بررسی معماری پایدار

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار
بررسی معماری پایدار یکی از مقوله های مطرح شده در جهان و معماری معاصر می باشد.

در این مقاله سعی شده مواردی از ان را که شامل نکات زیر است را توضیح بدهد :

 • چکیده
 • مقدمه
 • بستر موضوع
مقاله حاضر به یکی از موضوعات جدید و پر اهمیت معماری امروز پرداخته که آن مسئله پایدار ی در معماری است . در این مقاله ابتدا سعی شده تا سرآغاز این مبحث در معماری را بیان کرده و سپس تلاش شده تا به شرح خود معماری پایدار و ابعاد آن از نظر دیدگاه های مختلف و همچنین اصول کلی آن در………

 • چند مثال شاخص
 • از ناكامي انديشه هاي مدرن
 • پيشرفت بيشتر علوم (عدم قطعيت هايزنبرگ)
 • فجايع جهاني (جنگ جهاني و آلودگي محيط زيست)
 • انديشه هاي نوين فلسفه
 • عدم پذيرش جريان مدرن
 • طيف متفاوت انديشه هاي پست مدرن
 • الگو گيري از نظام هاي بيگرایش به سوی پایداری
 • تعریف پایدار
 • تعاریف ساخت و ساز ÷ایدار
 • ديدگاه فرهنگي و اجتمایی
 • ديدگاه اقليمي/زيست و زیست محیطی
 • ديدگاه دانش بومي
 • فرهنگ و اجتماع
 • اصول طراحي پايدار
 • صرفه جويي در مصرف منابع
 • طراحي بر اساس چرخه حيات
 • الگوي سنتي چرخه حيات بنا
 • طراحي انساني
 • اصول معماری سبز
 • کار با اقلیم
 • کاهش استفاده از منابع
 • بام سبز
 • تاریخچه کاربرد بام سبز
 • مزایای بام سبز
 • مصادیق ان در معماری و مثالها از معماران معروف
 • نظرات دیگر معماران

کلیک کنید...

منبع:pupuol.com
 
بالا