برخی از قابلیت های جالب پروسس میکر-بخش دوم

gandomnami

عضو جدید
در مقاله قبلی برخی از قابلیت های مهم پروسس میکر تشریح شد در این قسمت تعدادی دیگر از قابلیت های جالب پروسس میکر عنوان می شود.
ارسال پیام در حین انجام فرآیند
نرم افزار PROCESSMAKER به گونه ای طراحی شده است که تمام اطلاعات مورد نیاز هر درخواست به صورت فرم از کاربر دریافت شود. این کار حداکثر شفافیت در اطلاعات ارسالی را به همراه داشته است. با درصد کم در صورتی که کاربری با شک یا شبهه ای در اطلاعات ارسالی مواجه شود باز هم نیاز به تلفن یا حضور فیزیکی شخص نیست. این امر را processmaker با ارسال پیام ساده ساخته است.
نکته: بهتر است پیش از پیاده سازی هر فرآیند در نرم افزار PROCESSMAKER مستندات و جزئیات آن فرآیند به طور کامل برروی کاغذ نوشته به تایید مدیران رسیده شده باشد.
تفکرات تولیدکنندگان نرم افزار PROCESSMAKER به صورت زیر بوده است:
processmaker1
برای انکه نقشه بالا بهتر توضیح داده شود یک فرآیند کاری مثل مرخصی روزانه کارمندان را با شکل بالا تشریح می کنم:
فرض می کنیم شرکت یا اداره که قرار است از این نرم افزار استفاده نماید سناریو مرخصی روزانه را این چنین تعریف می کند:
ابتدا متقاضی فرم در خواست را تکمیل می کند. این فرم از فیلدهای زیر تشکیل شده است:
نام و نام خانوادگی
محل خدمت متقاضی
تاریخ شروع مرخصی
تاریخ پایان مرخصی
مدت مرخصی بر اساس روز
نوع مرخصی

برای مطالعه این مطلب به صورت کامل اینجا را کلیک نمایید.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
G برخی از قابلیت های مهم پروسس میکر- بخش اول مهندسی صنایع 0

Similar threads

بالا