خاك ورزي حفاظتي

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
Conservation Tillage Information Center
خاك ورزي حفاظتي

چکیده:
حدود 350 ميليون هكتار از اراضي جهان در اثر اجراي عمليات خاك‌ورزي شديد و نامناسب دچار فرسايش و تخريب شده است. ميزان كل فرسايش خاك در جهان 26 ميليارد تن تخمين زده مي‌شود و سهم ايران از آن در حدود 2 ميليارد تن مي‌باشد.
به موازات مسئله فرسايش، كاهش ماده آلي خاك كه در اثر عوامل مختلفي رخ مي‌دهد، به چالش ديگر كشاورزي تبديل شده است. ميزان ماده آلي در اكثر نواحي كشور زير يك درصد بوده و اين امر مي‌تواند پيامدهاي منفي قابل توجهي براي كشاورزي به بار آورد.
اساس خاکورزی حفاظتی بر حفظ مقدار کافی بقایای گیاهی در سطح خاک، تردد کمتر در زمین و دستکاری کمتر خاک استوار است. هم اکنون خاکورزی حفاظتی به عنوان بهترین روش به زراعی و حفظ دو منبع با ارزش آب و خاک مد نظر متخصصین و بهره برداران است.

اين روش كه بيشتر از روش هاي ديگر مدنظر قرار گرفته است علاوه بر حفاظت خاك، با توليد محصول نيز در ارتباط است. خاك ورزي حفاظتي برروي شيبهاي كم تا حدود 2% اعمال مي شود تا شستشوي لايه را كاهش دهد.به كار بردن اين روش نيز شامل بسياري از جنبه هاي صرفه جويي در وقت و انرژی مربوط به خاك ورزي حداقل و بسياري از صرفه جويي­هاي هزينه مربوط به تهيه بستر اقتصادي مي باشد.

در اين مقاله به بررسي تفاوت خاكورزي حفاظتي و خاك ورزي سنتي يا مرسوم و تاثير آن بر فرسايش خاك و راندمان آب ، بيان مزايا و مشكلات CTIC، كشاورزي حفاظتي و حيات وحش، بررسي روش هاي متداول خاكورزي حفاظتي ،همچنين تعریف جامع تري از خاکورزی حفاظتی به عنوان کشاورزی حفاظتی پرداخته شده است.
براي دانلود کامل مقاله به صورت power point بر روي لينك زير كليك كنيد.سپس در پنجره ي باز شده بر روي Free user كليك نماييد.

 
بالا