[تنظیم شرایط محیطی] مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي شهر چابهار

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
عنوان:
مدل سازي مسكن همساز با اقليم براي شهر چابهار

نویسنده:
محمد سلیقه

چکیده:
اجرای روش هاي مناسب در طراحي ساختمان كه با اقليم محل هماهنگي داشته باشد همواره مورد نظر معماري ساختمان بوده است . طراحان ساختماني با كمك اقليم شناسان، از حداكثر امكانات بالقوه ي آب و هوايي هر منطقه استفاده مي نمايند. استفاده از انرژي های طبيعي در ساختمان به صرفه جويي در مصرف سوخت و مهمتر از آن به افزايش كيفيت آسايش و بهداشت محيط مسكوني و سالم سازي محيط زيست منتهي مي شود . طراحي مسكن براساس شرايط آب و هوايي يك منطقه، اولين خط دفاعي در مقابل عوامل خارج بنا است . در اين تحقيق ارايه ي مدل هايي از مسكن كه بتواند از شرايط اقليمي منطقه حداكثر استفاده را از جهت تابش، دما، بارش و رطوبت نسبي، به عمل آورد مورد نظر بوده است....

واژگان کلیدی:
مسكن، اقليم، محيط، چابهار، آسايش.


http://s6.picofile.com/file/8180754550/66913830409.pdf.html
 
بالا