تذکرة الاولیا | عطار نیشابوری

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
مدیر ارشد
تذکرة الاولیا کتابی‌ست به نثر ساده و در قسمت‌هایی مسجع از عطار نیشابوری. عطار شرح ۷۲ تن از اولیا، عارفان و مشایخ تصوف را با ذکر مکارم اخلاق، مواعظ و سخنان حکمت آمیزشان در این کتاب به تحریر آورده‌است. عطار در تحریر تذکرة الاولیا از کتاب کشف ‌المحجوب (هجویری) از جلابی هجویری و طبقات‌الصوفیه از عبدالرحمن سلمی بهره جسته‌است. این کتاب در سال‌های آخر سده ششم تألیف شد ه‌است. عطار در این کتاب از کسانی چون امام صادق، اویس قرنی، ابراهیم ادهم، رابعه عدویه، ابوحنیفه، امام شافعی، احمد حنبل و محمد باقر یاد کرده ‌است.
 

پیوست ها

  • تذکره اولیاء.pdf
    1.5 مگایابت · بازدیدها: 0
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
corpse bride تذکره الاولیا عطار ادبیات 0

Similar threads

بالا