اعتراض به نتایج آزمون اجرا معماری اسفند 95

وضعیت
موضوع بسته شده است.

m.alinejadian

عضو جدید
دوتا از سوالات اجرا معماری کلیدشون اشتباه هست تا 30خرداد مهلت دارین برای اعتراض و حذف سوال
17-نمونه های دفاتر درآمد و هزینه مهندسان توسط کدام مرجع تهیه می شود؟
1)توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
2)دفاتر درآمد توسط سازمان امور مالیاتی و دفتر هزینه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
3)توسط سازمان امور مالیاتی
4)توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طبق نظام نامه مصوب شورای مرکزی

جواب: گزینه 3 صحیح است. ( که در کلید گزینه 2 زده شده است)
این سوال در اجرا عمران سوال 60 عینا مطرح شده و توسط سازمان در آنجا گزینه 3 زده شده است
--------------------------------------------------------------------------------------
48-مقرر است در شهر بیرجند (استان خراسان) تعدادی ساختمان مسکونی با مصالح بنایی ساخته شوند. بررسی آجرهای تولید شده در کارخانه نزدیک به شهر نشان می دهد که آجرها دارای حجم فضای خالی 47% نسبت به حجم کل هستند. در ساخت کدامیک از دیوارهای ساختمان مورد نظر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند؟
1)تنها در دیوارهای سازه ای 2)تنها در دیوارهای غیر سازه ای
3)در دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای 4)تنها در دیوارهای نما

جواب: براساس جدول 8-2-1 مبحث 8 صفحه 11 و قسمت1 بند 8-2-2-4 (پ) مبحث 8 صفحه 12 گزینه 2 صحیح است
بر اساس جدول 8-2-1 مبحث 8 صفحه 11، مشاهده میشود که آجر مورد نظر، توخالی نوع 2 می باشد و سپس بر اساس قسمت 1 بند 8-2-2-4 (پ) مبحث 8 صفحه 12 مشاهده می شود که مصالح بنایی نوع 2 و3 تنها در دیوارهای غیر سازه ای مجاز هستند. البته بر اساس صفحه 138 آیین نامه 2800 مشخص است که شهر بیرحند در مناطق با خطر نسبی زیاد قرار داد. بنابراین گزینه 2 صحیح است که اشتباها در کلید ارائه شده، گزینه 1 اعلام شده است.
(مسلما بر اساس توضیحات داده شده گزینه 2 صحیح خواهد بود ) که باید سوال حذف شود

چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود درخواست بازنگری داشته باشند مي‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي در قالب فایل بازنگری پرینت و با ذكر مشخصات كامل (شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس) حداكثر تا تاريخ ۹۶/۰۳/۳۰ از طريق پست سفارشي به شرح زير ارسال نمايد:
آدرس: تهران صندوق پستي، به شماره ۳۵۵- ۱۷۷۷۵ (سازمان سنجش). (بر روي پاكت ذكر شود مربوط به کدام بخش از آزمون‌های ورود به حرفه‌ مهندسان، اسفند ماه ۹۵ مي‌باشد). به لحاظ برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به درخواست‌هايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
فرصت رو از دست ندین به دوستانتون اطلاع بدین
 

neda...

عضو جدید
دوتا از سوالات اجرا معماری کلیدشون اشتباه هست تا 30خرداد مهلت دارین برای اعتراض و حذف سوال
17-نمونه های دفاتر درآمد و هزینه مهندسان توسط کدام مرجع تهیه می شود؟
1)توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
2)دفاتر درآمد توسط سازمان امور مالیاتی و دفتر هزینه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
3)توسط سازمان امور مالیاتی
4)توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طبق نظام نامه مصوب شورای مرکزی

جواب: گزینه 3 صحیح است. ( که در کلید گزینه 2 زده شده است)
این سوال در اجرا عمران سوال 60 عینا مطرح شده و توسط سازمان در آنجا گزینه 3 زده شده است
--------------------------------------------------------------------------------------
48-مقرر است در شهر بیرجند (استان خراسان) تعدادی ساختمان مسکونی با مصالح بنایی ساخته شوند. بررسی آجرهای تولید شده در کارخانه نزدیک به شهر نشان می دهد که آجرها دارای حجم فضای خالی 47% نسبت به حجم کل هستند. در ساخت کدامیک از دیوارهای ساختمان مورد نظر می توانند مورد استفاده قرار بگیرند؟
1)تنها در دیوارهای سازه ای 2)تنها در دیوارهای غیر سازه ای
3)در دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای 4)تنها در دیوارهای نما

جواب: براساس جدول 8-2-1 مبحث 8 صفحه 11 و قسمت1 بند 8-2-2-4 (پ) مبحث 8 صفحه 12 گزینه 2 صحیح است
بر اساس جدول 8-2-1 مبحث 8 صفحه 11، مشاهده میشود که آجر مورد نظر، توخالی نوع 2 می باشد و سپس بر اساس قسمت 1 بند 8-2-2-4 (پ) مبحث 8 صفحه 12 مشاهده می شود که مصالح بنایی نوع 2 و3 تنها در دیوارهای غیر سازه ای مجاز هستند. البته بر اساس صفحه 138 آیین نامه 2800 مشخص است که شهر بیرحند در مناطق با خطر نسبی زیاد قرار داد. بنابراین گزینه 2 صحیح است که اشتباها در کلید ارائه شده، گزینه 1 اعلام شده است.
(مسلما بر اساس توضیحات داده شده گزینه 2 صحیح خواهد بود ) که باید سوال حذف شود

چنانچه داوطلبي نسبت به نتيجه آزمون خود درخواست بازنگری داشته باشند مي‌تواند درخواست خود را صرفاً بصورت كتبي در قالب فایل بازنگری پرینت و با ذكر مشخصات كامل (شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس) حداكثر تا تاريخ ۹۶/۰۳/۳۰ از طريق پست سفارشي به شرح زير ارسال نمايد:
آدرس: تهران صندوق پستي، به شماره ۳۵۵- ۱۷۷۷۵ (سازمان سنجش). (بر روي پاكت ذكر شود مربوط به کدام بخش از آزمون‌های ورود به حرفه‌ مهندسان، اسفند ماه ۹۵ مي‌باشد). به لحاظ برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به درخواست‌هايي كه بعد از تاريخ مقرر تحويل پست گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
فرصت رو از دست ندین به دوستانتون اطلاع بدین

به نظرتون امکان داره تصحیح بشه؟و نمرشو برای همه منظور کنن؟
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا