برره 1

hamid15

عضو جدید
کاربر ممتاز
اهل برره بیدم

روزگارم بد نبید

تکه نخودی داشته بیدم، خرده پولی زور وگیرم، سر سوزن رو وَکنم تو لُپ کیانوش

موآیی داشته بیدم بدتر از تفاله نخود
دوستانی بدتر از نچفسکو با لوبیا

و وجدان شیرفرهاد که در این نزدیکی بید

لای این بوته نخود، پای چال اسکندرون
روی ژاندارمری برره، روی شمپِت کتکله

[ پوآااااه ه ه سانسور دروکردم] هاااا ای که وَگفتم یعنی چه؟

اهل برره بیدم
پیشه ام زورگیری بید

گاه گاهی نخود از خودم دروکنم وَفروشم به شما (پول وَده)
تا به آواز قلنجون نخود که در آن زندانی بید دل گشنه تان سیر وَشد، نفخ در وکنه

چه خیالی .. چه خیالی .... وَدونم
کیانوش هیچی نوَفهمه
خوب وَدونم چلمبه بید، هیچی هم نَوفهمه

اهل برره بیدم
نسبم شاید وَرسد به خُرزو خان ، به ضربت خان
نسبم شاید به رکسانای برره تو چال اسکنرون وَرسه.

[ پوآااااه ه ه سانسور دروکردم] هاااا ای که وَگفتم یعنی چه؟

بوآم زورو بید
تار هم از خودش در وَکرد
من از او پرسیدم: دل خوش سیری چند؟
گفت: خربزه می خواهی؟

من نَودونم که چرا وُیگولنزج نشیمن گز حیوان نجیبی بید الاغ سفید زیبا بید؟
و چرا در قفس هیچ کسی بز بال دار نبید؟
گرد نخود چه کم از نچفسکو داشته بید؟

چشم ها را باید وَبندی
جور دیگراز خودت نگاه دَروَکنی جیگر

کار ما نبید شناسایی "راز" گرد نخود
کار ما شاید این بید که در "افسون" گرد نخود فضانوردی در وَکنیم
کار ما شاید این بید که میان پایین برره و بالا برره
از آواز دوبرره دَر وریم.

خووووووب بییییییید؟
 

fatiostad

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
شعر از خودتون بید آقا حمید؟

در هر صورت خیـــــــــلی خــــــــوب بیـــــــــــــــد...

مرســـــــــــــــــی...
 

hamid15

عضو جدید
کاربر ممتاز
شعر از خودتون بید آقا حمید؟

در هر صورت خیـــــــــلی خــــــــوب بیـــــــــــــــد...

مرســـــــــــــــــی...

ها مال خودم بید شاعرشو خودم کشته بیدم
پول زور نوداد کشتمش
حالا پول زور وده
 

Similar threads

بالا