جملات زیبا

elena_75

عضو جدید
کاربر ممتاز

با تو میخندم ... در خودم می ریزم ...

گوشت ،بدهکار ِ اشک های من نباشد ..

این حرف ها ، برای نگفتن استمن هوای آبرویت را ، بارانی هم که باشم دارم ! 

elena_75

عضو جدید
کاربر ممتاز
همیشه نمی شود،زد به بی خیالی و گفت:

تنهـــــــــــا آمده ام ٬ تنهـــــــا می روم...
یک وقت هایی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...
کم میاری ؛ دل وامانده ات
یک نفر را می خواهد!
 

elena_75

عضو جدید
کاربر ممتاز

خوب گوش کردن را یاد بگیرید

گاهی فرصتها بسیار آهسته در میزنند
 

elena_75

عضو جدید
کاربر ممتاز
زندگی ینی...
"دلخوش بودن"حتی به چیزای الکی...سخت نگیـــــر دوست من!
 

Similar threads

بالا