انرژی

aile5706

عضو جدید
معمولا به سه روش از انرژی خورشید استفاده می کنند
1) تبدیل انرژی تابشی به الکتریسیته ( که به سلولهای خورشیدی معروفند)
2) ذخیره روشنای نور در فسفر
3) تمرکز انرژی تابشی و ایجاد حرارت (که یک مثال آبگرمکنهای خورشیدی )
 
بالا