ابتکار جالب در دانشگاه مونیخ (عکس)

sayna.girl

عضو
این کار به منظور کاهش در مصرف برق و استفاده کمتر از آسانسور و همچنین افزایش نشاط اساتید و دانشجویان صورت گرفته است. ...
********************************************************

 

Similar threads

بالا