جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم در کشاورزی

mohamad azim

عضو جدید
کشاورزی می تواند به عنوان یک هدف بسیار مناسب و سهل الوصول مورد توجه متجاوزان و تروریستها واقع گردد. کاربرد مواد بیولوژیک علیه هدفهای گوناگون از جمله کشاورزی می تواند به روشهای گوناگون صورت گیرد. این گونه عملیات را می توان در سه واژه جنگ بیولوژیک( Biowarfare) تروریسم بیولوژیک (Bioterrorism) و جنایت بیولوژیک (Biocrime) تعریف کرد.
تاریخچه:
در پی تحرکات متفقین در اوایل دهه 1940 در کاربرد سوسک کلرادو علیه مزارع سیب زمینی به عنوان یک ماده غذایی عمده ی آلمان، این کشور در 1943 ، 140000 عدد سوسک را به وسیله هواپیما در مزارع سیب زمینی برخی از کشورهای همسایه اش رهاسازی کرد.
در 1930 آمریکا پژوهش های خود را بر روی کاربرد سلاح بیولوژیک علیه تولیدات کشاورزی در چارچوب فعالیت های نظامی برای بالا بردن توان رزمی خود آغاز کرد.
کشور عراق از سال 1980 پژوهش هایی را برای تهیه سلاح های بیولوژیک از عواملی مانند قارچ های تولید کننده افلاتوکسین،زنگ ساقه گندم،سیاهک پنهان گندم و سایر بیمارگرهای گندم آغاز کرده بود و در گزارش های متعدد مزارع گندم ایران به عنوان هدف احتمالی این سلاحها عنوان شده است.
از آنجا که شرایط کشور ما همواره در معرض انواع تهدیدهای نظامی و تروریستی از سوی دشمنان بوده و خواهد بود لذا کسب آمادگی های لازم برای شناخت به هنگام و رویارویی موثر با حملات تروریستی احتمالی علیه محصولات کشاورزی در کنار سایر انواع بیوتروریسم باید در دستور کار دستگاههای متولی امنیت ملی کشور منظور شود . در این رویکرد توانمند سازی بنیه ی علمی و اجرایی بخش قرنطینه ی گیاهی سازمان حفظ نباتات که حفظ و حراست از محصولات کشاورزی وظیفه اصلی آن است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
مشکل اینجاست کسانی که درپست های قرنطیه گیاهی مستقر هستند یا آفت وبیماریهای قرنطینه شده را نمی شناسند یا اینکه اهمیت موضوع برایشان معلوم نیست.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
بیوتروریسم” عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، جنگ افزار بیولوژیک (Biological weapon)عبارتست از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه (آئروسل) ، به کار برده میشود ;
(۱)جنگ بیولوژیک (Biological warfare) عبارتست از استفاده از عوامل بیولوژیک، اعم از باکتریها، ویروسها ، گیاهان، حیوانات و فرآورده های آنها به منظور اهداف خصمانه.
(۲) ولی در عمل، واژه ” بیوتروریسم” را هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، مورد استفاده قرار میدهیم.هرچند بیوتروریسم، یکی از معضلات نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنترل عفونت، به حساب می آید.
(۳) طی دهه آخر قرن بیستم، واژه های مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک (B. attack) ، جنگ افزاربیولوژیک، دفاع بیولوژیک B. defense) ) و آموزش دفاع بیولوژیک (education (Biodefens
(education (Biodefense
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
برای اولین بار به فرهنگ واژه های پزشکی و بهداشت، افزوده شد ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم، افراد افزون طلب و رقبای سیاسیاقتصادی از یکطرف و افکار مدافعه گرانه یا تلافی جویانه در افراد، ارتش ها و دولت شخصیت های مورد تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجودداشته و گاهی ظاهر افسانه گونه و باورناکردنی به خود گرفته است. مثلا در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که اولین دائره المعارف پزشکی به زبان فارسی محسوب میشود و توسط دانشمند ایرانی، سیداسماعیل جرجانی در قرن ( ۶ ) ششم هجری شمسی، تالیف گردیده است آمده است که: “بعضی از ملوک، کنیزکان را به زهر، بپرورند چنانکه خوردن آن ایشان را عادت شود و زیان ندارد. این از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه (هدیه) یا به حیله دیگر به خصمی که ایشان را بًوَد برسانند تا به مباشرت آن کنیزک، هلاک شوند.
طبقه بندی عوامل جنگ افزاری بیولوژیک بر اساس کاربرد آنها
عوامل بیماریزای گروه ” الف”
ـ واریولا ماژور (عامل آبله)
ـ باسیلوس آنتراسیس ( عامل سیاه زخم)
ـ یرسینیا پستیس (عامل طاعون)
ـ کلوستریدیوم بوتولینوم (عامل بوتولیسم)
ـ فرانسیسلا تولارنسیس (عامل تولارمی)
ـ فیلوویروس ها
۱) تب هموراژیک ابولا
۲) تب هموراژیک ماربورگ
ـ آرنا ویروس ها.
۱) لاسا (تب لاسا)
۲) جونین (تب هموراژیک آرژانتینی)
عوامل بیماریزای گروه ” ب”
ـ کوکسیلا بورنتی (تب Q )
ـ گونه های بروسلا (بروسلوز)
ـ بورخولدریا مالئی (گلاندرز)
ـ ویروس های آلفا
۱) آنسفالیت ونزوئلایی
۲) آنسفالیت اسبی شرقی و غربی
ـ کلوستریدیوم پرفرنژنس
ـ آنتروتوکسین B استافیلوکوک
ـ گونه های سالمونلا
ـ شیگلا دیسانتریه
ـ اشریشیا کولی O۱۵۷:H۷
ـ ویبریو کلرا
ـ کریپتوسپوریدیوم پاروم
عوامل بیماریزای گروه ” ج”
ـ ویروس نیپا (Nipah)
ـ ویروس های هانتا
ـ ویروس های عامل تب های هموراژیک منتقله از طریق کنه
ـ ویروس های مولد آنسفالیت منتقله از طریق کنه
ـ ویروس عامل تب زرد
ـ مایکوباکتریوم توبرکولوزیس مقاوم به چند دارو
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]دسته بندي بيوتروريسم:[/FONT]​
[FONT=georgia,times new roman,times,serif] بيوتروريسم به سه دسته تقسيم مي شوند: تقسيم بندي عوامل بيوتروريسم بر اساس قدرت گسترش در محيط و افراد و نيز شدت بيماريزايي آن ها مي باشد.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]دسته اول (گروه A):[/FONT]
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]اين دسته شامل ميكرو ارگانيسم ها يا سمومي هستند كه بيشترين خطر را براي جامعه و امنيت عمومي دارند زيرا:[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]1- اين عوامل به راحتي از فردي به فرد ديگر گسترش مي يابند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]2- اين عوامل باعث مرگ و مير بالا مي شوند و پتانسيل بالايي در به خطر انداختن بهداشت عمومي جامعه دارند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]3- اين عوامل ممكن ست باعث وحشت عمومي و اخلال اجتماعي شوند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]4- در برخورد با اين عوامل نياز به آمادگي و اقدامات خاص براي بهداشت عمومي لازم مي باشد.[/FONT]
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]دسته اول (گروه B)[/FONT]:
[FONT=georgia,times new roman,times,serif]اين عوامل دومين اولويت را دارند چون[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]1- آنها نسبتاً به آساني گسترش مي يابند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]2- اين عوامل بيماريزايي نسبي و مرگ و مير پايين دارند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]3- اين عوامل نياز به ظرفيتهاي آزمايشگاهي خاص CDC و افزايش نظارت بر بيماري دارند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]دسته اول (گروه C):[/FONT] [FONT=georgia,times new roman,times,serif]دسته سوم عواملي بيوتروريسم شامل عوامل پاتوژنی هستند كه مي توانند براي گسترش در سطح وسيع در آينده مهندسي شوند زيرا:[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]1- آنها به راحتي در دسترس هستند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]2- آنها به راحتي توليد و تكثير مي شوند.[/FONT][FONT=georgia,times new roman,times,serif]3- آنها به صورت بالقوه خاصيت مرگ و مير بالا و خطر انداختن بهداشت را دارند.[/FONT]
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
مشرق: با شنیدن واژه بیوتروریسم آنچه که در ابتدا به ذهن می رسد مجموعه ای از اتفاقات مربوط به بیماری های خطرناک و یا اسامی باکتری ها، ویروس ها، سموم و عوامل شیمیایی است که توسط نیروهای نظامی یا گروه های خرابکار معارض در بین مردم و یا واحدهای نظامی در حال جنگ پراکنده می شوند.
در واقع آنچه که تا کنون در مورد بیوتروریسم از سوی رسانه های عمومی القا شده است منشا شکل گیری این تصویر محدود از آن در اذهان مردم است.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
بیوتروریسم، پدیده ای فراتر از باکتری ها و ویروس ها
از زمان های دور به دلیل مزیت های موجود در استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و چه در حد واحدهای نظامی و مردم شهرها، این روش ها مورد توجه قدرت های متخاصم بوده است. این روش ها در حالی که بدون سر و صدا و در خاموشی کامل اعمال می شوند قدرت تخریب کنندگی بسیار وسیع تری نسبت به تسلیحات مورد استفاده در جنگ ها و درگیری های کلاسیک دارند. اما امروز دیگر این نگاه به بیوتروریسم نمی تواند به عنوان بنیان نظری کاملی برای برنامه ریزان یک کشور محسوب شود.
تعاریف سنتی ارائه شده از واژه بیوتروریسم نیز به نوعی همراهی کننده همین نگاه محدود به این پدیده بوده و سعی در نگه داشتن حدود آن صرفا در اعمال مربوط به سوء استفاده از عوامل میکروبی و ویروسی یا فراورده های آنها به منظور ارعاب یا هلاکت انسان ها و نابودی دام ها یا گیاهان دارند. طبق یک تعریف سنتی بیوتروریسم عبارت است از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل بیولوژیک مختلف و جنگ افزار بیولوژیک نیز عبارت است از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده می شود.
بیوتروریسم تعاریف سنتی را پشت سر گذاشته است
به طور کلی آنچه که از رسانه های بین المللی در مورد بیوتروریسم تبلیغ می شود این است که بیوتروریسم عملی مجرمانه است که در آن از تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی علیه شهروندان و غیرنظامیان استفاده می شود و عاملان این جرایم بیولوژیکی عمدتا از میکروارگانیسم هایی همچون باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها یا از سموم ناشی از این میکروارگانیسم ها در تسلیحات، بمب و یا اعمال خود بهره می برند.

بیوتروریسم دیگر محدود به بمب های میکروبی نیست.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
اما با روشن شدن ابعاد جدید بیوتروریسم، این پدیده اخیرا در سطح وسیعی در محافل پزشکی، بهداشتی، سیاست گذاری های بلند مدت دفاعی، کشاورزی و سطوح امنیت ملی کشورها مطرح گردیده است.

رویکرد اخیر معتقد است که اگرچه بیش از بیست جنگ افزار بیولوژیک شناسائی و طبقه بندی شده است؛ اما نگاه به پدیده بیوتروریسم نباید صرفا در محدوده به کارگیری این بیست عامل بیولوژیک بر علیه شهروندان کشورهای مختلف محدود بماند و زمان آن رسیده است که اعمال و رفتارهای سازماندهی شده برخی قدرت های اقتصادی و صنعتی را نیز در فهرست اعمال بیوتروریستی در نظر گرفت.

نگاه جدید به بیوتروریسم در برنامه ریزی های غرب
لزوم داشتن نگاه جدید و وسیع به این پدیده حتی در برنامه های عاملان اصلی بیوتروریسم و تولید کنندگان اصلی عوامل خطرناک بیولوژیکی نیز دیده می شود. برای مثال سی ان ان گزارش داده است که چون بنا به پیش بینی کارشناسان آمریکایی در سال 2013 حملات بیوتروریستی افزایش خواهد یافت؛ هیاتی در کنگره امریکا در سال 2008 به بررسی بیوتروریسم و تبعات آن پرداخته است و به این نتیجه رسیده که تا 5 سال دیگر گرایش به بیوتروریسم در جنبه های مختلف آن حتی بیشتر از تسلیحات هسته ای خواهد بود و ممکن است حمله ای از این نوع به این آمریکا ده ها برابر 11 سپتامبر تلفات در بر داشته باشد. در نتیجه برنامه ریزان آمریکایی باید برای مقابله با این نوع حملات آمادگی لازم را داشته باشند.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال

پروپاگاندای رسانه ای آمریکا دور جدیدی از هیاهو در مورد بیوتروریسم را شروع کرده است.
نگاه جدید به پدیده بیوتروریسم از محدوده عملیات های تروریستی و نظامی خارج شده و هرگونه عمل برنامه ریزی شده ای را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم سلامتی فردی و بهداشت عمومی شهروندان یک جامعه را در دراز مدت یا کوتاه مدت از طریق تهدید امنیت جسمی، غذایی و زیست محیطی آن جامعه به خطر بیاندازد؛ نوعی بیوتروریسم می داند. با این نگاه، شهروندان کشورهای در حال توسعه همیشه در خطر اعمال بیوتروریستی کشورهای صنعتی و قدرت های نظامی بزرگ می باشند که گاهی در نتیجه عدم آگاهی شهروندان و برنامه ریزان و یا ضعف قوانین این کشورها روی می دهد.
در این نوع نگاه به بیوتروریسم، دیگر صرفا باکتری ها و ویروس ها نیستند که عامل حمله بیوتروریستی و تهدید تلقی می شوند. بلکه از لوازم آرایشی آلوده و ارزان قیمت گرفته تا داروهای ناشناخته ای که با بهای کم و تبلیغات وسیع ماهواره ای در اختیار مردم کشورهای جهان سوم قرار می گیرند؛ غذاهای حاصل از مهندسی ژنتیک که تایید نشده و اثر آنها بر روی انسان بر روی مردم جهان سوم آزمون می شود، داروهای جدید کمپانی های بزرگ داروسازی که به صورت هدیه به کشورهای جهان سوم فرستاده می شود، زباله های خطرناک که با نام اقلام مصرفی دست دوم به کشورهای فقیر صادر می شوند، مکمل های غذایی حاوی مواد خطرناک جهت نابودسازی تدریجی سلامتی افراد، آلوده سازی بخش کشاورزی و دامی یک کشور (محصولات غذایی همواره در معرض سوء قصد عوامل تروریستی جهت نیل به اهداف شوم هستند: آگروتروریسم) و و و... همگی در حیطه اعمال یک شبکه به هم پیوسته بزرگ بیوتروریستی دیده می شود.
امنیت غذایی از مهمترین اهداف بیوتروریسم وسیع است.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
برنامه های محتمل بیوتروریستی خاموش علیه ملت ایران
خوشبختانه دیده می شود که در کشور ما در نتیجه فعالیت ها و اطلاع رسانی های پیوسته در سال های اخیر نگاه جامع به بیوتروریسم در حال توسعه بوده و برنامه ریزان کشور کمابیش از دریچه چنین نگاهی به پدیده بیوتروریسم می پردازند. همانطور که اشاره شد دارو و غذا دو هدف استراتژیک مهم برای اعمال بیوتروریستی با مقیاس وسیع هستند که گاهی در برنامه های حملات بیوتروریستی علیه مردم یک کشور قرار می گیرند.
برای مثال در بهمن ماه سال 1390 معاون دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران در مورد مکمل‌های بدنسازی غیر مجاز که اغلب در باشگاه های ورزشی عرضه می‌شوند، هشدار داد و اعلام کرد که این مکمل ها به علت داشتن هورمون های غیر مجاز مصرف کنندگان را عقیم می کنند. معاون دارویی سازمان غذا و دارو اضافه می کند فراوانی این مکمل ها حاکی از آن است که توطئه‌ای در قالب بیوتروریسم برای از بین بردن نسل ایرانی در حال اجراست و می‌خواهند نسل ایرانی را منقرض کنند و این بخشی از بیوتروریسم علیه ایرانیان است که بسیار فراتر و خطرناک ‌تر از سودهای اقتصادی فروش این مکمل‌ ها می باشد.

صنعت داروسازی می تواند به عنوان سلاحی اقتصادی و بهداشتی علیه ملت های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
و یا در مهرماه سال 1389 معاون تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تب برفکی شایع در میان دام های بخشی از کشور در آن زمان اظهار می کند: گفته شده است تب برفکی دام به دلیل ورود دام قاچاق بوده است، اما احتمال بیوتروریسم از جانب کشورهای اروپایی یا همسایه منتفی نیست، هرچند با تلاش پژوهشگران کشور در سریع ترین زمان ممکن با آن مقابله شد. وی همچنین مقابله با آگروتروریسم را در تامین امنیت غذایی کشور موثر خواند و گفت: در این زمینه زیرساخت های لازم انجام شده و کار اصلی ایستگاهای تحقیقاتی، مبارزه با آگروتروریسم در کشور است.بیوتروریسم دارویی آمریکا علیه مردم فقیر جهان

مردم فقیر کشورهای مختلف هدف بیوتروریسم دارویی آمریکا هستند.
با توجه به مقدمات مذکور در این گزارش به طور اختصاصی به بررسی بیوتروریسم دارویی آمریکا علیه مردم فقیر جهان می پردازیم. مردمی که کمپانی های داروسازی آمریکا از ایشان به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده می کنند تا داروهایی که قرار است برای استفاده آمریکایی ها از سازمان غذا و داروی این کشور مجوز بگیرند را آزمایش کنند.
بودجه های اختصاص داده شده به بخش های اجرایی بر اساس قوانین مصوب در آمریکا در راستای تسریع در توسعه داروهای جدید برای کودکان، در نهایت برای تست این داروها در کشورهای فقیر خرج می شود. کشورهایی که در آنها خدمات بهداشتی بسیار پایین بوده و اعمال کمپانی های داروسازی آمریکایی نوعی تدابیر انسان دوستانه تلقی می شود! در حالی که یک بیوتروریسم خاموش و وسیع در میان مردم فقیر و کودکان بی گناه این کشورها در حال روی دادن است.
دکتر پاسکالی: کودکان آسیب پذیرترین بخش این برنامه هستند.
دکتر سارا پاسکالی (Dr. Sara K. Pasquali) متخصص اطفال در مرکز بهداشتی دانشگاه دوک آمریکا طی مقاله ای به این موضوع پرداخته و ارائه گزارشی در مورد عملکرد غیر انسانی شرکت های آمریکایی در کشورهای فقیر اذعان می کند: <موضوعی که ما آن را شرح داده ایم برخی مشکلات اخلاقی و علمی را آشکار کرده است. گاهی در کشورهای فقیر داروهای آزمایشی تنها خدمات پزشکی موجود است که خانواده ها به آن دسترسی پیدا می کنند و البته کودکان جمعیت آسیب پذیری هستند.>
دکتر آنگل: افراد آسیب پذیر را به آزمایشگاه های داروسازی خود تبدیل کرده ایم.
دکتر مارسیا آنگل (Dr. Marcia Angell) از استادان پزشکی اجتماعی در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد معتقد است: <هم اکنون ما افراد آسیب پذیر کشورهای ضعیف را به آزمایشگاه های داروسازی خود تبدیل کرده ایم. این کار به کلی در رابطه با پول و سرمایه است. نباید در کشورهای فقیر آزمایش داروهای جدید انجام بگیرد؛ نه بر روی اطفال و نه بر روی افراد بالغ. مگر این که آزمایش در مورد داروی بیماری خاصی باشد که فقط و فقط در آن کشور و مردم اتفاق می افتد.>

کمپانی های داروسازی آمریکایی کودکان هندوستان را هدف مناسبی برای خود می دانند
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
علی رغم مشکلات به وجود آمده در آفریقا و کشورهای دیگر از سوی کارخانه های تولید کننده مواد دارویی آمریکایی، این کارخانه ها همچنان به آزمایش داروهای جدید در کشورهای فقیر ادامه می دهند و در حال گسترش این آزمایش ها نیز هستند. کمپانی های داروسازی هند را یک هدف خوب پر جمعیت برای خود می دانند که با وجود آن می توانند به خوبی از قوانین سخت گیرانه آمریکا در مورد تست داروها نجات پیدا کرده و مردمی فقیر و بی اطلاع را برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود استثمار کنند.
یک کودک هندی که سلامتی جسمی خود را در نتیجه آزمایش دارو از دست داده است.
این کمپانی ها با هزینه های بسیار پایینی حتی می توانند از بین جمعیت فقیر هند داوطلبانی را نیز برای آزمودن داروهای جدید خود به دست بیاورند. یک کارگر معمولی در هند روزانه حدود 50 سنت درآمد دارد و یک کمپانی داروسازی آمریکایی برای تست داروهایش به هر نفر 100 تا 400 دلار پیشنهاد می کند. این داروها به ظاهر در رابطه با کنترل زاد و ولد، دیابت، میگرن و یا فشار خون بالا و یا بیماری های عفونی می باشند. آمارهای دولت هند میزان مرگ و میر در اثر تست داروها را سالانه فقط حدود 1500 اعلام کرده است!
کمپانی های داروسازی آمریکا در طی دهه های گذشته بخشی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به خارج از مرزهای آمریکا انتقال داده اند و طی این فعالت ها داروهای جدید خود را بر روی مردم فقیر کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، برزیل و رومانی آزمایش می کنند. این کار در برخی کشورها با اطلاع دولت ها انجام می شود و گردش مالی مربوط به این جنایت بی سر و صدا سالانه تا 30 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
منحنی افزایش مرگ و میر ناشی از تست داروهای آمریکایی در هندوستان در سال های اخیر
در این میان هندوستان گوی سبقت را از بقیه کشورها ربوده و با توجه به وجود فراوان افرادی که قادر به تکلم به زبان انگلیسی هستند؛ کمپانی های داروسازی آمریکا فقرای این کشور را بیشتر ترجیح می دهند. موضوع استفاده از مردم هند به جای موش آزمایشگاهی توسط کمپانی های آمریکایی در سال 2011 بحث هایی را در سطح بین المللی موجب شد تا جایی که بخش انگلیسی شبکه تلوزیونی الجزیره با ارسال گزارشگر ویژه خود به هندوستان برنامه ای در این مورد تهیه کرد.
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
گزارشگر الجزیره، زینا عواد معتقد است بر اساس آمار سازمان ملل 40 درصد از مردم هند بی سواد هستند و شرکت های تست کننده داروها از بی سوادی این مردم سوئ استفاده می کنند و حتی برخی از شرکت ها به توجه به اهداف خاص آزمایشی خود افراد را از میان بیماران بستری در بیمارستان ها انتخاب می کنند! خانواده هایی وجود دارند که در اثر آزمایش واکسن های ساخته شده برای بیماری های گوناگون کودکان خود را از دست داده اند.

کودکان آفریقایی نیز مانند کودکان هندی موش آزمایشگاهی کارخانه های داروسازی آمریکایی شده اند.
نبیل غیور (Nabeel Ghayur) از دانشگاه مک مستر کانادا که اصالتا پاکستانی است می گوید: شرایط در پاکستان نیز شبیه به هند است و مردم اعتماد کورکورانه ای به پزشکان خود دارند. مردم هیچ اطلاعای در مورد برنامه های ساخت داروهای جدید ندارند و چیزی در مورد آزمایش های پزشکی مربوط به آن نمی دانند. مردم به ندرت در مورد اثرات جانبی داروها می پرسند و قوانین نیز در این مورد ضعیف است و همه چیز به راحتی اتفاق می افتد و زنان و کودکان آسیب فراوانی می بینند.

زنان کشورهای فقیر هدف آزمایش داروهای کنترل زاد و ولد کمپانی های آمریکایی هستند.
هم اکنون بیش از 80 درصد از داروهای تایید شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا در خارج از این کشور آزمایش های انسانی را می گذرانند. طبق آمارهای موجود در سال 1990، 271 مورد از داروهای ساخته شده برای آمریکایی ها بر روی مردم کشورهای دیگر تست شده است. این رقم در سال 2008 به 6485 مورد رسیده است و آمار سازمان غذا و داروی آمریکا نشان می دهد که بیش از 80 درصد از داروهایی که خواستار مجوز بوده اند اسنادی مبنی بر آزمایش در خارج از آمریکا یه این سازمان ارائه داده اند. شرکت مرک یکی از شرکت های بزرگ دارو سازی است که دراری سابقه طولانی در تست داروهایش بر روی مردم فقیر است.

مرک (Merck) ، یکی از غول های داروسازی جهان
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
ارائه روشي نوين براي تشخيص سريع عوامل بيماري‌زا و بيوتروريسم

محققان دانشگاه تربيت مدرس نسل جديدي از نانو پروب‌هاي DNA را براي شناسايي سريع عوامل بيماري زا چون سرطان و تشخيص‌هاي بيوتروريسم عرضه کردند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در روش‌هاي مرسوم قديمي براي‌ شناسايي باکتري ‏Pseudomonas syringae‏ از روش‌هاي بيوشيميايي و سرولوژيکي ‏استفاده مي‌شد. اما به دليل محدوديت‌هاي اين روش چون هزينه و وقت زياد، بعد يک مدت طولاني قادر به ‌شناسايي تمام ‏گونه‌هاي اين باکتري نيست و نتايج منفي زيادي را به دنبال داشت.

تاکنون عمده روش‌هاي شناسايي اين باکتري بر ‏اساس روش ‏PCR‏ بوده است که بعد از استخراج اسيدهاي نوکلئيک از نمونه‌ها، نانو بيوحسگرها با تغيير بازها و توليد ‏سيگنال‌هاي الکتريکي مفيد براي تشخيص سريع، آسان و ارزان در پاتوژن‌هاي انساني، حيواني و گياهي امکان اتوماتيک کردن سيستم به صورت ميکرو تراشه‌ را نيز ايجاد مي‌کنند.

در اين روش همچنين مي‌توان از نانو ذرات ‏طلا که خصوصيات فيزيکي و نوري خاصي بعد از متراکم شدن به‌وسيله ژنوم باکتري از خود نشان دهد، در هنگام ‏اتصال آن با اوليگو نوکلئوتيد‌هاي خاص به عنوان‌ شناساگر استفاده کرد.‏
 

گیاه شناسی

کاربر بیش فعال
در اين راستا پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس تحقيقاتي را اجرايي کردند که در آن نسل جديد نانو پروب‌هاي‏DNA‏ براي‌شناسايي عوامل بيماري‌زا معرفي کردند.

در اين پروژه محققان از نوع خاصي از طراحي نانو پروب براي‌شناسايي هوشمند قطعه خاصي از ژنوم باکتري به عنوان مدلي براي ‏مصارف بيوتکنولوژي و درماني استفاده کردند.

اين محققان معتقدند با استفاده از اين روش مي‌توان براي مدل سازي شناسايي انواع عوامل بيماري زا اعم از تشخيص و درمان سريع سرطان، مطالعه بنيادي ‏براي ژنتيک،‌ شناسايي انواع باکتري‌ها و ويروس‌هاي خطرناک انساني، حيواني، گياهي و مواد غذايي در بيمارستان‌ها و کلينيک‌هاي تشخيصي و ‏حوزه بيوتروريسم که نياز به تشخيص سريع و آسان قبل از اپيدمي شدن در کل منطقه و يا کشور است، استفاده کرد.‏

اين پژوهشگران با استفاده از اين نوع طراحي توانستند 24 از 26 پاتوار گونه باکتري ‏Pseudomonas syringae‏ را با اختصاصيت ‏بالاي 95 درصد کمتر از يک روز و با حساسيت 15 نانو گرم‌ شناسايي کنند. اين اختصاصيت و حساسيت قابل مقايسه با روش‌هاي ديگر ‏نيست
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
vahid mahdavi اطلاعاتی در مورد کنترل بیولوژیک آفات و دشمنان طبیعی گیاه پزشکی 27

Similar threads

بالا