استوباکتر(Acetobacter)

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
جنس استوباکتر دارای سه گونه می باشد.

باکتری گرم منفی میله ای شکل و هوازی است.

در صورت متحرک بودن به وسیله فلاژل های پری تریش (Peritrichous) متحرک اند.

این باکتری ها الکل را به آب و کربنیک،لاکتات را به کربنات تبدیل و بعضی از اسید های آمینه را تجزیه می کنند.

استوباکترها عموماً در مالت تخمیر شده،سرکه و میوه ها و سبزی های ترش یافت می شود.

برخی گونه ها مانند استوباکتراستی (A.aceti) اتانول را به اسید استیک،اکسید کرده وکاربرد صنعتی در تولید سرکه دارند،به همین دلیل به استوباکترها،اسید استیک باکتری هم گفته می شوند.

این باکتری ها در جوانی گرم منفی و سلول های پیر اکثراً گرم متغییراند.در زیر میکروسکوپ به شکل تک تک،دو تایی و یا به صورت زنجیره دنبال هم مشاهده می شوند.

در حین تولید سرکه به هم پیچیده گاه به شکل کوکسی مانند و گاه رشته ای و بلند در می آیند.محیط اسیدی را خوب تحمل می کنند.

نسبت به سودوموناس ها تحرک کمتری دارند و پیگمان تولید نمی کنند.

کاتالاز مثبت هستند و فعالیت اکسیداتیو شدید دارند.

این ارگانیسم ها را به دو گروه استوباکترهای با اکسایش شدید (Over oxydans) که موقتاً ایجاد اسید استیک می نماید و آنرا دوباره تجزیه می کند و استوباکترهای با اکسایش جزئی (sub oxydans) که اسید استیک تولید شده را دیگر تجزیه نمی کند،تقسیم می نمایند.

از گروه استوباکترهای با اکسایش شدید می توان استوباکتر پراکسیدانس(A. Peroxydans) ، استوباکتر پاستوریانوم (A. Pasteurianum) و از استوباکترهای با اکسایش جزئی می توان گلوکونوباکتراکسیدانس(Gluconobacter) را نام برد.

ما بین این دو گروه باکتریهای استوباکتر کسیلینوم (A. Xylinum) ، استوباکتر استی (A. Aceti) و استوباکتر اسیدوفیلوم (A. Acidophilum) قرار دارند.

این باکتری ها در صنایع غذایی جهت تولید اسید استیک و ویتامین ث اهمیت فراوانی دارند.

استوباکترها در میوه و سبزی ها و در دانه های غلات تخمیر شده یافت می شوند و در صنایع الکل سازی به عنوان میکروب های مضر تلقی می شوند.

استوباکتر کسیلینوم در صنایع سرکه سازی باعث اشکالاتی می شود که گاهی به علت تولید بیش از اندازه ی ماده لزج موجب انسداد مجرای دستگاهها می گردد.


http://www.behdashtmohit.blogfa.com/post-51.aspx
 
بالا