****<< جلسه هفتگی قرائت قرآن باشگاه مهندسان ایران >>****

self.f_t_m990

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
« به نام حضرت دوست »
« یاذالجلال والاکرام »
«میلاد با سعادت حضرت محمد(ص) و امام صادق (ع) برشما عزیزان گرامی باد»

نیت
:
این جزء را نیز مجددا با احترام هدیه می کنیم به حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) و با توسل به ایشون سعادت، خوشبختی ، نیک فرجامی ورفع مشکلات و برآورده به خیر شدن حاجات همه مسلمانان ،بخصوص جوانان را از یکی یکدانه خداوندگار عالم خواستاریم.آمین:gol:

ثواب قرائت این جزء رو تقدیم میکنیم به همه در گذشتگان و از خداوند منان برایشان طلب مغفرت داریم.

پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعمال در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط

کتاب نصایح صفحه ۲۶۳ حدیث ۱۳

جزء بیست و یکم قرآن کریم
صفحه 402.......آیه 46 تا 52 سوره عنکبوت
........................................................الهه20
صفحه 403.......آیه 53 تا 63 سوره عنکبوت
........................................................الهه20
صفحه 404.......آیه 64 تا 69 سوره عنکبوت-آیه 1 تا 5 سوره سوره روم
............fereshte.m
صفحه 405.......آیه 6 تا 15 سوره روم
............................................................sanijoon

صفحه 406.......آیه 16 تا 24 سوره روم
..........................................................sanijoon
صفحه 407.......آیه 25 تا 32 سوره روم
........................................................s.1.8.1.18
صفحه 408.......آیه 33 تا 41 سوره روم
...................................................nazanin1991
صفحه 409.......آیه 42 تا 50 سوره روم
...................................................nazanin1991

صفحه 410.......آیه 51 تا 60 سوره روم
...............................................................quan
صفحه 411.......آیه 1 تا 11 سوره لقمان
...............................................................quan
صفحه 412.......آیه 12 تا 19 سوره
لقمان........................................................bar bad
صفحه 413.......آیه 20 تا 28 سوره
لقمان........................................................bar bad

صفحه 414.......آیه 29 تا 34 سوره
لقمان.................................................lastman313
صفحه 415.......آیه 1 تا 11 سوره سجده.........................................................nafis.68
صفحه 416.......آیه 12 تا 20 سوره سجده
........................................................
nafis.68
صفحه 417.......آیه 21 تا 30 سوره سجده

صفحه 418.......آیه 1 تا 6 سوره احزاب
صفحه 419.......آیه 7 تا 15 سوره احزاب
..............................................
self.f_t_m990
صفحه 420.......آیه 16 تا 22 سوره احزاب
...........................................................
کیجا
صفحه 421.......آیه 23 تا 30 سوره احزاب
...........................................................
کیجا

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
دوستان گلم اگ نیتی دارین برام پیام خصوصی کنید تا جزء ها رو به نیتی ک شما دارین هم قرار بدم.
:gol:
ممنون:gol:
التماس دعا.
 
آخرین ویرایش:

self.f_t_m990

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
« به نام حضرت دوست »
« یاذالجلال والاکرام »
«میلاد با سعادت حضرت محمد(ص) و امام صادق (ع) برشما عزیزان گرامی باد»

نیت
:
این جزء را نیز مجددا با احترام هدیه می کنیم به حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) و با توسل به ایشون سعادت، خوشبختی ، نیک فرجامی ورفع مشکلات و برآورده به خیر شدن حاجات همه مسلمانان ،بخصوص جوانان را از یکی یکدانه خداوندگار عالم خواستاریم.آمین:gol:

ثواب قرائت این جزء رو تقدیم میکنیم به همه در گذشتگان و از خداوند منان برایشان طلب مغفرت داریم.

پیامبر اکرم(ص)می فرمایند:

دوستی من و خاندانم در هفت جای پروحشت سودمند است وقت مرگ در قبر هنگام زنده شدن موقع تحویل دادن نامه اعمال در وقت حساب و سنجش اعمال و عبور از پل صراط

کتاب نصایح صفحه ۲۶۳ حدیث ۱۳

جزء بیست و یکم قرآن کریم
صفحه 402.......آیه 46 تا 52 سوره عنکبوت
........................................................الهه20
صفحه 403.......آیه 53 تا 63 سوره عنکبوت
........................................................الهه20
صفحه 404.......آیه 64 تا 69 سوره عنکبوت-آیه 1 تا 5 سوره سوره روم
............fereshte.m
صفحه 405.......آیه 6 تا 15 سوره روم
............................................................sanijoon

صفحه 406.......آیه 16 تا 24 سوره روم
..........................................................sanijoon
صفحه 407.......آیه 25 تا 32 سوره روم
........................................................s.1.8.1.18
صفحه 408.......آیه 33 تا 41 سوره روم
...................................................nazanin1991
صفحه 409.......آیه 42 تا 50 سوره روم
...................................................nazanin1991

صفحه 410.......آیه 51 تا 60 سوره روم
...............................................................quan
صفحه 411.......آیه 1 تا 11 سوره لقمان
...............................................................quan
صفحه 412.......آیه 12 تا 19 سوره
لقمان........................................................bar bad
صفحه 413.......آیه 20 تا 28 سوره
لقمان........................................................bar bad

صفحه 414.......آیه 29 تا 34 سوره
لقمان.................................................lastman313
صفحه 415.......آیه 1 تا 11 سوره سجده.........................................................nafis.68
صفحه 416.......آیه 12 تا 20 سوره سجده
.......................................................
nafis.68
صفحه 417.......آیه 21 تا 30 سوره سجده
........................................................
WOMIS

صفحه 418.......آیه 1 تا 6 سوره احزاب
.....................................................
sara20012
صفحه 419.......آیه 7 تا 15 سوره احزاب
..............................................
self.f_t_m990
صفحه 420.......آیه 16 تا 22 سوره احزاب
...........................................................
کیجا
صفحه 421.......آیه 23 تا 30 سوره احزاب
...........................................................
کیجا

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
دوستان گلم اگ نیتی دارین برام پیام خصوصی کنید تا جزء ها رو به نیتی ک شما دارین هم قرار بدم.
:gol:
ممنون:gol:
التماس دعا.
 
آخرین ویرایش:

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
"بسم رب شهدا و صدیقین"
«یاذالجلال والاکرام»

نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام علی (ع) وحضرت فاطمه (س)و با توسل به این بزرگواران شفای همه ی بیماران، عاقبت به خیری و رفع مشکل و برآورده بخیر شدن حاجات همه جوانان را از خداوند منان مسئلت داریم .
همچنین ثواب این جزء رو تقدیم می کنیم به همه درگذشتگان بخصوص یکی از دوستانم که به تازگی ازدنیا رفتن و از خداوند برای ایشان طلب مغفرت می کنیم.

امام علی (ع) می فرمایند:

همانا بر شما از دو چیز مىترسم: درازى آرزو و پیروى هواى نفس. امّا درازى آرزو سبب فراموشى آخرت شود، و امّا پیروى از هواى نفس، آدمى را از حقّ باز دارد.جزء بیست و دوم قرآن کریم

صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب

صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب

صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب

صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب

صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا

صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا

صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا

صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر

صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر

صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر

صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس

دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
دوستان گلم اگ نیتی دارین برام پیام خصوصی کنید تا جزء ها رو به نیتی ک شما دارین هم قرار بدم.
:gol:
ممنون:gol:
التماس دعا.
 
آخرین ویرایش:

mehdi.chem

مدیر تالار شیمی
مدیر تالار
کاربر ممتاز
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ ﴿۲۳﴾
آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر [خداى] رحمان بخواهد به من گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم سود مى‏دهد و نه مى‏توانند مرا برهانند (۲۳)


 

self.f_t_m990

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن ,
کاربر ممتاز
"بسم رب شهدا و صدیقین"
«یاذالجلال والاکرام»

نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام علی (ع) وحضرت فاطمه (س)و با توسل به این بزرگواران شفای همه ی بیماران، عاقبت به خیری و رفع مشکل و برآورده بخیر شدن حاجات همه جوانان را از خداوند منان مسئلت داریم .
همچنین ثواب این جزء رو تقدیم می کنیم به همه درگذشتگان بخصوص یکی از دوستانم که به تازگی ازدنیا رفتن و از خداوند برای ایشان طلب مغفرت می کنیم.

امام علی (ع) می فرمایند:

همانا بر شما از دو چیز مىترسم: درازى آرزو و پیروى هواى نفس. امّا درازى آرزو سبب فراموشى آخرت شود، و امّا پیروى از هواى نفس، آدمى را از حقّ باز دارد.جزء بیست و دوم قرآن کریم

صفحه 422.......آیه 31 تا 35 سوره احزاب
..........................................
Hodaa37
صفحه 423.......آیه 36 تا 43 سوره احزاب.
.........................................
Hodaa37
صفحه 424.......آیه 44 تا 50 سوره احزاب
...........................................
nafis.68
صفحه 425.......آیه 51 تا 54 سوره احزاب
...........................................
nafis.68

صفحه 426.......آیه 55 تا 62 سوره احزاب.
........................
برای یکی از دوستان
صفحه 427.......آیه 63 تا 73 سوره احزاب
...................................
nazanin1991
صفحه 428.......آیه 1 تا 7 سوره سبا
...........................................
nazanin1991
صفحه 429.......آیه 8 تا 14 سوره سبا
............................................
yasamin89

صفحه 430.......آیه 15 تا 22 سوره سبا
..........................................
yasamin89
صفحه 431.......آیه 23 تا 31 سوره سبا
.................................................
الهه20
صفحه 432.......آیه 32 تا 39 سوره سبا
.................................................
الهه20
صفحه 433.......آیه 40 تا 48 سوره سبا
.........................................
Maryam.67

صفحه 434.......آیه 49 تا 54 سوره سبا-آیه 1 تا 3 سوره فاطر
................
sanijoon
صفحه 435.......آیه 4 تا 11 سوره فاطر
..............................................
sanijoon
صفحه 436.......آیه 12 تا 18 سوره فاطر
...................................................
کیجا
صفحه 437.......آیه 19 تا 30 سوره فاطر...................................................کیجا

صفحه 438......آیه 31 تا 38 سوره فاطر
..............................................
saba27
صفحه 439.......آیه 39 تا 44 سوره فاطر
.............................................
saba27
صفحه 440.......آیه 45 فاطر-آیه 1 تا 12 سوره یس
........................
lastman313
صفحه 441.......آیه 13 تا 27 سوره یس
.......................................
lastman313
دوستای عزیزم از صفحاتی که انتخاب می کنید نکته ای که بیشتر به دلتون نشست یا توجه تون رو جلب کرد برامون بنویسید.(#10008)
دوستان گلم اگ نیتی دارین برام پیام خصوصی کنید تا جزء ها رو به نیتی ک شما دارین هم قرار بدم.
:gol:
ممنون:gol:
التماس دعا.
 

fereshte.m

کاربر فعال تالار اسلام و قرآن,
کاربر ممتاز
" بسم الله الرحمن الرحیم "

«یا قاضی الحاجات»

نیت
این جزء را با احترام تقدیم می کنیم به امام جواد (ع) و با توسل به ایشون شفای بیماران، عاقبت بخیری همه جوانان را از خداوند منان مسئلت داریم.


حضرت امام جواد (ع) فرمایند:
با فضيلت ترين و ارزشمندترين عبادت ها آن است كه خالص و بدون ريا باشد.

جزء بیست و سوم قرآن کریم
صفحه 442.......آیه 28 تا 40 سوره یس
صفحه 443.......آیه 41 تا 54 سوره یس
صفحه 444.......آیه 55 تا 70 سوره یس
صفحه 445.......آیه 71 تا 83 سوره یس
.........................fereshte.m

صفحه 446.......آیه 1 تا 24 سوره صافات
صفحه 447.......آیه 25 تا 51 سوره صافات
صفحه 448.......آیه 52 تا 76 سوره صافات
صفحه 449.......آیه 77 تا 102 سوره صافات

صفحه 450.......آیه 103 تا 126 سوره صافات
صفحه 451.......آیه 127 تا 153 سوره صافات
صفحه 452.......آیه 154 تا 182 سوره صافات
صفحه 453.......آیه 1 تا 16 سوره ص

صفحه 454.......آیه 17 تا 26 سوره ص
صفحه 455.......آیه 27 تا 42 سوره ص
صفحه 456.......آیه 43 تا 61 سوره ص
صفحه 457.......آیه 62 تا 83 سوره ص

صفحه 458.......آیه 84 تا 88 سوره ص-آیه 1 تا 5 سوره زمر
صفحه 459.......آیه 6 تا 10 سوره زمر
صفحه 460.......آیه 11 تا 21 سوره زمر
صفحه 461.......آیه 22 تا 31 سوره زمر
 
بالا