برای کمک به یک موسسه خیریه ابی مو هایش را کوتاه کرد!!+ عکس

Eagle Golden

عضو جدید
کاربر ممتاز
کی فکرشو می کرد ابی ۳ سال بخاطر کمک به یک موسسه خیریه موهاشو بلند کرده بود؟!
چقدر انتقاد می شد که این مدل جلفه و این مو بهش نمیاد اما باز نیتش را نگفت!!!
ابی موهایش را به موسسه ی خیریه ی “قفل عشق” تقدیم کرد. موسسه ی خیریه ای که قطعات مو را برای کودکان زیر ۲۱ سال که از نظر تشخیص پزشکی به نوعی بیماری ریزش مو مبتلا هستند فراهم می کند. ابی می خواست زودتر موهایش را کوتاه کند ٬ اما کمترین حد پذیرش مو توسط این موسسه ۱۰ اینچ بود..
 
بالا