تحلیل آزمون سال 92 کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
با سلام
در این تاپیک تحلیلی که در سایت مدرسان شریف در مورد کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 92 موجود است، قرار داده میشود تا شما دوستان عزیز استفاده کنید.

اگر نظری در این زمینه دارید در همین تاپیک مطرح کنید.

:gol::gol::gol:
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
پديده‌هاي انتقال (رئولوژي ـ حرارت ـ‌جرم)

پديده‌هاي انتقال (رئولوژي ـ حرارت ـ‌جرم)

[FONT=BNazanin !important]در درس رئولوژي سؤالات محاسباتي در سال 92 يك سؤال و در سال 91 چهار سوال بودكه كاهش چشم‌گيري را در سال 92 شاهد هستيم. علاوه بر اين سؤالاتي كه جنبه‌ي مفهومي داشتند در سال 92 به مراتب بيشتر از سال 91 بود. ولي در كل مي‌توان گفت درجه دشواري سؤالات نسبت به سال 91 بيشتر شده است.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در درس انتقال حرارت نيز روند سؤالات طرح شده از مباحث مختلف در سال 92 و 91 مشابه هم بودند و درجه دشواري سؤالات نيز تغييري نكرده بود.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در مورد درس انتقال جرم مي‌توان گفت در سال 92 سؤالات نسبت به سال 91 دشواري كمتري دارند. در هر دو سال هم تعداد سؤالات محاسباتي 4 سؤال مي‌باشد. هيچ‌كدام از سؤال‌ها جنبه حفظي نداشتند و بيشتر جنبه مفهومي سؤالات مدنظر بوده است.[/FONT][FONT=BNazanin !important]از نظر تعداد مباحث مطرح شده نيز هر دو سال مانند هم هستند و در هر دو سال از سه مبحث سؤالي طرح نشده است.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تکنولوژی پلیمر

تکنولوژی پلیمر

[FONT=BNazanin !important]در سال 92 در درس الاستومر سؤالاتي در زمينه‌ي روابط حاكم بر الاستيسيته‌ي الاستومرها مطرح شدند كه در دوره‌هاي گذشته كنكور به هيچ وجه از اين روابط تست طرح نشده بود. همچنين بيشترين قسمت سؤالات سال 92 همچون سال 91 مربوط به مبحث وكلانيزاسيون الاستومرها بود. درجه دشواري سؤالات الاستومر سال 91 و 92 مشابه هم بودند.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در سال 92 در درس پلاستيك افزايش چشمگيري در سؤالات محاسباتي را شاهد بوديم. اين سؤالات محاسباتي به حدي دشوار بودند كه براي هر تست نزديك 5 دقيقه زمان براي حل كردن لازم مي‌باشد. در باقي مباحث درجه دشواري سؤالات مشابه سال 91 بود.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در مورد درس كامپوزيت نيز مي‌توان گفت كه درجه‌ دشواري سؤالات سال 92 كمي بيشتر از سال 91 است. همچنين تعداد سؤالاتي كه جنبه محاسباتي داشتند نسبت به سال 91 تغييري نكرده بود.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در كل مي‌توان گفت سؤالات تكنولوژي پليمر سال 92 نسبتاً دشوارتر از سال 91 بودند.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در سال 91 سعي شده بود كه تقريباً از هر مبحثي تست طرح شود ولي در سال 92 از مباحث طبقه‌بندي الاستومرها و اختلاط و آشنائي با كامپوزيت‌ها و همچنين فرآيندهاي شكل دهي كامپوزيت‌ها سؤالي مطرح نشده بود.[/FONT][FONT=BNazanin !important]تعداد سؤالات حفظي در سال 91 چهار سؤال ولي در 92 شش سؤال بود و نيز تعداد سؤالات محاسباتي / مفهومي در 91 بيست و يك عدد ولي در92 نوزده عدد بود.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

[FONT=BNazanin !important]از مبحث مربوط به توابع بسل در سال 91، دو سؤال طرح شده بود ولي در سال 92 هيچ سؤالي مطرح نشده بود همچنين تعداد سؤالات مدل سازي نسبت به سال 91 افزايش يافته بودند. در باقي مباحث در هر دو سال 91 و 92 تعداد سؤالات طرح شده تقريباً يكسان بودند؛ در كل درجه دشواري سؤالات 91 و 92 تقريباً مشابه هم بود.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در هر دو سال از مبحث جبر خطي و ماتريس‌ها يك سؤال طرح شده بود. در سال 92 از مدل سازي رياضي و فرمولاسيون 5 سؤال مطرح شده بود كه نسبتاً براي يك مبحث زياد مي‌باشد.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
زبان تخصصی

زبان تخصصی

به طور کلی زبان كارشناسي ارشد در این رشته از 30 سوال عمومی و تخصصی تشکیل شده است. این سوالات از 15 سوال عمومی که شامل 10 سوال واژگان که مانند چند سال اخیر از کتاب essential words for TOEFl طراحی شده است و 5 سوال مربوط به بخش Cloze Test است که بیشتر از دانش گرامری دانشجو براي پاسخگويي استفاده كرده است. اما 15 سوال تخصصی از 3 متن تخصصی طراحی شده بود که در مقايسه با سال گذشته تقريباً در يك سطح قرار داشتند، با توجه به اين موضوع كه متون زبان تخصصي ممكن است هر سال از منابع متفاوت و نامشخص طرح شود، مطالعه بيشتر متون مرتبط و آشنايي با لغات و اصطلاحات تخصصي به داوطلبان توصيه مي‌شود.
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شيمي پليمر و اصول مهندسي پليمريزاسيون

شيمي پليمر و اصول مهندسي پليمريزاسيون

[FONT=BNazanin !important]سؤالات اين درس در سال‌هاي 91 و 92 به خوبي از همه مباحث درسي طرح شده است. در هر دو سال مبحث پليمريزاسيون‌هاي زنجيره‌اي و راديكالي بيشترين سؤالات طرح شده (هفت سؤال) را به خود اختصاص دادند. سؤالاتي كه جنبه محاسباتي داشتند در سال 91 تعداد 6 سؤال و در سال 92 تعداد 9 سؤال بودند. در سال 92 تعدادي سؤال مطرح شده بودندكه قبلاً شبيه آنها طرح نشده بودند. در كل مي‌توان گفت سؤالات سال 92 نسبت به سال 91 درجه سختي و دشواري بالاتري دارد.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در سال 91 از مبحث پليمريزاسيون زنده سؤالي طرح نشده بود ولي در سال 92 يك سؤال از اين قسمت وجود داشت.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
شيمي فيزيك پليمرها و خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها

شيمي فيزيك پليمرها و خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها

[FONT=BNazanin !important]در درس شيمي پليمرها در چند سال اخير از مبحث كشساني لاستيكي يا آنتروپيك سؤالاتي طرح نشده بود، اما از اين مبحث در سال 91 يك سؤال و در سال 92 دو سؤال مطرح شدند، بنابراين اهميت اين مبحث نسبت به قبل بيشتر شده است. در باقي مباحث نيز تعدادي سؤال تكراري از دوره‌هاي قبلي كنكور و تعدادي سؤال جديد و دشوار را شاهد هستيم. در كل درجه دشواري اين درس نسبت به سال 91 تغييري نكرده است.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در درس خواص فيزيكي و مكانيكي پليمرها طبق معمول تقريباً 5 سؤال از 10 سؤال مطرح شده، تكراري از دوره‌هاي قبلي كنكور مي‌باشد. با اين وجود در سال 92 تعدادي سؤال جديد و دشوار را مشاهده مي‌كنيم كه باعث شده درجه دشواري اين درس در سال 92 نسبت به سال 91 بيشتر باشد.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در سال 92 از مبحث وزن ملكولي و ابعاد زنجير در شيمي فيزيك سؤالي طرح نشده ولي در سال 91 از اين مبحث نيز سؤال طرح شده بود. تعداد سؤالات حفظي از 7 سوال در سال 91 به 9 سؤال در سال 92 افزايش يافته اما سؤالات محاسباتي از 13 به 11 كاهش يافته است.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
کنترل فرآیند

کنترل فرآیند

[FONT=BNazanin !important]چيدمان سؤالات در درس كنترل فرآيند در سال‌هاي 91 و 92 به گونه‌‌اي بوده است كه تقريباً از هر مبحث دو سؤال طرح شده است. در سال 91 تعداد سؤالاتي كه به صورت تصويري ( همراه با شكل) بودند 8 سؤال و در سال 92 يك سؤال بود. در كل مي‌توان گفت در سال 92 نسبت به سال 91 سؤالات ساده‌تري در درس كنترل فرآيند مطرح شده است.[/FONT][FONT=BNazanin !important]در هر دو سال از تمامي مباحث سؤال طرح شده است و در هر دو سال تعداد سؤالات حفظي 1 و تعداد سؤالات مفهومي / محاسباتي 9 تا بوده است.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

[FONT=BNazanin !important]نكته جالبي كه در سؤالات اين درس وجود دارد اين است كه در سال‌هاي گذشته يكي از مباحث مطرح شده مبحث آناليز ابعاد و تشابه بوده است ولي در سال‌هاي 91 و 92 هيچ سؤالي از اين مبحث مطرح نشده‌اند. در باقي مباحث چيدمان سؤالات در سال‌هاي 91 و 92 تقريباً مشابه بوده و تعداد 2 يا 3 سؤال نيز از كنكور سال‌هاي قبل طرح شده‌اند. دشواري سؤالات سال 91 و 92 نيز مشابه هم بوده است.[/FONT][FONT=BNazanin !important]تمامي سؤالات مطرح شده در اين درس محاسباتي مي‌باشند. تنها تفاوتي كه ميان آزمون سال 91 و 92 وجود دارد اين است كه در سال 91 تعداد 2 سؤال از استاتيك سيالات و سه سؤال از انواع پمپ و همزن مطرح شده ولي در سال 92 تعداد 3 سؤال از استاتيك سيالات و 2 سؤال از انواع پمپ و همزن طرح شده است.[/FONT]
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تحلیل کلی کنکور 92

تحلیل کلی کنکور 92

در كل مي‌توان گفت سؤالات محاسباتي مطرح شده در سال 92 نسبت به سال 91 افزايش يافته است. همچنين در دروسي مثل تكنولوژي پليمر و شيمي فيزيك پليمرها و خواص فيزيكي پليمرها و پديده‌هاي انتقال و شيمي پليمر و اصول مهندسي پليمريزاسيون سؤالات دشوارتري نسبت به سال 91 را شاهد هستيم. در باقي دروس دشواري سؤالات تغيير چنداني نكرده است. همچنين مي‌توان گفت علاوه بر سؤالات محاسباتي، سؤالات مفهومي نيز نسبت به سال 91 افزايش يافته است.
 
بالا