ثبت شرکت ساختمانی

sam44

عضو جدید
شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص به صورت زیر می‎باشد:
 • مدت زمان ثبت شرکت ساختمانی 20 روز کاری است.
 • حد اقل سرمایه برای تشکیل شرکت ساختمانی 100 هزار تومان می‎باشد.
 • برای تشکیل شرکت ساختمانی حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا پرداخت شود.
 • تعداد اعضای عضو حداقل 3 نفر و تعداد بازرسین 2 نفر می‎باشد که بازرسین نباید از میان اعضا انتخاب شوند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی


 • شناسنامه به همراه کارت ملی و کپی آنها
 • گواهی عدم سوء پیشینه و کپی آن
 • امضای اقرار نامه
 • در صورتی که امور مربوط به ثبت از طریق نماینده قانونی صورت می‎گیرد، تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز اجباری می‎باشد.
 • مدارک مذکور توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی باید به شرکت ساختمانی سهامی خاص ارائه گردد. این مدارک را می‎توان به وکیل ثبت شرکت سهامی خاص تحویل داد و یا از طریق پست ارسال نمود.
 • ارائه اطلاعاتی از قبیل نام، موضوع، میزان سرمایه، تعداد هئیت مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه در فرم درخواست ثبت شرکت توسط متقاضی الزامی می‎باشد.

رویه اداری ثبت شرکت ساختمانی


 • آماده کردن مدارک و مستندات مربوط و تکمیل فرمهای توسط موکل و تحویل به کارشناس مربوطه
 • تعیین نام اولیه
 • تایید نهایی شرکت ساختمانی توسط اداره ثبت بعد از 4 روز
 • در صورتی که در مرحله تایید، ثبت شرکت با ایراد مواجهه شود، شرکت موظف خواهد بود تا ایرادات را به متقاضی اعلام نماید. در این صورت متقاضی نیز می‎تواند با هماهنگی موکل خود در جهت اصلاح ایرادات اقدام نماید. ارسال مدارک می‎تواند از طریق اینترنتی به کارشناس مربوطه صورت بگیرد.
 • پرونده ثبت شده از اداره ثبت دریافت می‎شود و سپس این پرونده به همراه برگه نامه به منظور افتتاح حساب بانکی متقاضی ارسال می‎گردد.
 • هزینه ثبت پرداخت و رسید آن به همراه نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر به اداره ارائه می‎گردد.
 • پروسه دفتر نویسی که توسط اداره ثبت شرکتها صورت می‎گیرد، حدودا 7 روز به طول می‎انجامد.
 • شماره ثبت و آگهی تاسیس 3 الی 5 روز پس از دفتر نویسی انجام و پس از آن روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس توسط پست دریافت می‎شود.


شرایط ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود


 • وجود حداقل 2 نفر عضو برای تشکیل شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود الزامی است.
 • حداقل سرمایه برای تشکیل این نوع شرکت، 100 هزار تومان می‎باشد که شرکا باید برای پرداخت کل سرمایه متعهد شوند.
 • پروسه زمانی برای ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود یک ماه می‎باشد.

نکاتی در رابطه با ثبت شرکت ساختمانی

 • همه اطلاعات مربوط به ثبت شرکت باید بعد از تایید مدارک، برای شرکت ارسال شوند.
 • برای ثبت شرکت مدرک تحصیلی نیاز مگر نیست جز در مواردی که برای ثبت نام شرکت واژه «مهندس» استفاده ‎شود.
 • بازرسین و اعضا نباید با یکدیگر نسبت فامیلی داشته باشند.
 • ادرس شرکت باید بصورت اداری ذکر شود. در غیر این صورت برای ثبت آدرس می‎توان آدرس مسکونی ارائه داد.
 

Similar threads

بالا