اندر حكايت بله گفتن صبا888

starone312

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
:1سال گذشت : صبا8888888 بلرو بگو تموم شه بره پیه کارش دیگه :دی :D
 

دختر شرقی

عضو جدید
کاربر ممتاز
:1سال گذشت : صبا8888888 بلرو بگو تموم شه بره پیه کارش دیگه :دی :D

این ضربان قلبه مهدیه کنار اسم صبا ؟!!!

صبا بوگو خو مهدی بیچاره یه ساله چشم به راهه بله ته !!
 

mehdipesse

عضو جدید
کاربر ممتاز
این ضربان قلبه مهدیه کنار اسم صبا ؟!!!

صبا بوگو خو مهدی بیچاره یه ساله چشم به راهه بله ته !!
بابا اون زمان من مجرد بودم :D
از بس بله نگفت رفتم متاهل شدم:cry::cry:
ایشون حالا باید بله رو به یکی دیگه بگه:redface::redface:
 

دختر شرقی

عضو جدید
کاربر ممتاز
مهدیییییییییییییییی !!!!!!!


بچی من 2 سالشم نی ، می خوی شوورش بیدی ..

پومیشم برتااااا
 

starone312

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
این ضربان قلبه مهدیه کنار اسم صبا ؟!!!

صبا بوگو خو مهدی بیچاره یه ساله چشم به راهه بله ته !!

نه ضربان قلب صباس :دی
الان دیگه مهدی باید بلرو بگه :دیبابا اون زمان من مجرد بودم :D
از بس بله نگفت رفتم متاهل شدم:cry::cry:
ایشون حالا باید بله رو به یکی دیگه بگه:redface::redface:

مبارکه

ولی تا سه نشه بازی نشه :دی
تا دوتا دیگه جا داری :دی :D

مهدیییییییییییییییی !!!!!!!


بچی من 2 سالشم نی ، می خوی شوورش بیدی ..

پومیشم برتااااا

ئه شما مادرشی ؟:دی

صبا الان 888 سال سنشه :دی
 

دختر شرقی

عضو جدید
کاربر ممتاز

Similar threads

بالا