****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
صفحه 358.......آیه 59 تا 61 سوره نور
صفحه 359.......آیه 62 تا 64 سوره نور-آیه 1 تا 2 سوره فرقان

:gol::gol:
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
download (1).jpg
سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم می کنیم به امام محمد باقر علیه‌السلام و با استعانت از ایشان خواستار حاجت روایی و تندرستی
دوست همراهمان mani24 هستیم.


index.jpg


جزء نوزدهم قرآن کریم
صفحه362.......آیه 21 تا 32 سوره فرقان...............................
naghmeirani
صفحه363.......آیه 33 تا 43 سوره فرقان...............................naghmeirani
صفحه364.......آیه 44 تا 55 سوره فرقان............................yas87
صفحه365.......آیه 56 تا 67 سوره فرقان.........................yas87

صفحه 366.......آیه68 تا 77 سوره فرقان........................gelayor14
صفحه367.......آیه 1 تا 19 سوره شعراء.............................gelayor14
صفحه368.......آیه 20 تا 39 سوره شعراء...............................**آگاهدخت**
صفحه369.......آیه 40 تا 60 سوره شعراء...............................**آگاهدخت**

صفحه370.......آیه 61 تا 83 سوره شعراء...........................**آگاهدخت**
صفحه371.......آیه 84 تا 111 سوره شعراء..............................**آگاهدخت**
صفحه372.......آیه 112 تا 136 سوره شعراء ..............................**آگاهدخت**
صفحه373.......آیه 137 تا 159 سوره شعراء..............................**آگاهدخت**

صفحه374.......آیه 160 تا 183 سوره شعراء.............................**آگاهدخت**
صفحه375.......آیه 184 تا 206 سوره شعراء..............................**آگاهدخت**
صفحه376.......آیه 207 تا 227 سوره شعراء.............................**آگاهدخت**
صفحه377.......آیه 1 تا 13 سوره نمل.......................................**آگاهدخت**

صفحه378.......آیه 14 تا 22 سوره نمل.....................................**آگاهدخت**
صفحه 379.......آیه23 تا 35 سوره نمل...................................**آگاهدخت**
صفحه380.......آیه 36 تا 44 سوره نمل....................................**آگاهدخت**
صفحه381.......آیه 45 تا 55 سوره نمل...................................**آگاهدخت**
 

پیوست ها

  • index.jpg
    index.jpg
    11.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
صفحه368.......آیه 20 تا 39 سوره شعراء
صفحه369.......آیه 40 تا 60 سوره شعراء

صفحه370.......آیه 61 تا 83 سوره شعراء
صفحه371.......آیه 84 تا 111 سوره شعراء
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
صفحه374.......آیه 160 تا 183 سوره شعراء
صفحه375.......آیه 184 تا 206 سوره شعراء
صفحه376.......آیه 207 تا 227 سوره شعراء
صفحه377.......آیه 1 تا 13 سوره نمل

صفحه378.......آیه 14 تا 22 سوره نمل
صفحه 379.......آیه23 تا 35 سوره نمل
صفحه380.......آیه 36 تا 44 سوره نمل
صفحه381.......آیه 45 تا 55 سوره نمل
:gol:
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
بیانیه+هفدهمین+جشنواره+بین+المللی+فیلم+مقاومت+در+پی+اهانت+به+ساحت+قدسی+قرآن+کریم.jpg

سلام دوستان عزیزم

نیت:
این جزء رو با احترام تقدیم می کنیم به امام جعفر صادق علیه‌السلام و با استعانت از ایشان خواستار حاجت روایی و تندرستی همه ی
دوستان همراهمان هستیم.
التماس دعا .


index.jpg

جزء بیستم قرآن کریم
صفحه 382.......آیه 56 تا 63 سوره نمل.............................
naghmeirani
صفحه 383.......آیه 64 تا 76 سوره نمل...................................naghmeirani
صفحه 384.......آیه 77 تا 88 سوره نمل.............................yas87
صفحه 385.......آیه 89 تا 93 سوره نمل-آیه 1 تا 5 سوره قصص........................yas87

صفحه 386.......آیه 6 تا 13 سوره قصص................................yas87
صفحه 387.......آیه 14 تا 21 سوره قصص............................yas87
صفحه 388.......آیه 22 تا 28 سوره قصص.............................**آگاهدخت**
صفحه 389.......آیه 29 تا 35 سوره قصص...............................**آگاهدخت**

صفحه 390.......آیه 36 تا 43 سوره قصص..................................yas87
صفحه 391.......آیه 44 تا 50 سوره قصص...................................**آگاهدخت**
صفحه 392.......آیه 51 تا 59 سوره قصص..................................**آگاهدخت**
صفحه 393.......آیه 60 تا 70 سوره قصص...................................**آگاهدخت**

صفحه 394.......آیه 71 تا 77 سوره قصص....................................yas87

صفحه 395.......آیه 78 تا 84 سوره قصص......................................yas87
صفحه 396.......آیه 85 تا 88 سوره قصص-آیه 1 تا 6 سوره عنکبوت......................yas87
صفحه 397......آیه 7 تا 14 سوره عنکبوت...................................yas87

صفحه 398......آیه 15 تا 23 سوره عنکبوت..........................yas87
صفحه 399......آیه 24 تا 30 سوره عنکبوت.........................yas87
صفحه 400.......آیه 31 تا 38 سوره عنکبوت.............................yas87
صفحه 401.......آیه 39 تا 45 سوره عنکبوت................................yas87
 
آخرین ویرایش:

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
صفحه 384.......آیه 77 تا 88 سوره نمل
صفحه 385.......آیه 89 تا 93 سوره نمل-آیه 1 تا 5 سوره قصص
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
صفحه 391.......آیه 44 تا 50 سوره قصص
صفحه 392.......آیه 51 تا 59 سوره قصص
صفحه 393.......آیه 60 تا 70 سوره قصص:gol::gol:
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
صفحه 399......آیه 24 تا 30 سوره عنکبوت
صفحه 400.......آیه 31 تا 38 سوره عنکبوت
صفحه 401.......آیه 39 تا 45 سوره عنکبوت
 

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
download (1).jpg

سلام
طاعات همگی قبول
التماس دعانیت :
این جزء را با احترام هدیه می کنیم به حضرت محمد(ص) و با توسل به ایشون سعادت، خوشبختی ، نیک فرجامی ورفع مشکلات و برآورده به خیر شدن حاجات همه مسلمانان ،به خصوص جوانان را از خداوند منان خواستاریم.آمین :gol:


پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:
ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده و مهربان است.
index.jpgجزء بیست و یکم قرآن کریم
صفحه 402.......آیه 46 تا 52 سوره عنکبوت ..................................................
yas87
صفحه 403.......آیه 53 تا 63 سوره عنکبوت ................................................naghmeirani
صفحه 404.......آیه 64 تا 69 سوره عنکبوت-آیه 1 تا 5 سوره سوره روم...............**آگاهدخت**
صفحه 405.......آیه 6 تا 15 سوره روم..........................................................**آگاهدخت**

صفحه 406.......آیه 16 تا 24 سوره روم.........................................................yas87
صفحه 407.......آیه 25 تا 32 سوره روم ....................................................**آگاهدخت**
صفحه 408.......آیه 33 تا 41 سوره روم.....................................................**آگاهدخت**
صفحه 409.......آیه 42 تا 50 سوره روم......................................................**آگاهدخت**

صفحه 410.......آیه 51 تا 60 سوره روم......................................................**آگاهدخت**
صفحه 411.......آیه 1 تا 11 سوره لقمان.......................................................**آگاهدخت**
صفحه 412.......آیه 12 تا 19 سوره لقمان.................................................**آگاهدخت**
صفحه 413.......آیه 20 تا 28 سوره لقمان................................................**آگاهدخت**

صفحه 414.......آیه 29 تا 34 سوره لقمان.
صفحه 415.......آیه 1 تا 11 سوره سجده.
صفحه 416.......آیه 12 تا 20 سوره سجده.
صفحه 417.......آیه 21 تا 30 سوره سجده.
.
صفحه 418.......آیه 1 تا 6 سوره احزاب.
صفحه 419.......آیه 7 تا 15 سوره احزاب.
صفحه 420.......آیه 16 تا 22 سوره احزاب.
صفحه 421.......آیه 23 تا 30 سوره احزاب..
 
آخرین ویرایش:

**آگاهدخت**

مدیر تالار اسلام و قرآن
مدیر تالار
صفحه 404.......آیه 64 تا 69 سوره عنکبوت-آیه 1 تا 5 سوره سوره روم
صفحه 405.......آیه 6 تا 15 سوره روم

:gol::gol:
 
بالا