برای او، که دوستش داری.•

$marziyeh67$

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
متن-عاشقانه-17.jpg
💞حال من
دماسنـــج حال توست ...
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم

بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است

تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم
 
بالا