[بازسازی پس از سانحه ] - معرفی رشته بازسازی پس از سانحه

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه

معرفی رشته :

دانشجویان در رشته بازسازی پس از سانحه، ضمن شناخت مفاهیم بلایا و سوانح طبیعی و حوادث انسانی، با موضوع بحران در 3 مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی باز سازی می پردازند. البته موضوع مقاوم سازی نیز از محورهای مورد توجه در این دوره محسوب می شود.

اگر چه تا کنون بیش از 40 سانحه طبیعی در جهان شناسایی شده که از این تعداد حدود 31 مورد آن در ایران رخ می دهد، اما این رشته، بر سیل و زلزله به عنوان 2 سانحه غالب متمرکز شده است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد ،اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته بازسازی پس از سانحه ارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) بازسازی پس از سانحه و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اجباری : 24 واحد
دروس اختیاری : 4 واحد
پایان نامه : 4 واحد

دروس اجباری:

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
سوانح و مجتمع های زیستی 2 جامعه شناسی و روان شناسی بلایا 2
مدیریت بحران و بازسازی 2 نظریه ها و دیدگاههای بازسازی 2
روش های ارزیابی خطر و آسیب پذیری 2 روش های مقاوم سازی ساختمان های موجود و آسیب دیده 2
مدیریت ، برنامه ریزی و طراحی اردوگاههای پناهندگان و آسیب دیدگان 2 سمینارهای منتخب 1
کارگاه 1 3 کارگاه 2 3
کارگاه 3 3 جمع 24


دروس اختیاری:

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روش های جبران خسارت در بازسازی 2 نقش شهر سازی در کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز 2
مبانی حقوقی مدیریت بحران 2 جمع 6


  • دانشجو موظف به گذراندن 6 واحد از دروس فوق می باشد.


دانشگاه هایی که در رشته بازسازی پس از سانحه پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 93


دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه مهندسي بحران هاي طبيعي شاخص پژوه اصفهان
منبع : برگرفته از سایت مسیر ایرانی
 
بالا