[دانلود] استانداردهای مرجع پلی اتیلن ,PVC و پلیمر

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استاندردهای پلی اتیلن,PVC,پلاستیک و استانداردهای پلیمر از آن دسته استانداردهایی است که به سختی در اختیار متخصصین قرار میگیرد و جامعه متخصصین همیشه در بدست آوردن آخرین نسخه‌های معتبر استانداردها جهت انجام محاسبات و انتخاب اجناس پروژه‌ها دچار مشکل بوده است .

استاندارد‌های حوزه‌ی پلیمر, پلاستیک, پلی اتیلن,PVC , زهکشی و ... :
• استانداردهای ISO ( موسسه بین المللی استاندارد )#2
• استانداردهای ASTM ( انجمن مواد و آزمون آمریکا)#4
• استانداردهای AWWA ( انجمن امور آبی آمریکا )#6
• استانداردهای BSI ( موسسه استاندارد بریتانیا )#7
• استانداردهای DIN ( موسسه استاندارد آلمان )#9
• استانداردهای ISIRI( سازمان استاندارد ملی ایران )#11
و
استانداردهای پیشنهادی جهت لوله های پلی اتیلن#15برای درخواست استانداردهایی که در این تاپیک لینک دانلود انها وجود ندارد به تاپیک زیر مراجعه کنید:
درخواست استاندارد
 
آخرین ویرایش:

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای ISO

استانداردهای ISO


ISO_Logo_01.jpgISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply - specifications
ISO 4427-1 :plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General
ISO 4427-1 :plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO 4427-2 :plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes
ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings
ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series - specifications
ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:pipes
ISO 1969 : Fibre Ropes - polyethylene - 3- and 4 strand ropes
ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method
ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes - test of leakproofness under internal pressure
ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes - joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment
ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out
ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending
ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and hightemperature) Systems inside buildings - Specifications
ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series - Dimensions of flanges
ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes - pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems - method of test and requirments
ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties
ISO 7214 : Cellular Plastics - Polyethylene - Methods of test
ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels - metric series - Specifications , Part 3: Electrofusion fittings
ISO 8180 : Ductile iron pipes - polyethylene sleeving
ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings - Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene
ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings - Polyethylene
ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications
ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements
ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes
ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems
ISO 11413 : Plastics pipe and fittings - preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting
ISO 11414 : Plastics pipes and fittings - preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion
ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment - plastics saddles for polyethylene pressure pipes
ISO 13480 : polyethylene pipes - resistance to slow crack growth - Cone test method
ISO 13761 : Plastics pipes and fittings - pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C
ISO 13954 : Plastics pipes and fittings - peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm
ISO 13955 : Plastics pipes and fittings - crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies
ISO 13957 : Plastics pipes and fittings - polyethylene (PE) tapping tees - Test method for impact resistance
ISO 14236 : Plastics pipes and fittings - mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems
ISO 14531 - 2 : Plastics pipes and fittings - Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels - Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing
ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General
ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes
ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings
ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system
ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT
ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series
ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series
ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipesunder pressure - Dimensions of sockets - Metric series
ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series
ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series
ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure - test method
ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method
ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces
ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges
ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 1 : Immersion test method
ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 2 : Polyolefin pipes
ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC
ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes - Resistance to liquid chemicals - Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes
ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1
ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure - Design lengths and size of threads- Metric Series
ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges
ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient
ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion
ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion
ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge
ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding
ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)
ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) - Full scale test
ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes
ISO 13480 : Polyethylene pipes - resistance to slow crack growth-Cone test method
ISO 13761 : Plastics pipes and fittings - pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C
ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems
ISO 10358 - TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table
ISO 10837 - TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings
ISO 11295 - TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings
ISO 11647 - TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings
ISO 13950 - TR : Plastics Pipes and fittings - Automatic recognition systems for electrofusion
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای ISO

دانلود استانداردهای ISO

لینک های دانلود استانداردهای ISO
 

پیوست ها

 • ISO 2268.pdf
  345 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 4427.pdf
  643.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4427-1_(2007).pdf
  382.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4427-1_CORR_1(2008).pdf
  216.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4427-2_(2007).pdf
  203 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_12162_(2009).pdf
  262.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_9623_(1997).pdf
  365.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13478_(1997).pdf
  564.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13477_(2008).pdf
  335.8 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO_9624_(1997).pdf
  389.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4437_-COR1(1999).pdf
  95.1 کیلوبایت · بازدیدها: 2
 • ISO_4433-2_(1997).pdf
  525.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 442-2.pdf
  188.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4433-4_(1997).pdf
  488.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4433-3_(1997).pdf
  506.9 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO_4433-1_(1997).pdf
  640.5 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO 1969.pdf
  263.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 3458.pdf
  189.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_10837.pdf
  392.5 کیلوبایت · بازدیدها: 2
 • ISO 3459.pdf
  191 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_11647.pdf
  429.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_727-2_(2005).pdf
  167.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_11295.pdf
  885.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_1167-1_(2006).pdf
  189.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_727-1_(2002).pdf
  262.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_10358_(1993).pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO_1167_(1996).pdf
  539.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 3501.pdf
  181.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_13950.pdf
  1.9 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO 3503.pdf
  210 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_727_(1985).pdf
  198.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_264_(1976).pdf
  338.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_161-1_(1996).pdf
  309.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 3633.pdf
  582.9 کیلوبایت · بازدیدها: 5
 • ISO 16241.pdf
  573 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 15875-5.pdf
  570.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 13954.pdf
  312 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 13761.pdf
  234.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 15875-3.pdf
  784.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 15875-1.pdf
  590.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 13955.pdf
  343.3 کیلوبایت · بازدیدها: 2
 • ISO 15875-2.pdf
  810.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 13957.pdf
  236.6 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO 13480.pdf
  357.7 کیلوبایت · بازدیدها: 2
 • ISO 3663.pdf
  167.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 14531-2 (2004).pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO 4059.pdf
  219.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 6402-2.pdf
  122 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 11414.pdf
  287.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 9625.pdf
  356.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 11413.pdf
  401.9 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO 7214.pdf
  268.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 8772.pdf
  661 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 8283-2.pdf
  260.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 10933.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO 8180.pdf
  178 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO 8770.pdf
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO 13460.pdf
  643.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO_13480_(1997).pdf
  375.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13479_(2009).pdf
  288.7 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO_9080_(2012).pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای ASTM

استانداردهای ASTM

ASTM_logo.jpg

ASTM D2122-2004 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings
ASTM D2122-2004-2 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings
ASTM D2122-2004-3 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings
ASTM D2412-2008 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading
ASTM D2412-2008-2 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading
ASTM D2412-2008-3 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading
ASTM D2657-2007 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings
ASTM D2657-2007-2 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings
ASTM D2657-2007-3 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings
ASTM D3350-2008 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials
ASTM D3350-2008-2 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials
ASTM D3350-2008-3 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials
ASTM F412-2009 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems
ASTM F412-2009-2 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems
ASTM F412-2009-3 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems
ASTM F477-2008- Part 1 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe
ASTM F477-2008- Part 2 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe
ASTM F477-2008- Part 3 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe
ASTM F1759-2004-Part 1 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1
ASTM F1759-2004-Part 2 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1
ASTM F1759-2004-Part 3 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1
ASTM_D_2122_(2010) : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings
ASTM_D_2466_(2013) : Standard Specification for Poly Vinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40
ASTM_D1598_(2009) : Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure
ASTM_D1784_(2011) : Standard Specification for Rigid Poly Vinyl Chloride (PVC) Compounds and Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Compounds

 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای ASTM

دانلود استانداردهای ASTM

لینک دانلود استانداردهای ASTM
 

پیوست ها

 • ASTM D2657-2007 3.pdf
  206.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D3350-2008.pdf
  236 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F477-2008 2.pdf
  146.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ASTM F477-2008.pdf
  146.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ASTM D2657-2007 2.pdf
  263.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM_D1598_(2009).pdf
  142.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2657-2007.pdf
  206.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D3350-2008 2.pdf
  236 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ASTM F412-2009 3.pdf
  590.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM_D_2466_(2013).pdf
  174.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F412-2009 2.pdf
  221.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F412-2009.pdf
  221.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM_D1784_(2011).pdf
  148.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D3350-2008 3.pdf
  236 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F1759-2004-Part 3.pdf
  12 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2122-2004_2.pdf
  111.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F1759-2004-Part 1.pdf
  182.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM_D_2122_(2010).pdf
  153.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2412-2008 2.pdf
  148.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2412-2008.pdf
  147 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F477-2008 3.pdf
  146.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM F1759-2004-Part 2.pdf
  181.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2122-2004 3_2.pdf
  111.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ASTM D2412-2008 3.pdf
  194.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهایAWWA

استانداردهایAWWA

AWWA-Member-Logo.jpg

AWWA ANSI C 900 (2007) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. Through 12 In. (100 mm Through 300 mm), for Water Transmission and Distribution
AWWA C905 (2010) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 14 In. Through 48 In. - 350 mm Through 1,200 mm
AWWA M23 (2002) : PVC Pipe - Design and instalation

 

پیوست ها

 • AWWA_ANSI_C_900_(2007).pdf
  502.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • AWWA_C905_(2010).pdf
  0 بایت · بازدیدها: 0
 • AWWA_M23_(2002).pdf
  7.9 مگایابت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای BSI

استانداردهای BSI

BSI_Logo.jpg

BS EN ISO 1872-1 : Plastics - polyethylene (PE) moulding and extrusion materials , Part 1 : designation system and basis for specifications
BS EN ISO 1872-2 : Plastics - polyethylene (PE) moulding and extrusion materials ,Part 1 : Preparation of test specimens and determinion of properties
BS EN ISO 9001-2000 : Quality management systems - requirements
BS EN ISO 9001-2004 : quality systems - model for quality assurance in design,development, production,instalation and servicing
BS EN ISO 11542-1 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Designation system and basis for specifications
BS EN ISO 11542-2 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Preparation of test specimens and determination of properties
BS EN ISO 14632 : Extrudede sheets of polyethylene (PE-HD) - requirements and test Methods
BS EN ISO 15494 : Plastics piping systems for industrial applications - polybutene (PB), Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) - Specifications for components and the system - Metric Series
BS ISO 5834-1 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Powder form
BS ISO 5834-2 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Moulded forms
BS ISO 8085-2 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels - Metrics Series - Specifications, Part 2 : Spigot fittings for butt fusion,for sochet fusion using heated tools and for use with electrofusion fittings
BS ISO 10838-1 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 1 : Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm
BS ISO 10838-2 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 2 : Metal Fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63mm
BS ISO 10838-3 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels
Part 3 :Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm
BS ISO 13953 : Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint
BS ISO 14531-1 : Plastics pipes and fittings - Crossllinked polyethylene (PE-X) Pipe systems for the conveyance of gaseous fuels - Metric series - Specifications, Part 1 : Pipes
BS ISO 14616 : Plastics - Heatshrinkable films of polethylene, ethylene copolymers and their ,mixtures - Determination of the shrinkage stress and contraction stress
BS 2494 (1990) : Specification for Elastometric seals for joints in pipework and pipelines
BS 3505 (1986) : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) - Pressure pipes for cold potable water
BS 3506 (1969) : Specification for unplasticized PVC (PVC-U) Pipe for Industrial uses
BS 3867 (1987) : Outside diameters snd pressure ratings for pipe of thermoplastics materials - inch series
BS 5481 (1977) : Unplasticized PVC pipe and fittings for gravity sewers
BS EN 1555-1 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene - PE, Part 1 : General
BS EN 1555-2 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene - PE , Part 2 : Pipes
BS EN 1555-3 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene - PE , Part 3 : Fittings
BS EN 1555-4 (2011) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene - PE ,Part 4 : Valves
BS EN 1555-5 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene - PE, Part 5 : Fitness for purpose of the system
BS EN 3506 (2001) : Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys — Thickness 2,0 mm a 100mm — Dimensions
BS EN 3867 (2004) : Pipe couplings, loose flanges and seals — Flanges in titanium alloy TI-P64001
BS EN 4346 (2007) : Aerospace series — Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) — Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D u 300 mm
BS EN ISO 3506-1 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners , Part 1 : Bolts, screws and studs
BS EN ISO 3506-2 (2009) : Mechanical pro erties of corrosion-restistant stainless steel fasteners ,Part 2 : Nuts
BS EN ISO 3506-3 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners ,Part 3 : screws and similar fasteners not under tensile stress
BS EN ISO 3506-4 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - , Part 4 : Tapping screws - ISO/DIS 3506-4:2008
BS EN ISO 9080 (2012) : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation
BS ISO 727-1 (2002) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, part 1 : Metric series
BS ISO 727-2 (2005) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure , Part 2 : Inch-based series
BS ISO 3867 (2001) : Composition cork expansion joint fillers test methods
BS ISO 4427-1 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 1 : General
BS ISO 4427-2 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2 : Pipes
BS ISO 4427-3 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2: Fittings
BS ISO 4437 (2007) : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series —Specifications
BS ISO 4660 (2011) : Rubber, raw natural — Colour index test
BS PREN ISO 3506-3 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 3: screws and similar fasteners not under tensile stress - ISO/DIS 3506-3:2008
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلوداستانداردهای BSI

دانلوداستانداردهای BSI

لینک دانلود استانداردهای BSI
 

پیوست ها

 • BS ISO 14531-1.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 14616.pdf
  600 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_2494_(1990).pdf
  641.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_3506_(1969).pdf
  838 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-1_(2010).pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 1
 • BS_3505_(1986).pdf
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_ISO_3506-2_(2009).pdf
  726.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_3867_(2001).pdf
  458.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_5481_(1977).pdf
  927.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_4346_(2007).pdf
  464 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_ISO_3506-1_(2009).pdf
  700.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_PREN_ISO_3506-3_(2008).pdf
  194.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_3867_(1987).pdf
  365.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_4437_(2007).pdf
  497.5 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • BS_ISO_4660_(2011).pdf
  741.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_4427-2_(2007).pdf
  463.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 13953.pdf
  657.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_4427-3_(2007).pdf
  562.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_4427-1_(2007).pdf
  460.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-2_(2010).pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 1
 • BS_EN_1555-4_(2011).pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 1
 • BS_EN_ISO_9080_(2012).pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 10838-3.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-3_(2008).pdf
  495.4 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • BS_EN_1555-5_(2008).pdf
  304.2 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • BS_EN_ISO_3506-4_(2008).pdf
  199.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_3506_(2001).pdf
  175.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_ISO_3506-3_(2009).pdf
  543.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_ISO_727-1_(2002).pdf
  408.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 10838-2.pdf
  1 مگایابت · بازدیدها: 1
 • BS_ISO_727-2_(2005).pdf
  191.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 10838-1.pdf
  1 مگایابت · بازدیدها: 1
 • BS ISO 8085-2.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 5834-2.pdf
  538.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS ISO 5834-1.pdf
  509.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 15494.pdf
  4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 14632.pdf
  779.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 11542-2.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 11542-1.pdf
  644.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 9001-2004.pdf
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 9001-2000.pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 1872-2.pdf
  778.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS EN ISO 1872-1.pdf
  808.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای DIN

استانداردهای DIN

din_logo_216.jpg

DIN 1187 : Unplasticized Polyvinyl chloride (U-PVC) drainPipes , Dimensions, requirments, testing
DIN 8074 : Polyethylene (PE) Pipe , Dimensions
DIN 8075 : Polyethylene (PE) pipes , General Quality requirments and testing
DIN 8076 : Thermoplastics pressure pipelines , metal compression fittins for polyethylene pipes, General quality requirements ,testing
DIN 16961 - 1 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 1 : Dimensions
DIN 16961 - 2 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 2 : Technical Delivery conditions
DIN 16963 -1 : Pipe Joints and Elements for HDPE Pressure Pipelines , Types 1 and 2 Pipe Bends of Segmental Construction for Butt-Welding Dimensions
DIN 16963 - 2 : Pipe Joints assemblies and fittingd for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Tees and Branches produced by segment inserts and necking for butt welding Dimensions
DIN 16963 - 3: Pipe Joints and elemnts for HDPE Pressure pipelines , Type 1 and 2 Pipe Bends for Butt Welding Dimensions
DIN 16963 - 4 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes , Adaptors for fusion jointing, flanges and sealing elemnts Dimensions
DIN 16963 - 5 : Pipe Fittings and Joints assemblies for PE80 and PE100 Polyethylene pressure pipes , general quality requirments and testing
DIN 16963 - 6 : Pipe Fittings and Joints assemblies for HDPE Pressure pipes , Injection moulded fittings for butt welding Dimensions
DIN 16963 - 7 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE pressure pipes , Fittings for resistance welding Dimensions
DIN 16963 - 9 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions
DIN 16963 - 10 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions
DIN 16963 - 11 : Pipe fittings and joints assemblies for pressure pipes made from type PE 80 and PE 100 Polyethylene , Dimensions of Bushings, flanges and sealing elements, for socket welding
DIN 16963 - 14 : Pipe Joints assemblies and fittings for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Injection moulded reducers and nipples for socket welding Dimensions
DIN 16963 - 15 : Pipe Joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes, pipe couplings , Dimensions
DIN 19535 - 1 : HDPE Pipes and Fittings for hot water resistant drains and sewers inside buildings, Dimensions
DIN 19537 - 1 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Dimensions
DIN 19537 - 2 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Technical delivery conditions
DIN 19537 - 3 : Prefabricated HDPE manholes for use in sewerage systems , Dimensions and technical delivery conditions
DIN 19560 - 10 : Polypropylene (PP) pipes and fittings for hot water resistant wate and soil discharge systems inside buldings , part 10 : fire behavior, quality control and installation
DIN EN 1329 -1 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
DIN EN ISO 1167 - 4 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure –Part 4: Preparation of assemblies - ISO 1167-4:2007
DIN 4279 - 7 : Testing of pressure pipelines for water by internal pressure , Pressure pipes made of rigid PVC
DIN 8061 : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes – General quality requirements and testing
DIN 8062 : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes – Dimensions
DIN 8063 -1 : Pipe joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) Pressure pipelines , Dimensions of socket bends
DIN 8063 - 2 : Pipe joints and pipe Fittings for pipes under pressure made of unplasticized polyvinyl chloride , Bends Made by Injection Moulding for Bonding Dimensions
DIN 8063 - 4 :pipe Joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) Pressure pipes , Bushings , Flanges , seals , Dimensions
DIN 8063 - 5 :pipe fittings and joint assemblies for unplasticized polyvinyl choride (U-PVC) pressure pipes , part 5 : General quality requirements and testing
DIN 8063 - 11 :pipe Joints and pipe fittings for pipes under pressure made of Unplasticized Polyvinyl Chloride (Rigid PVC) , Sockets Wiyh Primary Element of Copper-Zink Alloy (Brass) for Bonding,Dimensions
DIN 8063- 12 :pipe Joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) pressure pipelines , Dimensions of Flanged and socket Fittings
DIN 16874 : High density polyethylene (HDPE) Pipes and Fittings for Cable ducting , Dimensions and technical delivery conditions
DIN 16970 : Adhesives for Bonding pipes and pipe system elemnts of PVC General quality requirements and testings
DIN 19531-10 : U-PVC Pipes and Fittings for drainage systems inside buildings , Part 10 : Fire behaviour, quality control and installation
DIN EN 921 : Thermoplastics pipes , determination of resistance to internal pressure at constant temperature
DIN EN 1555 - 5 : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system
DIN EN ISO 8062 - 3 : Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings - ISO 8062-3:2007
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای DIN

دانلود استانداردهای DIN

لینک دانلود استانداردهای DIN
 

پیوست ها

 • DIN_EN_1555-5_(2010).pdf
  896.7 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • DIN_EN_921_(1995).pdf
  543.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-4_(1983).pdf
  426.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN EN ISO_1167-4_(2008).pdf
  795.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN EN 1329-1.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-15.pdf
  344.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-14.pdf
  281.4 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • DIN 16963-11.pdf
  395.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-10.pdf
  231.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-5.pdf
  482.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 19537-1 WITHDRAWN 1983.pdf
  728.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-4.pdf
  340.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-4.pdf
  340.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-9.pdf
  233.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 19537-2 WITHDRAWN 1988.pdf
  0 بایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8061_(2009).pdf
  753.2 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • DIN_8062_(2009).pdf
  758.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_16970_(1970).pdf
  324.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_4279-7_(1975).pdf
  164.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-1_(1986).pdf
  199.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-2_(1980).pdf
  184.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-5_(1999).pdf
  569.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-11_(1980).pdf
  198.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • DIN 16963-6 (1989).pdf
  246 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 19537-3 1990.pdf
  401.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 19560-10.pdf
  304 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 19535.pdf
  646.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-7.pdf
  167.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_8063-12_(1987).pdf
  226.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_19531-10_(1999).pdf
  390.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-3.pdf
  193.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-2.pdf
  431.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16963-1.pdf
  207.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 16961-2.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 1
 • DIN 16961-1.pdf
  835.2 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • DIN 8076.pdf
  390.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 8075.pdf
  582.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 8074.pdf
  967.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN 1187.pdf
  417.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای ISIRI

استانداردهای ISIRI

ISIRI.jpg


1331 ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها
ISIRI 9116-1: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک
ISIRI 9116-2: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک
ISIRI 9116-3: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت
ISIRI 9118: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت
ISIRI 9119: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت
ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون
ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون
ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)
ISIRI 341: ویژگی و روشهای آزمون لوله های پلی وینیل کلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی
ISIRI 654: لاستیک- روش اندازه گیری سختی، لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم- روش آزمون
ISIRI 730: کائوچو- روشهای تعیین دما، رطوبت و زمان لازم برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون
ISIR 764: لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی- روش آزمون
ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب
ISIRI912: مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار استات وینیل در کوپولیمرهای کلرید وینیل استات
ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
ISIRI 1728: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روشهای آزمون
ISIRI 1988: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع
ISIRI 1989: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های فاضلاب خانگی (از جنس.P.V.C. سی سخت)
ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)
ISIRI 2001: آئین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال
ISIRI 2002: آئین کاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک
ISIRI 2116: روش تعیین دمای نرمی ویکات ترموپلاستیکها
ISIRI 2117: پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون
ISIRI 2178: روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلی اتیلن برای آب رسانی
ISIRI 2407: ابعاد، فشار اسمی لوله های پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید سخت
ISIRI 2411: روش تعیین مقاوت لوله های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیایی
ISIRI 2412: روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی
ISIRI 2417: لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع- روش آزمون
ISIRI 2418: ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت
ISIRI 3266: ابعاد اتصالات پلی ونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار
ISIRI 3266-1: پلاستیک ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، پلی ویتیل کلراید کلردار شده (PVC-U) یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن (ABS) با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار
ISIRI 3267: طول نصب اتصالات پلی ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله های تحت فشار
ISIRI 4325: علائم اختصاری پلاستیک ها (نرم کننده ها)
ISIRI 4326: علائم اختصاری پلاستیک ها (پر کننده ها و تقویت کننده ها)
ISIRI 4856: نامگذاری لاستیکها و اتکسها
ISIRI 4946: نمادها و علائم اختصاری پلاستیک ها
ISIRI 5536: عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش
ISIRI 6312: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ابعاد
ISIRI 6314: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ویژگیها
ISIRI 6314-1: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت اول: اصول کلی
ISIRI 6314-2: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت دوم: لوله ها- ویژگی ها
ISIRI 6314-3: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت سوم: اتصالات- ویژگی ها
ISIRI 6314-5: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت پنجم: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری
ISIR 6314-7: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت هفتم: راهنما برای ارزیابی انطباق
ISIRI 6316: لوله های پلی پروپلین نوع 1و 2 و 3- روشهای آزمون
ISIRI 6839: روشهای اتصالات پلی وینیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار آزمون
ISIRI 6842: پلی پروپیلن- آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات
ISIRI 6843-1: مواد پلی پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش اول- کد گذاری و ویژگیها
ISIRI 6843-2: مواد پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش دوم: تهیه آزمونه و تعییین ویژگی ها
ISIRI 6980: پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها
ISIRI 6981: پلاستیکها- تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون
ISIRI 6982: پلاستیکها- مواد گرمانرم- تعیین دمای نرمی وایکات (VST) روش آزمون
ISIRI 6984-1: پلاستیکها- تعیین رفتار خزشی قسمت 1: خزش کششی- روش آزمون
ISIRI 6984-2: پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت 2: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای- روش آزمون
ISIRI 7090-1: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون
ISIRI 7090-2: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی
ISIRI 7090-3: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی
ISIRI 7093: پلاستیک ها – لوله های پلی بوتن ویژگی ها و روش های آزمون- چاپ اول
ISIRI 7171-1: کیفیت آب- قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول ویژگیها
ISIRI 7171-2-1: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 1-2: آزمونه ها
ISIRI 7171-2-2-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2: بو وطعم آب- بخش 3-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود
ISIRI 7171-2-5: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 5-1: استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد
ISIRI 7171-2-6: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 6-2: استخراج فلزات
ISIRI 7171-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت سوم: آزمون های دمای بالا
ISIRI 7171-4: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسلیه تکنیک GCMS
ISIRI 7174: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها
ISIRI 7175-1: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون
ISIRI 7175-2: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون
ISIRI 7175-3: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون
ISIRI 7175-4: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون
ISIRI 7175-5: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانرم- روش آزمون
ISIRI 7175-6: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون
ISIRI 7175-8: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون
ISIRI 7185: پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی
ISIRI 7186: پلیمرها- تعیین زمان انتقال القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
ISIRI 7186-6: پلاستیک ها گرما سنجی روبشی تفاضلی (-DSC) تعیین زمان القا اکسایش (OIT همدما) و دمای القا اکسایش (OIT دینامیکی)
ISIRI 7187: پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
ISIRI 7188: پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
ISIRI 7189: پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
ISIRI 7242: پلاستیک ها- تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی- روشهای آزمون
ISIRI 7243: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگی ها و روشهای آزمون
ISIRI 7475: پلاستیک- اتصالات لوله های پلی پروپیلن- ویژگی ها و روش های آزمون
ISIRI 7491-1:
ISIRI 7491-2: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 2: ترموپلاستیک الاستومرها
ISIRI 7491-3: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 3: لاستیک ولکانیده ی اسفنجی
ISIRI 7491-4: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 4: پلی یورتان ریخته گری
ISIRI 7605: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، بالا یا پایین ، روش آزمون
ISIRI 7606: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات
ISIRI 7668: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگیها
ISIRI 7669: پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون
ISIRI 7670: پلاستیک ها- اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی- فشردگی- روش آزمون
ISIRI 7671: پلاستیک ها – لوله های گرمانرم اندازه گیری برگشت طولی- روش آزمون
ISIRI 8143: پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون
ISIRI 8144: پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون
ISIRI 8145: پلیمرها- آنالایز کمی به روش گرماوزن سنجی- روش آزمون
ISIRI 8390: پلیمرها- تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی- روش آزمون
ISIRI 8391: پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی- روش آزمون
ISIRI 8392: پلیمرها- لاستیک خام- تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته- محلول رقیق- روش آزمون
ISIRI 8393: پلیمرها- پلاستیکها - تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده- روش آزمون
ISIRI 8503: پلیمرها- ساختار مولکولی- روش طیف ریز قرمز
ISIRI 8504: تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8505: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون
ISIRI 8506: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون
ISIRI 8507: پلیمرها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون
ISIRI 8767: پلاستیک ها- سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزا و سامانه- سری های متری
ISIRI 9116-1: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت اول: الزامات عمومی و مشخصات عملکردی
ISIRI 9116-2: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A-ویژگی ها
ISIRI 9116-3: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B – ویژگی ها
ISIRI 9117: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در آبرسانی_ ویژگی ها
ISIRI 9118: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیر زمینی بدون فشار_ ویژگی ها
ISIRI 9119: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان_ ویژگی ها
ISIRI 9495: لاستیک- دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی
ISIRI 10607: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی
ISIRI 10608: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت- تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k
ISIRI 10609: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون
ISIRI 10610: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها
ISIRI 11105: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی- ویژگی ها و روش های آزمون
ISIRI 11373-2: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت دوم: پرکننده ها و تقویت کننده ها
ISIRI 11373-3: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت سوم: نرم کننده ها
ISIRI 11373-4: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال
ISIRI 11435: پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون
ISIRI 11436: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون
ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون
ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون
ISIRI 11439: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون
ISIRI 11440: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوا بندی - روش آزمون
ISIRI 12027: پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیر زمینی- الزامات، نشانه گذاری، روش های آزمون و ارزیابی انطباق
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای ISIRI

دانلود استانداردهای ISIRI

لینک دانلود استانداردهای ISIRI
سری اول
 

پیوست ها

 • ISIRI_12027.pdf
  317.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11440.pdf
  245.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11439.pdf
  290.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11436.pdf
  277 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11435.pdf
  277.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11373-4.PDF
  166.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11373-3.PDF
  201.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11373-2.PDF
  155.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11105.pdf
  529 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_10610.PDF
  329.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_10609.PDF
  321.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_10608.pdf
  282.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_10607.pdf
  245.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_9495.pdf
  4.3 مگایابت · بازدیدها: 1
 • ISIRI 9119.pdf
  621.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_9118.PDF
  656.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_9116-3.pdf
  540.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_9116-2.pdf
  617.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8767.PDF
  76.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8507.pdf
  267.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8506.pdf
  493.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8505.pdf
  375.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8504.pdf
  385 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8503.pdf
  462.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8393.pdf
  404.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8392.pdf
  329.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8391.pdf
  344.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8390.pdf
  382.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8145.pdf
  372.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8144.pdf
  381.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_8143.pdf
  382.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7671.pdf
  257.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7670.pdf
  217.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7669.pdf
  207.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7668.PDF
  237 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7606.pdf
  334.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7605.pdf
  458.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7491-4.PDF
  233 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7491-3.PDF
  273.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7491-2.PDF
  399.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7491-1.pdf
  395.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7475.pdf
  345 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7243.pdf
  287.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7242.pdf
  373 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7189.pdf
  233.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7188.pdf
  267.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای ISIRI

دانلود استانداردهای ISIRI

لینک دانلود استانداردهای ISIRI
سری دوم
 

پیوست ها

 • ISIRI_7187.pdf
  313.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7186-6.pdf
  257.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7186.pdf
  338.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7185.pdf
  333.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-8.pdf
  345.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-6.pdf
  369.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-5.pdf
  423.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-4.pdf
  261.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-3.pdf
  181.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-2.pdf
  231.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7175-1.pdf
  199.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7174.pdf
  304.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-4.PDF
  435.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-3.pdf
  182.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-2-6.pdf
  217.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-2-5.pdf
  241.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-2-2-3.pdf
  204.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-2-1.pdf
  286.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7171-1.pdf
  255.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7093.pdf
  263 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7090-3.pdf
  281.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7090-2.pdf
  251.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_7090-1.pdf
  4 کیلوبایت · بازدیدها: 3
 • ISIRI_6984-2.pdf
  336.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6984-1.pdf
  311.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6982.pdf
  242.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6981.pdf
  418 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6980.pdf
  0 بایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6843-2.pdf
  230.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6843-1.pdf
  236.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6842.pdf
  529.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6839.pdf
  231.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای ISIRI

دانلود استانداردهای ISIRI

لینک دانلود استانداردهای ISIRI
سری سوم
 

پیوست ها

 • ISIRI_6316.pdf
  194.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314-7.pdf
  258.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314-5.pdf
  251.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314-3.pdf
  406.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314-2.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314-1.pdf
  355.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6314.pdf
  487.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_6312.pdf
  236.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_5536.pdf
  234.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_4946.PDF
  3.9 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_4856.pdf
  179.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_4326.pdf
  271.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_4325.pdf
  346 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_3267.pdf
  409.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_3266-1.PDF
  205.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2418.pdf
  168.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2412.pdf
  194.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2411.pdf
  869.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2407.pdf
  528.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2178.pdf
  889.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2117.pdf
  216.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2116.pdf
  229.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2002.pdf
  183.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_2001.pdf
  468.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_1993.pdf
  223.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_1989.pdf
  270.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_1988.pdf
  637.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_1728.pdf
  248.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_1053.pdf
  275.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_912.pdf
  192.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_911.pdf
  306.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_764.pdf
  594 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_730.pdf
  222 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_654.pdf
  380.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_341.pdf
  566.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11438.pdf
  333.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_11437.pdf
  301.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI_9119.PDF
  589.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 9118.pdf
  973.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 9117.PDF
  669.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 9116-3.pdf
  540.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 9116-2.pdf
  617.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 9116-1.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISIRI 1331.pdf
  772.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
استانداردهای پیشنهادی جهت لوله های پلی اتیلن

استانداردهای پیشنهادی جهت لوله های پلی اتیلن

استانداردهای مخصوص لوله های پلی اتیلن که به صورت تخصصی مجزا شده و پیشنهاد میشود متخصصان , دانشجویان و علاقه مندان صنعت لوله پلی اتیلن آنها را دانلود , مطالعه و آرشیو نمایند و از آنها به عنوان مرجع قابل اعتماد و استنادی استفاده کنند.
quality-pe-3.jpg

quality-pe-2.jpg


EN 921:1995 / ISO 1167:1996

سیستم لوله های پلاستیکی- لوله های ترموپلاستیک – تعیین سختی برای تحمل فشار داخلی در فشار ثابت
ISO 3663:1976
فشار لوله و اتصالات پلی اتیلن - اندازه های سیستم متریک فلنج ها

ISO 4433:1997
لوله های ترموپلاستیک – مقاومت در برابر مواد شیمیائی – طبقه بندی{ قسمت اول : روش تست غوطه وری – قسمت دوم : لوله های پلی اولفین {

ISO 4437:1997
لوله های پلی اتیلن زیرخاکی برای تامین مایعات گازی – سیستم متریک – مشخصات کامل

ISO 9080:2012
لوله های پلاستیکی و سیستم های کانال – قابل استفاده جهت دروه طولانی و مقاومت هیدرواستاتیک با مواد ترموپلاستیک در لوله و مقایسه آن

ISO 9623:1997
پلی اتیلن – پلی پروپیلن - اتصالات آداپتور برای لوله ها برای مایعات تحت فشار – طراحی طول و اندازه شیارها – سیستم متریک

ISO 9624:1997
لوله های ترموپلاستیک برای مایعات تحت فشار – اندازه های نرو مادگی اتصالات و میزان مجاز لقی فلنج ها

ISO 12162:1995
مواد اولیه ترمو پلاستیکها جهت لوله و اتصالات جهت کاربردهای تحت فشار – طبقه بندی و طراحی – ضریب اطمینان طراحی

ISO 12176-1:2012
لوله های پلاستیکی و اتصالات آن – تجهیزات سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – قسمت اول : بات فیوژن
ISO 12176-2:2008
لوله های پلاستیکی و اتصالات آن – تجهیزات سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – قسمت دوم : الکترو فیوژن

ISO 12176-3:2001
لوله های پلاستیکی و اتصالات - تجهیزات سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – قسمت سوم : مشخصات اپراتور

ISO 12176-4:2003
لوله های پلاستیکی و اتصالات - تجهیزات سیستم جوش فیوژن پلی اتیلن – قسمت چهارم : کدهای آموزشی
ISO 13477:2008
لوله های ترمو پلاستیک برای انتقال مایعات – تعیین مقاومت پخش سریع ترک (RCP )- small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478:1997
لوله های ترمو پلاستیک برای انتقال مایعات – تعیین مقاومت پخش سریع ترک (RCP )- Full -scale steady-state test
(FST)

ISO 13479:2009
لوله های پلی اولفین جهت انتقال مایعات – تعیین مقاوت پخش ترک – روشهای تست جهت افزایش آرام ترک در لوله های ترکدار (تست ترک

ISO 13480:1997
لوله های پلی اتیلن – مقاوت در برابر رشد آرام ترک – روش تست cone

ISO 13761:1996
لوله های پلاستیکی و اتصالات – فاکتورهای کاهش فشار در سیستم های لوله های پلی اتیلن برای استفاده در دماهای بالای 20 درجه

ISO 14236:2000
لوله های پلاستیکی و اتصالات – مکانیکال – بهم فشردگی اتصالات با لوله های تحت فشار در سیستمهای تامین آب

ISO/TR10358:1993
لوله های پلاستیکی و اتصالات - جداول طبقه بندی شده مقاومت در برابر مواد شیمیائی

IS0/TR11647:1996
جوش فیوژن مناسب در لوله های پلی اتیلن و اتصالات آن

ISO/TS 10839:2000
لوله و اتصالات پلی اتیلن جهت مصارف گاز – کدهای کمکی طراحی ، جابجائی و نصب

EN 1555-1:2010
سیستم های لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهانی استاندارد سازی
EN 1555-2:2010
سیستم های لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهانی استاندارد سازی
EN 1555-3:2008
سیستم های لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهانی استاندارد سازی
EN 1555-4:2011
سیستم های لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهانی استاندارد سازی
EN 1555-5:2008
سیستم های لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن جهت مصارف گاز – ISO سازمان جهانیاستاندارد سازی
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
دانلود استانداردهای لوله پلی اتیلن

دانلود استانداردهای لوله پلی اتیلن

لینک دانلود استانداردهای لوله پلی اتیلن
 

پیوست ها

 • ISO_12162_(2009).pdf
  262.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_9623_(1997).pdf
  365.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13478_(1997).pdf
  564.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13477_(2008).pdf
  335.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_9624_(1997).pdf
  389.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_4437_-COR1(1999).pdf
  95.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
 • ISO_4433-1_(1997).pdf
  640.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_10358_(1993).pdf
  1.4 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO_1167_(1996).pdf
  539.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13480_(1997).pdf
  375.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13479_(2009).pdf
  288.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_9080_(2012).pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-1_(2010).pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-2_(2010).pdf
  2 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-4_(2011).pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-3_(2008).pdf
  495.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • BS_EN_1555-5_(2008).pdf
  304.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • DIN_EN_921_(1995).pdf
  543.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_12176-4_(2003).pdf
  1.6 مگایابت · بازدیدها: 0
 • ISO_TR_11647_(1996).pdf
  526.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_12176-1_(2012).pdf
  376.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_12176-2_(2008).pdf
  314.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_3663_(1976).pdf
  183.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • ISO_13761_(1996).pdf
  247 کیلوبایت · بازدیدها: 0
Similar threads
بالا