خودروی جدید 10 میلیونی!

mohammad512

عضو جدید
کاربر ممتاز


روزنامه قانون در صفحه طنز خود با طراحی یک شبه خودروی جدید با عنوان «خودت روهای سواری»

واکنش خودروسازان به کمپین نخریدن خودرو را نقد کرد.


 

Similar threads

بالا