الگوریتم کوروبوف اصلاح شده به اشتباه معرفی شده است

vahab_asefi

عضو جدید
الگوریتم کوروبوف اصلاح شده (Corrected Form of Korobov Algorithm) در جریان بیست و سومین سیمپوزیوم APCOM ا(International Symposium on the Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry) در سال 1992 در مقاله‌ای با عنوان «Optimising open pit design and sequencing» معرفی شد.
موضوع مهم در مورد الگوریتم کوروبوف اصلاح شده عدم معرفی صحیح آن در داخل کشور است. این ایراد برای نخستین بار در جریان تولید دانآموز سی و یکم پایگاه ایرانی داده‌های معدنکاری با بررسی دقیق منابع اصلی و بحث با پروفسور Dowd یکی از ابداع‌کنندگان آن مورد بررسی و نقد قرار گرفت و در نهایت ماهیت صحیح این الگوریتم در این آموزش به طور دقیق توضیح داده شد. اکنون مشخص است که مثال‌های نقض ارائه شده در سال‌های پیش بر اساس همان برداشت نادرست بوده‌اند و از درجه اعتبار ساقط هستند. بنابراین الگوریتم کوروبوف اصلاح شده امکان ارائه کاواک بهینه همراه با اعمال شیب‌های متغیر در امتدادهای گوناگون را دارد.

دانآموز 31 به همراه مقالات مرجع روش، یک راهنمای تکمیلی عرضه می‌شود. در راهنمای تکمیلی شرح روندنمای الگوریتم و مثالی از شیوه پیاده‌سازی آن همان گونه که در فیلم آموزشی آمده اما به صورت نوشتاری درج گردیده است تا در صورت فراموش کردن جزئیات با سپری شدن زمان، محققین محترم بتوانند با مرور این راهنما مطالب را تنها در چند دقیقه به یاد آورده و در صورت لزوم بهترین یادآوری از فیلم آموزشی را داشته باشند.

دانآموز شماره 31 - الگوریتم کوروبوف اصلاح شده در طراحی محدوده بهینه کاواک روباز
 
بالا