تا قبل از ازدواج چه چیزهایی باید در زندگی داشته باشید؟

*ستاره آسمان*

عضو جدید
شما فکر میکنید قبل از اینکه بخواهید ازدواج کنید چه چیزهایی باید در زندگیتان مهیا باشد؟ مثلا ماشین -خانه -شغل مناسب- و امثال این ها
 

Similar threads

بالا