جیو یا گل روز:

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
دانستنیهای علمی : "جیو" یا "گل روز" گیاهی است که به مناطق گرمسیری آسیا و همچنین آفریقا تعلق دارد. این گونه گیاهی به مناطق وسیعتری بجز نواحی بومی نیز معرفی شده است.
این نواحی جدید شامل هاوایی ، هند غربی و شمال آمریکا است. در چین بعنوان گیاه دارویی کاربرد زیادی دارد.


خصوصیات ظاهری : جیو گیاهی چند ساله بوده و این گلها از بهار تا فصل خزان بطور مداوم گلدهی دارند. حالت این گیاه تقریباً افتاده است.
30 تا 150 سانتی متر طول دارد. گاهی استولون دارد و گاهی بدون استولون است.
ریشه ها سفید تا قهوه ای بوده و ساقه ها گرد است و محکم می باشد.ساقه ها کرکدار نیز هستند.
برگ ها بطور مساوی روی ساقه پراکنده شده اند. گل ها دوجنسی هستند و دارای سه گلبرگ هستند.
گل ها بصورت انتهایی یا محوری ظاهر می گردند. رنگ گل ها آبی است. میوه به شکل کپسول است و به سه شکاف باز می شود.
گاهی بالا رونده و گاهی خزنده و پوششی می باشد.

شرایط محیط رشد: این گیاه در مکان سایه نیز می تواند رشد داشته باشد ام اگر آفتاب کامل تا نیم سایه باشد رشد بهینه دارد.
به میزان زیادی به خشکی مقاوم است و می تواند کم آبی را دوام آورد. آبیاری منظم باشد.
در خاک های مرطوب و شن و ماسه ای تا لومی و صخره ای زندگی می کند. در حاشیه جنگل ها ئ کنار جاده ها می توان جیو را یافت.
در باغ های حامگی نیز می توان از این گیاه بهره برد. در بسیاری درجات متنوع خاکی از لحاظ درجه اسیدیته می تواند رشد داشته باشد.
همچنین از درجات مختلفی از رطوبت خاکی نیز دوام می آورد.خواص درمانی و کاربردها: بنا به نتایج آزمایشات چینی ها این گیاه تب بُر می باشد و اثرات ضد التهابی نیز دارد.
در پاکستان برای درمان گرمازدگی پوست استفاده می گردد. عصاره جیو برای درمان اثرات مرض جذام مفید بوده و نیز ملین است و یبوست را بهبود می بخشد.
جیو در پاکستان بعنوان علوفه برای دام نیز کاربرد فراوان دارد. همچنین در همین کشور بعنوان سبزیجات خوراکی نیز از جیو بهره می گیرند. مردم نپال نیز برگهای جوان این گونه گیاهی را بعنوان سبزی تازه استفاده می کنند و از برگ های جوان خمیر درست کرده و برای بهبود اثرات سوختگی استفاده می کنند.
آب ریشه برای درمان سوء هاضمه مفید است. در هند این گیاه را برای استفاده در دوران خشکسالی توصیه کرده اند.
از این گیاه پماد تهیه شده و در امراض پوستی استفاده می کنند.
طبق برخی منابع علمی این گیاه برای تسکین ناراحتی های مربوط به اعصاب نیز موثر است.
جدا از بحث گیاهان دارویی این گیاه زیبا می تواند در فضای سبز کاشته شده و بعنوان زینتی استفاده داشته باشد.نحوه تکثیر گیاه : جیو یا گل روز به راحتی بوسیله خوابانیدن ساقه ها ازدیاد می یابند.
از طریق بذر نیز آسان تکثیر می گردند. هر گیاه حدود 1600 بذر تولید می کند.: منابع
 
بالا