آنچه یک گیاهپزشک در مورد کشت ارگانیک باید بداند.

افشین باتمانی

متخصص کشاورزی
کاربر ممتاز
تقدیم به بهترین رفیقم...:gol:مواد مجاز به استفاده در مهار آفات و بیماریهای گیاهی در سیستمهای کشت ارگانیک


:warn:گروه ترکیبات گیاهی و حیوانیپیرترین استخراج شده از گیاه کریزانتیموم و یا سینرایافولیون که احتمال دارد حاوی یک ترکیب سینرژیست باشد(ازسال2005بوتوکسیدپیپرونیل بعنوان سینرژیست منسوخ شده است)محلولهای گیاهی(غیر از تنباکو)چای تنباکو(غیر از نیکوتین خالص)محلول رونتون از گیاه دریس الیپتیکا، لونکوکارپوس، تفروسیاسپمحلول بدست آمده از گیاه کواسیاآمارامحلول صنعتی آزادیراچتین بدست آمده از درخت چریشمحلول بدست آمده از گیاه ریانیاسپسیوزراماده صمغی قهوه ای رنگ پروپولیسروغنهای گیاهی و حیوانیجلبک دریایی، پودر جلبک دریایی، عصاره جلبک دریایی، نمکهای دریایی و آب شور(البته بدون مواد شیمیایی باید باشد)ژلاتینلسیتینکازئینموم عسلاسیدهای طبیعی(مانند سرکه)محصول تخمیر شده از آسپرگیلوسعصاره قارچ(قارچ شیتاکه)عصاره کلرلا(نوعی جلبک دریایی)نماتدکش کیتین(از منبع طبیعی بدست آمده باشد)سابادیلا

:warn:گروه ترکیبات معدنیمس به شکل هیدروکسیدمس-اکسی کلریدمس-سولفات مس-اکسیدمس-مخلوط بردو ومخلوط برگاندی سرخ(بعنوان قارچ کش مصرف میشوند البته باید به نحوی استفاده شوند که انباشتگی مس در خاک حداقل باشد)گوگردپودرهای معدنی(پودر سنگ و سیلیکاتها)خاک دیاتومهسیلیکاتها،رس(بنتونیت)فسفات آهن(بعنوان حلزون کش)بیکربنات سدیمپرمنگنات پتاسیمروغن پارافین:warn:گروه میکروارگانیزمیموجودات میکروسکوپی (باکتری ها، ویروسها و قارچها)مانند باسیلوس تورینجینسیس، ویروس گرانولوسیس و...):warn:گروه ترکیبات سایرنیتروژن


صابون پتاسیم(صابون نرم)الکل اتیلیکداروهای هومیوپاتی و آیوروداییداروهای گیاهی بیودینامیکحشرات نر عقیمموش کشها:warn:گروه تله هافرومونهامحلول دفع کننده موجود در متال دی هاید برای گونه حیوانات برتر ودر صورت اعمال در تله هاروغنهای معدنیوسایل کنترل کننده مکانیکی مانند توریهای حفاظت از محصول-حصارهای مارپیچی-تله های پلاستیکی چسبدار و نوارهای چسبنده
 
آخرین ویرایش:
بالا