ایجاد فونت فارسی در اسمبلی

ایجاد فونت فارسی در اسمبلی

  • نظر دهید

    رای: 0 0.0%
  • پاسخ دهید

    رای: 0 0.0%

  • مجموع رای دهندگان
    0
  • نظرسنجی بسته .

@yasaman

عضو جدید
سلام
من باید پروژه ای به زبان اسمبلی بنویسم که با زدن یک کلید باید معادل فارسی اون رو در اجرا نمایش بده من برنامه ای رو نوشتم برای یک حرف اما این برنامه کدرو به طور کلی عوض می کنه.برنامه زیر رو نوشتم اما نمی دونم برای نمایش حرف فارسی چه کارکنم.ممنون می شم راهنمایی ام کنید خیلی فوریه

.model small
.stack 100h
.data
(f db (00h,00h,00h,00h,00h,00h,2Ah,2Ah,2Ah,0feh,00h,00h,00h,00h,00
.code
lea bp,f
mov ax,@data
mov ds,ax
mov es,ax
mov ax,1110h
mov bx,1000h
mov cx,1
mov dx,128
int 10h
mov ah,07h
int 21h
cmp al,'s'
jne l1
xxxxxxxxاین جا نمی دونم چی بنویسم تا نقشه بیتی بالا روبه جای حرف چاپ کنه
l1:
mov ax,4c00h
int 21h
end​
 

ofpersia

عضو جدید
الگوی مورد نظر شما توسط f به ثبات bp فرستاده شده و همون برای جایگزینی کافیه!
همراه با mov dx,65
که شما 's' قرار دادید! فک کنم باید کد اسکی بدید:)
شاید این کد بهتر باشه:)

sseg segment 'stack'
db 32 dup(?)
sseg ends

dseg segment 'data'
c db 00h,00h,08h,1ch,36h,62h,42h,42h
db 42h,66h,5ah,42h,42h,00h,00h,00h
dseg ends

cseg segment 'code'
main proc
assume ss:sseg,cs:cseg,ds:dseg
mov ax,dseg
mov ds,ax
mov es,ax
lea bp,c
mov ax,1110h
mov dx,65
mov cx,1
mov bx,1000h
int 10h
l1: mov ah,01h
int 21h
cmp al,27
jne l1
mov ax,4c00h
int 21h
main endp
cseg ends
end main
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
R طراحی یک فونت زبان اسمبلی 1

Similar threads

بالا