آيا مي دانيد حشرات در آنتن خود باكتري پرورش مي دهند ؟

vahid mahdavi

مدیر بازنشسته
حشرات در آنتن خود باکتری پرورش می دهند
محققین آلمانی نشان دادند که گونه ای از حشرات برای محافظت خود در برابر حمله قارچ های پاتوژن، در آنتن خود نوعی باکتری پرورش می دهند.
مارتین کالتنپوت و همکارانش در دانشگاه رگنسبورگ دریافتند که ماده های زنبور گرگی اروپایی (
European beewolf, Philanthus triangulum, Hymenoptera, Crabronidae) در غده هایی در آنتن خود باکتری پرورش می دهند و از آنها در سلولهای نوزادان خود قبل از اینکه تخم بگذارند استفاده می کنند.
لاروها این باکتری ها را برداشته و در رشته های ابریشم پیله مورد استفاده قرار میدهند. آزمایشات این محققین نشان داده است که باکتری های استرپتومیست پیله ها را در برابر قارچهای پاتوژن محافظت می کنند (احتمالاً با ترشح نوعی آنتی بادی) و به میزان قابل توجهی شانس بقای لاروها را در خاک طی زمستان گذرانی افزایش می دهند
 

Similar threads

بالا