بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده محله پیرسرای کلانشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی

هدیه.

مدیر تالار مهندسی شهرسازی
مدیر تالار
نادر زالی, حسن دارابی, عسگر میرزایی دورودخانی


چکیده :
چکیده در زندگی دوران معاصر، مسایل شهری چنان فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت از اشباع شهرها از جمعیت است. اندیشه مشارکت شهروندان در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تأسیس شهر دارد. بافت‌های فرسوده شهر رشت علی الخصوص محله پیر سرا در حالی از چرخه رشد و توسعه باز مانده‌اند که توانمندی‌های نهفته و ظرفیت‌های لازم را جهت ایفای نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه این شهر دارا هستند از این رو توسعه نوسازی بافت‌های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی و بهسازی شهر رشت باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازی، به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافت‌های فرسوده نیازمند آن است تا کلیه تلاش‌ها در این سمت جهت‌گیری و معنا دار شوند. این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده، استخراج شده است. داده-های تحقیق از طریق دو پرسش نامه، مشاهدات میدانی و مصاحبه‌ها و نشست‌های گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوری و با استفاده از شیوه‌های آمارتوصیفی و تحلیل‌های ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه‌گیری قرار گرفته‌اند. در پایان برنامه‌های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق راهبردها و سیاست‌های مطرح شده تدوین و ارائه شده است و برنامه‌های اقتصادی و نقش مشارکت مردم در راستای تحقق راهبرد‌ها و سیاست‌های مورد نظر تشریح شده است.
 

پیوست ها

  • af_59296345 dr zali.pdf
    865.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا