تاریخ شمسی با نمایش روز های هفته

rawf

عضو جدید
من چطور باید نام روز های هفته را روی لیبل نمایش تاریخ با زبان فارسی بیارم اگر کسی میداند من را یاری دهد

با تشکر
 

iaidin

عضو جدید
من چطور باید نام روز های هفته را روی لیبل نمایش تاریخ با زبان فارسی بیارم اگر کسی میداند من را یاری دهد

با تشکر
منظور شما از label نمایش تاریخ چیست؟
 
آخرین ویرایش:

rawf

عضو جدید
من در برنامه خود برای نمایش تاریخ و ساعت یک لیبیل گذاشتم منظور من همان لیبیل است.
 

iaidin

عضو جدید
من در برنامه خود برای نمایش تاریخ و ساعت یک لیبیل گذاشتم منظور من همان لیبیل است.
دوست عزیز نمایش ساعت که تفاوتی نمیکنه و برای نمایش روز ابتدا شما شماره روز در هفته را از متغیر تاریخ دربیارین بعد با توجه به شماره ای که دارید متن مربوطه را نمایش بدین مثلا:
if numDate=1
label1.text=""شنبه;​
 
بالا