیار و مشکلات زناشویی
فصل پانزدهم: ذهن نیمه هوشیار و خوشبختی
فصل شانزدهم: ذهن نیمه هوشیار و روابط انسانی مسالمت آمیز
فصل هفدهم: چگونه از ذهن نیمه هوشیار برای بخشایش دیگران استفاده کنیم

فصل هجدهم: چگونه ذهن نیمه هوشیار موانع ذهنی را برطرف می کند
فصل نوزدهم: چگونه از ذهن نیمه هوشیار برای غلبه بر ترس استفاده کنیم
فصل بیستم: چگونه روحی همیشه جوان داشته باشیم

حجم: ۲۴۷ مگابایت

زمان: ۶۰۰ دقیقه


http://www.arvandweb.net/download/?p=977
 
اگر تمایلی به خرید ندارید، در همین تاپیک پادکست ها را دنبال کنید:

پادکست شماره یک:

مقدمه و پیشگفتار
دانلود کنید

یا لینک زیر را کپی و در url مرورگر paste کنید:
http://dl.arvandweb.net/music/ghodrate_fekr/001%20Moghadame_Demo.mp3?_=1
 

Similar threads

بالا