[ خیاطی ] - روش اماده سازی الگو برای آستین دو تکه

دانشجوي كامپيوتر

دستیار مدیر تالار هنر
کاربر ممتاز
الگوی اولیه ی کت مورد نظر را رسم کنید.

نقطه ی A را در زیر حلقه ، نقطه ی B را در سرشانه ی پشت ، نقطه ی C را در سرشانه ی جلو نقطه ی Dرا در خطی عمود به کف حلقه و مماس بر
حلقه آستین پشت و نقطه ی E را در خطی عمود به کف حلقه و مماس با حلقه آستین جلو علامت بگذارید .
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=183177&stc=1​

الگوی آستین دو تکه

از نقطه ی فرضی صفر خطی عمود به سمت بالا و پایین و خطی در عرض الگو رسم کنید.

0-1 : یک سوم حلقه آستین،از نقطه ی 1 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

1-2 : یک سوم 0-1 +1سانتیمتر ،از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم کنید.

0-3 :یک چهارم 0-1 .

در الگوی بالا تنه EF برابر 3-0 ، نقطه ی F را روی حلقه ی بالاتنه علامت بگذارید.

DG برابر
0-2.

3-4: اندازه
ی منحنی CF+ یک سانتی متر در سایز 34تا 40

1/25
سانتیمتر در سایز42 تا 48

1/5
سانتیمتر در سایز 50تا56

4-5 :اندازه
ی منحنی G B + هشت دهم (0/8) در سایز 34تا40

1سانتیمتر
در سایز 42تا48

1/25
سانتیمتر در سایز 50تا 56

0-6 : برابر
AE

3-7 : 2
سانتیمتر . از نقطه ی 7 خطی عمود در عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم

7-8
:2سانتیمتر. از نقطه ی 8 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم

7-9:سانتیمتر.
از نقطه ی 9 خطی عمود و کوتاه به سمت پایین رسم میکنیم

1-10: بلندی
آستین.خطی عمود در
عرض الگو به دو طرف رسم میکنیم .

نقاط 11و 12 را علامت
میگذاریم

10-13: 3سانتیمتر .از نطقه ی13 خطی
عمود در عرض الگو رسم میکنیم

10-14: مچ آستین دو
تکه

7-15 : یک دوم 7-10. از نقطه ی
15خطی عمود در عرض الگو رسم کنید

خط 8-11 و خط 9-12را با 2سانتی متر
اتحنا به سمت داخل اصلاح کنید

6-16 : برابر AG در خط راست + نیم
سانتیمتر (0/5)

خط 14-5 و خط 14-16 رای با
2/3(2ممیز 3)
سانتیمتر انحنا به خارج اصلاح کنیدرسم منحنی بالای آستین
:

در یک دوم خط 4-5 ، یک سانتیمتر به
خارج الگو بروید

دریک سوم خط 3-4 ،2سانتیمتر به
خارج الگو بروید

در یک دوم خط 6-16 ، 1/5 (یک و نیم
) سانتی متر به داخل الگو بروید
خط لبه ی آستین :

خط 11-10-14 خط لبه در
الگوی روی آستین است

خط 14-12 خط لبه در الگوی
زیر آستین است
* نقطه ی G نقطه ی موازنه ی پشت و نقاط 16 و 5 نقطه ی موازنه ی آستین در پشت می باشد
نقطه ی F نقطه ی موازنه بالا تنه جلو و نقطه ی 3 نقطه ی موازنه ی آستین در جلو می باشد
این نقاط رت روی پارچه علامت بگذارید و در هنگام دوخت این نقاط را روی هم قراردهید .

** نقطه ی 4 روی سرشانه و نقطه ی 6 روی خط پهلو قرار میگیرد

***در هنگام دوخت خط 15 را در الگوی زیر آستین وروآستین روی هم قرار دهید
.
http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=183180&stc=1​

http://khayat20.blogfa.com/
 

پیوست ها

  • %20%20~1.jpg
    0 بایت · بازدیدها: 0
  • Untitled-Scanned-01.jpg
    Untitled-Scanned-01.jpg
    23 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Similar threads

بالا