خلاصه کتاب مدیریت


خلاصه کتاب مدیریت اسلامی پیشرفته ( فروزنده و نوابی نژاد ) + تست

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی و الگوهای آن ( دهکردی - جوکار) + تست

خلاصه کتاب مدیریت تولید تالیف بابک کاظمی + تست

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی تالیف دکتر زهرا برومند + تست

خلاصه کتاب حقوق اداری تألیف محمد شکیبا مقدم

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی: رویکردها ( امیری و عابدی جعفری)

خلاصه کتاب مدیریت اسلامی: رویکردها ( امیری و عابدی جعفری)

خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی دکتر سیدجوادین بصورت پاورپوینت
 
بالا