ارزیابی محیط کار بر اساس مدل های تعالی سازمان (efqm)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
در پیشرفت به سوی تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این اهمیت توجه به خود ارزیابی را نشان می دهد.از مدل های مشهور در راستای www.phse.irخود ارزیابی,مدل تعالی efqm است. بنا بر درخواست دوستان مبنی بر قرار گرفتن مطالبی در این زمینه مجموعه از مطالب در این باب در persian hse قرار گرفت که از جمله مطالب این مجموعه بررسی عملی این مدل در صنعت می باشد امید است که مورد توجه قرار گیرد.این مجموعه را از ادامه مطلب دانلود نمایید.


لینک دانلود
پسورد فایل زیپ: www.phse.ir
 
بالا