جذب نیرو به صورت پروژه ای از رشته های هنر

project_ie

عضو جدید
سلام
یک مرکز پژوهشی از رشته های مختلف نیرو می گیرد. البته گویا به صورت مقطعی

اطلاعات بیشتر در اینجا

لطفاً به علاقه مندان کارهای پژوهشی، اطلاع بدید.
 
بالا