براي ريز پردازنده و زبان اسمبلي چ كتابي خوبه ؟

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
میخوای اگه کتاب خوبی پیدا نکردی همین جعفر نژاد قمی رو بخون .
 
بالا