تصاوير ديدني از اولين ها در ايران!

mahdis.

عضو جدید
کاربر ممتاز
تصاویر جالب و دیدنی از اولین ها در ایراناولین پمپ بنزین تهران در سال ۱۳۳۹


اولین و قدیمی ترین دیوان حافظ در سال ۱۲۰۹اولین سشوار دنیااولین اتوبوس ها در تهران/ واردات از آلمان در سال ۱۳۳۱اولین مدرسه دخترانه در ایراناولین گشت ارشاد ایران/ ۱۳۴۱اولین تاکسی رسمی در آباداناولین بالن ایرانی در سال ۱۳۱۱اولین دستگاه خودپرداز در ایران در سال ۱۳۵۱اولین آتش نشانی ایران در تبریز/ سال ۱۳۲۸اولین خودروی ژیانی که در ایران تولید شداولین تصادف عکس گرفته شده در ایران در سال ۱۳۰۷اولین تاکسی خطی ایران در سال ۱۳۳۲اولین خودروی بوگاتی جهاناولین اعضای شبکه بی بی سی فارسیاولین گواهینامه رانندگی در سال ۱۳۰۷اولین و قدیمی ترین موتورسیکلت جهاناولین قطار در ایراناولین ماشین پلیس ایران در سال ۱۳۲۱

 

mahdis.

عضو جدید
کاربر ممتاز
اولین شعبه از بانک ملت در اراکاولین تاکسی خطی در ایران در سال ۱۳۳۱سقوط اولین هواپیما در ایراناولین اعضای تیم پرسپولیسعفت تجاری اولین خلبان زن ایران در سال ۱۳۱۸اولین پمپ بنزین ایرناولین و قدیمی ترین منوی ایران در سال ۱۲۷۰ شمسیاولین تلفن همراه در ایران متعلق به ناصرالدین شاهاولین زن دوچرخه سوار ایران/ دوره قاجاراولین پمپ بنزین ایران در آبادان/ ۱۳۰۵اولین تاکسی ایران/ تهران ۱۳۳۶اولین اسکناس جعل شده در ایراناولین بانک صادرات ایران در گیلاناولین خیابان آُسفالته تهران؛ خیابان الماسیه سال ۱۳۱۰اولین تیم فوتبال در ایرانورود اولین اتوبوس به ایران

 

Similar threads

بالا